Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 січня 2010 р. N 90
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 553 від 23 травня 2011
р.)

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
щодо надання документів дозвільного характеру
в сфері будівництва

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 461 від 13.04.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 90

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 461 від 13.04.2011 )

2. У Тимчасовому порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2571):

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

2. У Тимчасовому порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2571):

"Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі.";

у пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оформляє сертифікат у день пред'явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката і сплату штрафу.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Сертифікат видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі.".

3. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 80, ст. 2719):

у пункті 4:

в абзаці першому слова "подає до інспекції" замінити словами "подає інспекції";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання підготовчих робіт.";

доповнити Порядок ( 1104-2009 ) пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1. Дозвіл на виконання підготовчих робіт видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання підготовчих робіт.";

у пункті 9 слова "подати до інспекції" замінити словами "подати інспекції";

2) Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт ( 1104-2009 ):

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання будівельних робіт.";

доповнити Порядок ( 1104-2009 ) пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання будівельних робіт.";

в абзаці першому пункту 15 слова "здати до інспекції" замінити словами "повернути інспекції", а після слів "зазначений дозвіл та" доповнити словом "подає";

у тексті Порядку ( 1104-2009 ) слова "до інспекції" замінити словом "інспекції".