Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2009 р. N 3
Київ

Про внесення зміни до Положення
про державний архітектурно-будівельний контроль
та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 609

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 553 від 23.05.20
11 )

У зв'язку з втратою чинності Законом України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 553 від 23.05.2011 )

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 609 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1326).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні рішення у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО