Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2006 р. N 1618
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань проведення
інспектування органами державної
контрольно-ревізійної служби

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 98 від 02.02.20
11
N 255 від 17.03.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2006 р. N 1618

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань проведення інспектування органами державної
контрольно-ревізійної служби

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 98 від 02.02.2011 )

2. В абзацах другому і третьому пункту 32 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826), слово "(перевірок)" виключити.

3. У додатку до Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1896 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2674), у позиції "ГоловКРУ" слова "ревізій та перевірок" замінити словами "державного фінансового аудиту та інспектування".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 255 від 17.03.2011 )

5. У Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206):

1) у пункті 9:

друге речення абзацу першого виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

"Строк проведення ревізії в межах визначеної Законом тривалості продовжується за рішенням керівника органу служби, а понад визначену Законом тривалість - за рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 - для позапланової виїзної ревізії";

2) в абзацах першому і третьому пункту 26, абзаці третьому пункту 29 слова "об'єкт контролю" в усіх відмінках замінити словами "об'єкт контролю - підконтрольна установа" у відповідному відмінку;

3) у пункті 31 слова "планової виїзної" виключити.