Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.191 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3160-VI від 17.03.20
11 -
набирає чинності з 14.04.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину третю статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2002 р., N 32, ст. 232) викласти в такій редакції:

"Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 35 років) мають право на отримування психолого-педагогічної допомоги від спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2002 р., N 32, ст. 232; 2004 р., N 29, ст. 370):

1) абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції:

"центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги";

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

З метою підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та їх спеціалізовані формування";

3) у частинах сьомій і десятій статті 7 слова "центрами соціальних служб для молоді", "центрам соціальних служб для молоді" замінити відповідно словами "центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", "центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

3. У частинах третій і четвертій статті 10, у частині тринадцятій статті 24 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232) слова "центри соціальних служб для молоді" в усіх відмінках замінити словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 213):

1) абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції:

"центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги";

2) в абзаці п'ятому частини другої статті 3, абзаці другому статті 9, у частині другій та абзаці першому частини четвертої статті 12 слова "центри соціальних служб для молоді" в усіх відмінках замінити словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку;

3) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю покладається на:

Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді;

республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міські, районні у містах, селищні та сільські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

спеціалізовані формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків, центр соціально-психологічної допомоги, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба "Телефон довіри", інформаційно-ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо).

Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді діє в складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді і йому підпорядковується.

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді утворюються, реорганізуються і ліквідуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, належать до сфери їх управління і підпорядковуються відповідно органу виконавчої влади чи виконавчому органу міської, селищної, сільської ради.

Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді контролює і координує діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді контролюють і координують діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, селищних та сільських рад, а також надають їм практичну і методичну допомогу.

2. Штатна чисельність працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді встановлюється згідно з державними соціальними стандартами і нормативами.

3. Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджує Кабінет Міністрів України.

4. Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах за відповідним кодом програмної класифікації видатків, та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Послуги, що надаються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі";

4) абзац восьмий статті 15 виключити.

( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3160-VI від 17.03.2011 )

6. В абзаці п'ятому пункту 3 розділу III Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" ( 1281-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 144), слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 січня 2005 року
N 2353-IV