Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2011 р. N 433
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203; 2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74, ст. 2623) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. N 433

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

1. У пункті 2 постанови слова "Державному казначейству" замінити словами "Державній казначейській службі".

2. У Порядку подання фінансової звітності, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

друге речення абзацу першого виключити;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Банки подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Національному банку в установленому ним порядку.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Платники податку на прибуток подають органові державної податкової служби:

квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ) визнано малими);

річну фінансову звітність.

Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва.";

2) у пункті 5:

цифри і слово "20 лютого" замінити цифрою і словом "9 лютого";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.";

3) у тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінити словами "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку.