Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2011 р. N 366
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1249
та від 17 лютого 2010 р. N 208

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

пункт 8 розділу II додатка 2 до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108), у графі "Найменування завдання" викласти у такій редакції:

"8. Забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів, у тому числі медичних працівників та інших категорій громадян, що мають право на його отримання";

підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 15, ст. 704) виключити.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ