Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2011 р. N 351
Київ

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з розробленням, випробуванням,
виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв,
космічних апаратів, наземного комплексу
управління космічними апаратами
і їх складових частин
та визначається періодичність
здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх складових частин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 351

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом,
експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів,
наземного комплексу управління космічними апаратами
і їх складових частин та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності,пов'язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх складових частин, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

виготовлення і випробування ракетно-космічної техніки, пов'язані з проведенням вогненебезпечних та вибухонебезпечних робіт;

виготовлення та випробування ракетно-космічної техніки, а також наявність значної виробничої площі (зони) з механічним та транспортно-підйомним обладнанням - у разі, коли суб'єкт господарювання не проводить вогненебезпечні та вибухонебезпечні роботи.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього і незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, які здійснюють виготовлення та випробування ракетно-космічної техніки, проводять вогненебезпечні та вибухонебезпечні роботи.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, які здійснюють виготовлення та випробування ракетно-космічної техніки, мають значну виробничу площу (зону) з механічним та транспортно-підйомним обладнанням і не проводять вогненебезпечні та вибухонебезпечні роботи.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються Державним космічним агентством з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.