Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 травня 2011 р. N 551
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1396

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 94, ст. 3441; 2008 р., N 82, ст. 2766) такі зміни:

1) у постанові ( 1396-2007 ):

назву та пункт 1 постанови ( 1396-2007 ) викласти в такій редакції:

"Про ліцензування господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
";

"1. Затвердити Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.";

у пункті 4 слова і цифри "з 1 січня 2008 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2008 р. і діє до 1 січня 2012 року";

2) у Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві ( 1396-2007 ), затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку ( 1396-2007 ) викласти в такій редакції:

"Порядок ліцензування господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
";

у пункті 1 слова "у будівництві" виключити.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у тримісячний строк підготувати та подати законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ