Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 1 Закону України
"Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття"
щодо органів і підрозділів цивільного захисту

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2009 р., N 18, ст. 247) такі зміни:

1) у пункті 3:

слова "військ цивільної оборони" виключити;

після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "органів і підрозділів цивільного захисту";

2) в абзаці третьому пункту 10:

слова "військ цивільної оборони" виключити;

після слів "органи внутрішніх справ та податкової міліції" доповнити словами "органи і підрозділи цивільного захисту".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3280-VI