Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику" щодо гарантування зобов'язань
держави щодо стимулювання використання альтернативних
джерел енергії

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2009 р., N 32-33, ст. 496; із змінами, внесеними Законом України від 17 грудня 2010 року N 2799-VI) такі зміни:

1) у частині другій статті 12 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечує реалізацію державної політики щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі шляхом погодження договорів на купівлю такої електроенергії оптовим ринком електричної енергії України на підтвердження державних гарантій, встановлених законом".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

2) статтю 17-1 після частини тринадцятої доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту:

"Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимоги щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом".

У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п'ятнадцятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 3 червня 2011 року
N 3486-VI