Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про страхування"

Верховна Рада України постановляє:

1. У частині дванадцятій статті 2 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 2, ст. 14):

пункт 1 доповнити реченням такого змісту: "У разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовується";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3138-VI