Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. N 1102
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 953 від 03.09.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 388 від 26.05.20
05
N 183 від 22.02.20
06
N 349 від 01.03.20
07
N 113 від 27.02.20
08
N 612 від 10.06.20
09
N 953 від 03.09.2009
N 282 від 21.03.20
11 )

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про фермерське господарство" ( 973-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 183 від 22.02.2006, N 953 від 03.09.2009 )

2. Міністерству аграрної політики та продовольства та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України передбачати кошти для підтримки фермерських господарств. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 183 від 22.02.2006, N 282 від 21.03.2011 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1102

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2007 р. N 349)

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання підтримки фермерським господарствам

( У тексті Порядку слова "Державне казначейство" у всіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська
служба" у відповідному відмінку, а слово
"Мінагрополітики" - словами "Міністерство аграрної
політики та продовольства" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 282 від
21.03.2011 )

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики та продовольства для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, іншим фермерським господарствам (далі - фінансова підтримка) через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Фонд) і його регіональні відділення. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 612 від 10.06.2009 )

2. Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 282 від 21.03.2011 )

новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'ять років) та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, на безповоротній основі за бюджетною програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств" і на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам"; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 612 від 10.06.2009, N 282 від 21.03.2011 )

іншим фермерським господарствам - на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам". ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 282 від 21.03.2011 )

Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів. ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 953 від 03.09.2009 )

3. Фінансова підтримка надається в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі (далі - бюджетні кошти).

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики та продовольства. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм з надання фінансової підтримки фермерським господарствам є Фонд.

Міністерство аграрної політики та продовольства за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, зокрема:

на безповоротній основі - з урахуванням кількості фермерських господарств, створених за останні три роки, фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами, фермерських господарств, які провадять господарську діяльність у гірських населених пунктах, на поліських територіях, за інформацією, поданою відповідними державними установами;

на поворотній основі - з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 2005 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 282 від 21.03.2011 )

5. Фінансова підтримка на конкурсних засадах на безповоротній основі надається новоствореним фермерським господарствам, фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами витрат, пов'язаних з: ( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанов КМ N 113 від 27.02.2008, N 612 від 10.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 282 від 21.03.2011 )

1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства;

2) сплатою відсотків за користування кредитами банків - у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами; ( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 113 від 27.02.2008 )

3) придбанням одного трактора, комбайна, вантажного автомобіля вітчизняного виробництва, а також іноземного походження, які не виробляються в Україні, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарством протягом не менш як трьох років з моменту державної реєстрації - у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за одиницю техніки; ( Підпункт 3 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 113 від 27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 612 від 10.06.2009 )

4) будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) - у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один збудований або реконструйований об'єкт; ( Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 113 від 27.02.2008 )

5) внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), - у розмірі не більш як 50 відсотків;

6) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах;

7) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу.

6. Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 250 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 113 від 27.02.2008, N 612 від 10.06.2009, N 282 від 21.03.2011 )

новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, - строком від трьох до п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 612 від 10.06.2009 )

іншим фермерським господарствам - строком до п'яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових (загальною площею не більш як 125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель. ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 612 від 10.06.2009 )

7. Для надання фінансової підтримки на конкурсних засадах Фонд утворює комісію з питань надання фінансової підтримки (далі - комісія), яку очолює його керівник.

Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.

З метою визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, регіональні відділення Фонду утворюють регіональні комісії, які очолюють їх керівники.

До складу регіональної комісії входять представники Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, а також регіональних органів Державної податкової служби, Державної фінансової інспекції та фінансових органів, регіональних відділень Фонду та Всеукраїнської громадської організації "Асоціація фермерів та приватних землевласників України" (за згодою).

Положення про комісію та регіональну комісію, а також їх склад затверджуються керівником Фонду за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Інформація про перелік фермерських господарств, які претендують на отримання фінансової підтримки, оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Фонду. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 282 від 21.03.2011 )

8. Фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках за формою, визначеною Міністерством аграрної політики та продовольства, і такі документи:

копію Статуту фермерського господарства;

довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);

баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою.

Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також подаються:

довідки, видані відповідними органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.

Крім того, для одержання фінансової підтримки на безповоротній основі подаються такі документи для компенсації витрат, пов'язаних з:

розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства, - копії договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного замовником з виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, акта приймання-передачі робіт та платіжного документа про оплату вартості робіт з розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;

сплатою відсотків за користування кредитами банків у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, - копія кредитного договору з банком, видані банком довідка-розрахунок про суму сплати за користування кредитом за відповідний період з визначенням розміру компенсації та виписка про отримання позичальником кредиту, копія платіжного документа про сплату відсотків за користування кредитами і довідка, видана Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок);

придбанням одного трактора (комбайна, вантажного автомобіля), - копії документа про його оплату, видаткової накладної (акта приймання-передачі) на придбання трактора (комбайна, вантажного автомобіля), свідоцтва про його реєстрацію в установленому порядку (технічного паспорта, технічного талона старого зразка), довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік, та довідка, видана Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора, комбайна, вантажного автомобіля);

будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один збудований або реконструйований об'єкт, - копії проектно-кошторисної документації (у разі здійснення будівництва, реконструкції підрядним способом), акта експертної оцінки вартості будівництва, реконструкції (у разі здійснення будівництва, реконструкції господарським способом), акта про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення із зазначенням фактичних витрат з його будівництва, реконструкції та платіжних документів, що підтверджують такі витрати;

внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, - копія договору обов'язкового страхування та довідка, видана страховиком про фактичну суму внесених страхових платежів;

підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах, - копія договору фермерського господарства та навчального закладу про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації члена господарства та документ, що підтверджує розмір плати за навчання;

розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання досягнень науково-технічного прогресу, - копія договору фермерського господарства з науково-дослідною установою, яка пройшла державну атестацію та внесена до Державного реєстру наукових установ, або навчальним закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального закладу, пов'язаних з проведенням досліджень, підготовкою рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, акт приймання-передачі виконаних робіт та документи, що підтверджують оплату їх вартості.

Копії поданих документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 282 від 21.03.2011 )

9. Регіональні комісії проводять реєстрацію та перевірку поданих документів і у разі їх відповідності вимогам цього Порядку реєструють фермерське господарство в журналі обліку та включають його до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.

Форми реєстру і журналу обліку затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства.

У разі подання неналежно оформлених або не у повному обсязі документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, чи виявлення в них недостовірних даних регіональна комісія залишає їх без розгляду, про що у письмовій формі повідомляє фермерське господарство протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження.

Після усунення причин, на підставі яких документи залишені без розгляду, фермерське господарство може подати їх повторно або оскаржити прийняте регіональною комісією рішення, звернувшись до комісії, яка у разі задоволення скарги самостійно приймає документи у фермерського господарства та включає його у відповідний реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, а у разі відмови у задоволенні скарги - повертає фермерському господарству документи з письмовим обґрунтуванням причин.

Регіональні комісії формують у десятиденний строк після закінчення строку прийняття документів реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, і разом з поданими фермерськими господарствами документами подають його комісії.

Комісія розглядає реєстри, подані регіональними комісіями, проводить у місячний строк після виділення бюджетних коштів конкурсний відбір у порядку і на умовах, визначених Міністерством аграрної політики та продовольства, формує реєстр фермерських господарств, що мають право на одержання фінансової підтримки, та здійснює розподіл бюджетних коштів між ними.

Не визнаним переможцями конкурсу фермерським господарствам комісія надсилає у триденний строк письмове повідомлення.

Фермерським господарствам - переможцям конкурсу видається довідка, що підтверджує їх право на одержання фінансової підтримки, на підставі рішення комісії, яке затверджується наказом Фонду за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Фонд перераховує бюджетні кошти своїм регіональним відділенням, які на підставі наказу Фонду укладають з фермерськими господарствами договори про надання фінансової підтримки.

Форми довідки, реєстру та примірний договір затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства.

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на поворотній основі;

ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів;

створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;

спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих видів сільськогосподарської продукції.

За рівних умов перевага надається фермерським господарствам, зазначені у бізнес-плані види діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, визначеним Міністерством аграрної політики та продовольства. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 282 від 21.03.2011 )

10. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 282 від 21.03.2011 )

11. ( Абзац перший пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 282 від 21.03.2011 )

Для перерахування коштів фінансової підтримки регіональні відділення Фонду надсилають територіальному органу Державної казначейської служби:

платіжні доручення та подані фермерськими господарствами документи, які підтверджують цільове використання бюджетних коштів, - у разі надання фінансової підтримки на безповоротній основі;

платіжні доручення і договір - у разі надання фінансової підтримки на поворотній основі. ( Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 282 від 21.03.2011 )

Видатки щодо надання фінансової підтримки здійснюються шляхом перерахування коштів на поточні рахунки фермерських господарств, відкриті в установах банків.

Фермерські господарства подають у місячний строк після надходження коштів фінансової підтримки до регіональних відділень Фонду завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують цільове використання зазначених коштів. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 113 від 27.02.2008; в редакції Постанови КМ N 282 від 21.03.2011 )

12. Фермерське господарство несе відповідальність згідно із законодавством за нецільове використання одержаних коштів та своєчасне і в повному обсязі повернення до державного бюджету коштів фінансової підтримки.

У разі виявлення факту незаконного одержання бюджетних коштів керівник фермерського господарства несе відповідальність згідно із законодавством, а у разі нецільового використання бюджетних коштів припиняється надання будь-якої фінансової підтримки претендентові на її одержання протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 113 від 27.02.2008 )

У разі коли фермерське господарство відчужує придбаний трактор, комбайн, вантажний автомобіль, тваринницьке приміщення, за які йому надано часткову компенсацію, до закінчення трирічного строку їх експлуатації (в тому числі у зв'язку з ліквідацією фермерського господарства), отримані на безповоротній основі кошти фінансової підтримки для компенсації 30 відсотків вартості придбаної техніки, тваринницьких приміщень повертаються до державного бюджету. ( Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ N 612 від 10.06.2009 )

13. Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами на відповідні рахунки Фонду і його регіональних відділень, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

13-1. За підсумками дев'яти місяців поточного року і починаючи з жовтня щомісяця Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном може здійснювати пропорційний перерозподіл бюджетних коштів між регіонами згідно з пропозиціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення асигнувань у разі неможливості їх використання або збільшення у зв'язку з виникненням потреби. ( Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 113 від 27.02.2008 )

14. Регіональні відділення Фонду щомісяця до 5 числа наступного періоду надсилають Фонду інформацію про використання бюджетних коштів для надання фінансової підтримки за формою, встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства. ( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 282 від 21.03.2011 )

Фонд щокварталу до 10 числа наступного місяця надсилає Міністерству аграрної політики та продовольства узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

Міністерство аграрної політики та продовольства щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в місячний строк після закінчення бюджетного року подає до Мінфіну звіт про стан виконання результативних показників відповідно до паспортів бюджетних програм.

( Порядок в редакції Постанови КМ N 349 від 01.03.2007 )