Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 травня 2006 р. N 639
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2000 р.
N 1410
і від 27 вересня 2000 р. N 1467

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 455 від 27.04.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2000 р. N 1410 "Питання Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 37, ст. 1582; 2004 р., N 22, ст. 1510) і від 27 вересня 2000 р. N 1467 "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1657; 2004 р., N 22, ст. 1510) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 639

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 11 вересня 2000 р. N 1410
і від 27 вересня 2000 р. N 1467

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 455 від 27.04.2011 )

2. У Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1467:

1) у пункті 1 слова "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" виключити;

2) в абзаці шостому пункту 2 слова "за рішенням експертної комісії Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України" виключити;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова "Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України" замінити словом "Мінпраці";

друге речення абзацу четвертого після слів "має захисну сітку" доповнити словами "та підлягає захисту голографічними елементами";

4) у пункті 6:

в абзаці другому слова "законодавством України для ветеранів війни - учасників бойових дій" замінити словами і цифрами "статтею 6-1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

в абзаці третьому слова "законодавством України для інвалідів війни" замінити словами і цифрами "статтею 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

в абзаці четвертому слова "законодавством України для учасників війни" замінити словами і цифрами "статтею 6-3 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

в абзаці п'ятому слова "законодавством України для дружин (чоловіків) загиблих (померлих) ветеранів війни" замінити словами і цифрами "статтею 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

5) у пункті 7 слова "обласними та регіональними відділеннями Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України за рішенням експертної комісії цього Фонду" замінити словами "органами праці та соціального захисту населення";

6) у пункті 12 слова "обласних та регіональних відділень Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "регіональних органів праці та соціального захисту населення";

7) у додатках до Порядку:

у додатку 1 слова "законодавством України для ветеранів війни - учасників бойових дій" замінити словами і цифрами "статтею 6-1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

у додатку 2 слова "законодавством України для інвалідів війни" замінити словами і цифрами "статтею 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

у додатку 3 слова "законодавством України для учасників війни" замінити словами і цифрами "статтею 6-3 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

у додатку 4:

назву додатка викласти у такій редакції:

               "ЗРАЗОК

посвідчення, яке видається дружинам (чоловікам) померлих жертв
нацистських переслідувань";

слова "законодавством України для дружин (чоловіків) загиблих (померлих) ветеранів війни" замінити словами і цифрами "статтею 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ).