Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 травня 2011 р. N 547
Київ

Про затвердження Порядку застосування будівельних
норм, розроблених на основі національних технологічних
традицій, та будівельних норм, гармонізованих з
нормативними документами Європейського Союзу

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу, що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства привести у тримісячний строк власні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р. N 547

Порядок
застосування будівельних норм, розроблених
на основі національних технологічних традицій,
та будівельних норм, гармонізованих
з нормативними документами Європейського Союзу

1. Цей Порядок визначає механізм одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами ЄС.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

будівельні норми, гармонізовані з нормативними документами ЄС, - державні будівельні норми, що встановлюють вимоги проектування будівельних конструкцій, прийняті на підставі національних стандартів, приведених у відповідність із стандартами ЄС;

будівельні норми, розроблені на основі національних технологічних традицій, - державні будівельні норми, що встановлюють вимоги щодо проектування будівельних конструкцій і споруд відповідно до національних традиційних наукових здобудків.

3. Дія цього Порядку поширюється на здійснення проектування конструкцій будівель і споруд будівництва (нового будівництва та реконструкції) (далі - проектування об'єктів), які належать до I, II, III та IV категорій складності.

4. Для проектування об'єктів замовник разом з проектувальником може застосовувати будівельні норми, розроблені на основі національних технологічних традицій, або будівельні норми, гармонізовані з нормативними документами ЄС, що обумовлюється в завданні на проектування.

У проектній документації на один об'єкт не можуть одночасно застосовуватися будівельні норми, розроблені на основі національних технологічних традицій, та будівельні норми, гармонізовані з нормативними документами ЄС.

5. Період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами ЄС, встановлюється з дати набрання чинності ДБН А.1.1-94:2010 "Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" до втрати ним чинності або втрати чинності відповідними будівельними нормами, розробленими на основі національних технологічних традицій.

6. Інформаційно-методичне забезпечення у період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами ЄС, здійснюється Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.