Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансування дорожнього господарства

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI) такі зміни:

1) статтю 27 доповнити частиною другою такого змісту:

"Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до показників розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2011 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу цих кредитів (позик), затвердженого додатком N 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками N 2, N 3 та N 4 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону";

2) статтю 29 доповнити частиною другою такого змісту:

"Дозволити Кабінету Міністрів України у визначеному ним порядку надавати у 2011 році кошти Державній службі автомобільних доріг України на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду державного бюджету, пов'язаних з виконанням бюджетної програми "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування", за рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення до кінця року без нарахування відсотків за користування такими коштами".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3331-VI