Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.346 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

З метою стабілізації фінансово-економічного стану підприємств водного транспорту, що зазнають значних збитків у зв'язку з військовими діями НАТО проти Союзної Республіки Югославії, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законів України такі зміни:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

2. Статтю 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 648; 1993 р., N 2, ст.4; 1994 р., N 27, ст. 221) доповнити частиною такого змісту:

"Звільняються від сплати відрахувань на дорожні роботи підприємства водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".

3. Частину першу статті 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59) після слова "власності" доповнити словами "крім підприємств водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 липня 1999 року
N 964-XIV