Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 січня 2010 р. N 160
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 553 від 23 травня 2011
р.)

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 461 від 13.04.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 160

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 461 від 13.04.2011 )

2. У пункті 3 Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2571; 2010 р., N 8, ст. 390):

1) в абзаці першому підпункту 1 слова і цифри "загальною площею до 100 кв. метрів включно" виключити;

2) в абзаці першому підпункту 2 слова і цифри "загальною площею до 150 кв. метрів включно" виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 80, ст. 2719; 2010 р., N 8, ст. 390):

1) пункт 16 Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого зазначеною постановою ( 1104-2009 ), викласти у такій редакції:

"16. Замовник зобов'язаний повідомити у семиденний строк про початок проведення будівельних робіт інспекції, що видала відповідний дозвіл, у довільній формі. У разі коли проведення будівельних робіт не потребує дозволу, про їх початок повідомляється в зазначений строк інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування такого об'єкта за формою, затвердженою Мінрегіонбудом.";

2) у переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Виконання робіт з будівництва приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, прибудов до них загальною площею до 500 кв. метрів включно, господарських будівель і споруд, а також підключення приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, прибудов до них, господарських будівель і споруд до газових мереж низького тиску та інших інженерних мереж.";

доповнити перелік приміткою такого змісту:

"Примітка. Виконання  робіт  з нового будівництва,  реконструкції,
реставрації, капітального ремонту об'єкта здійснюється
відповідно до затвердженої проектної документації.
Прийняття зазначених об'єктів в експлуатацію
здійснюється в установленому законодавством порядку.".

4. У додатку до Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1206 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 88, ст. 2972):

1) у пункті 1 слова і цифри "загальною площею до 100 кв. метрів включно" виключити;

2) у пункті 2 слова і цифри "загальною площею до 150 кв. метрів включно" виключити.