Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про охорону дитинства"

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац одинадцятий статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 46, ст. 347; 2009 р., N 41, ст. 596) викласти в такій редакції:

"багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім другого речення абзацу другого пункту 1 цього Закону, яке набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3525-VI