Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до пункту 3
розділу VI
"Прикінцеві та перехідні положення"
Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) доповнити словами "а також реалізацію міжнародного проекту "Циклон-4".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3172-VI