Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 38 Закону України
"Про ветеринарну медицину"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53) такі зміни:

1) у частині першій слово "Особи" замінити словами "Юридичні особи та фізичні особи - підприємці";

2) частини другу - п'яту викласти в такій редакції:

"2. Строк видачі зазначеного у частині першій цієї статті дозволу у разі виконання ветеринарно-санітарних заходів не може перевищувати 30 робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу відповідне письмове повідомлення надсилається юридичним особам та фізичним особам - підприємцям протягом 30 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дозволу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються безоплатно.

3. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які проводять заходи із залученням тварин, повинні виставити дозвіл на проведення таких заходів на видному місці за місцем проведення.

4. Дозвіл видається на строк проведення заходу, але не більш як на 30 днів.

5. Підстави для переоформлення та видачі дубліката дозволу встановлюються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3131-VI