Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI) згідно з додатком до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3291-VI

Додаток
до Закону України "Про внесення змін
до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

               Зміни
до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"

                            (тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- |                      | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2400000| |Міністерство екології та | 1 876 094,1| 1 305 485,9| 743 626,9| 193 625,8| 570 608,2| 896 258,3| 508 825,3| 41 466,8| 267 889,8| 387 433,0| 2 772 352,4|
| | |природних ресурсів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2402000| |Державне агентство | | | | | | | | | | | |
| | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2402010| 0540 |Керівництво та управління| | | | | | | | | | | |
| | |у сфері екологічних | | | | | | | | | | | |
| | |інвестицій | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2402020| 0511 |Державна підтримка | | | | | | | | | | | |
| | |заходів, спрямованих на | | | | | | | | | | | |
| | |зменшення обсягів викидів| | | | | | | | | | | |
| | |(збільшення абсорбції) | | | | | | | | | | | |
| | |парникових газів, у тому | | | | | | | | | | | |
| | |числі на утеплення | | | | | | | | | | | |
| | |приміщень закладів | | | | | | | | | | | |
| | |соціального забезпечення,| | | | | | | | | | | |
| | |розвиток міжнародного | | | | | | | | | | | |
| | |співробітництва з питань | | | | | | | | | | | |
| | |зміни клімату | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2402030| 0540 |Фінансування заходів з | | | | | | | | | | | |
| | |виконання міжнародних | | | | | | | | | | | |
| | |зобов'язань України за | | | | | | | | | | | |
| | |Рамковою конвенцією ООН | | | | | | | | | | | |
| | |про зміну клімату | | | | | | | | | | | |
| | |та Кіотським             | | | | | | | | | | | |
| | |протоколом до неї | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6350000| |Державне агенство | 5 882,4| 5 882,4| 3 681,7| 361,8| | 180 000,0| 6 192,0| | | 173 808,0| 185 882,4|
| | |екологічних інвестицій | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6351000| |Апарат Державного | 5 882,4| 5 882,4| 3 681,7| 361,8| | 180 000,0| 6 192,0| | | 173 808,0| 185 882,4|
| | |агенства екологічних | | | | | | | | | | | |
| | |інвестицій України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6351010| 0540 |Керівництво та управління| 5 562,4| 5 562,4| 3 681,7| 361,8| | | | | | | 5 562,4|
| | |у сфері екологічних | | | | | | | | | | | |
| | |інвестицій | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6351020| 0511 |Державна підтримка | | | | | | 180 000,0| 6 192,0| | | 173 808,0| 180 000,0|
| | |заходів, спрямованих на | | | | | | | | | | | |
| | |зменшення обсягів викидів| | | | | | | | | | | |
| | |(збільшення абсорбції) | | | | | | | | | | | |
| | |парникових газів, у тому | | | | | | | | | | | |
| | |числі на утеплення | | | | | | | | | | | |
| | |приміщень закладів | | | | | | | | | | | |
| | |соціального забезпечення,| | | | | | | | | | | |
| | |розвиток міжнародного | | | | | | | | | | | |
| | |співробітництва з питань | | | | | | | | | | | |
| | |зміни клімату | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6351030| 0540 |Фінансування заходів з | 320,0| 320,0| | | | | | | | | 320,0|
| | |виконання міжнародних | | | | | | | | | | | |
| | |зобов'язань України за | | | | | | | | | | | |
| | |Рамковою конвенцією ООН | | | | | | | | | | | |
| | |про зміну клімату | | | | | | | | | | | |
| | |та Кіотським | | | | | | | | | | | |
| | |протоколом до неї | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------