Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 липня 2001 р. N 756
Київ

Про затвердження переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 638 від 17.05.20
02
N 645 від 17.05.20
02
N 1147 від 17.08.20
02
N 1762 від 16.11.20
02
N 1859 від 12.12.20
02
N 204 від 24.02.20
03
N 797 від 02.06.20
03
N 846 від 04.06.20
03
N 990 від 27.06.20
03
N 1548 від 02.10.20
03
N 267 від 04.03.20
04
N 307 від 11.03.20
04
N 772 від 16.06.20
04
N 819 від 29.06.20
04
N 1164 від 08.09.20
04
N 322 від 28.04.20
05
N 346 від 11.05.20
05
N 379 від 26.05.20
05
N 482 від 16.06.20
05
N 750 від 18.08.20
05
N 1165 від 07.12.20
05
N 1250 від 21.12.20
05
N 1254 від 21.12.20
05
N 223 від 01.03.20
06
N 387 від 29.03.20
06
N 549 від 19.04.20
06
N 627 від 11.05.20
06
N 682 від 17.05.20
06
N 748 від 25.05.20
06
N 1433 від 18.10.20
06
N 1700 від 08.12.20
06
N 80 від 31.01.20
07
N 1019 від 08.08.20
07
N 1215 від 10.10.20
07
N 1387 від 05.12.20
07
N 90 від 22.02.20
08
N 382 від 17.04.20
08
N 434 від 07.05.20
08
N 668 від 23.07.20
08
N 725 від 20.08.20
08
N 879 від 01.10.20
08
N 1143 від 27.12.20
08
N 296 від 02.04.20
09
N 501 від 21.05.20
09
N 829 від 29.07.20
09
N 964 від 09.09.20
09
N 1129 від 16.09.20
09
N 14 від 06.01.20
10
N 38 від 20.01.20
10
N 63 від 27.01.20
10
N 144 від 17.02.20
10
N 259 від 03.02.20
10
N 727 від 25.08.20
10
N 712 від 22.06.20
11 )

( Зміни до Переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого цією Постановою додатково
див. в Постанові КМ N 849 від 10.08.2011 )

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756

               ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого
виду господарської діяльності

------------------------------------------------------------------
| |Вид господарської діяльності | Документи, які додаються до |
| | |заяви про видачу ліцензії для|
| | | окремого виду господарської |
| | | діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1. |Виробництво та ремонт |засвідчена в установленому |
| |вогнепальної зброї |порядку копія документа, що |
| |невійськового призначення і |підтверджує право власності |
| |боєприпасів до неї, холодної |суб'єкта господарювання або |
| |зброї, пневматичної зброї |оренди ним приміщень для |
| |калібру понад 4,5 міліметра і|провадження відповідного виду|
| |швидкістю польоту кулі понад |господарської діяльності |
| |100 метрів на секунду, | |
| |торгівля вогнепальною зброєю |технічні умови на кожний вид |
| |невійськового призначення та |зброї, боєприпасів та |
| |боєприпасами до неї, холодною|патронів, а також спеціальних|
| |зброєю, пневматичною зброєю |засобів, що вироблятимуться |
| |калібру понад 4,5 міліметра і|суб'єктом господарювання |
| |швидкістю польоту кулі понад | |
| |100 метрів на секунду |дозвіл на відкриття об'єкта |
| | |дозвільної системи, виданий |
| | |органом внутрішніх справ |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Виробництво вибухових |відомості за підписом |
| |матеріалів промислового |заявника - суб'єкта |
| |призначення (згідно з |господарювання (за формою, |
| |переліком, що затверджується |встановленою ліцензійними |
| |спеціально уповноваженим |умовами) про: |
| |центральним органом | |
| |виконавчої влади з питань |освітній і кваліфікаційний |
| |нагляду за охороною праці та |рівень працівників, |
| |державного гірничого нагляду)|необхідний для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність власних або |
| | |орендованих площ (приміщень) |
| | |для зберігання вибухових |
| | |матеріалів; |
| | | |
| | |наявність власного або |
| | |орендованого |
| | |спецавтотранспорту для |
| | |перевезення вибухових |
| | |матеріалів; |
| | | |
| | |затверджені в установленому |
| | |порядку технологічні |
| | |регламенти виробництва |
| | |вибухових матеріалів |
| | | |
| | |положення про керівництво |
| | |роботами, пов'язаними з |
| | |обігом вибухових матеріалів, |
| | |за підписом заявника - |
| | |суб'єкта господарювання |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Виробництво особливо |відомості за підписом |
| |небезпечних хімічних речовин;|заявника - суб'єкта |
| |операції у сфері поводження з|господарювання (за формою, |
| |небезпечними відходами, |встановленою ліцензійними |
| |збирання і заготівля окремих |умовами) про наявність: |
| |видів відходів як вторинної | |
| |сировини (згідно з |матеріально-технічної бази, |
| |переліками, що визначаються |необхідної для провадження |
| |Кабінетом Міністрів України) |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |власних або орендованих |
| | |виробничих площ (приміщень) |
| | | |
| | |виробництво особливо |
| | |небезпечних хімічних речовин |
| | | |
| | |копія технологічного |
| | |регламенту виробництва |
| | |особливо небезпечних хімічних|
| | |речовин |
| | | |
| | |перелік особливо небезпечних |
| | |хімічних речовин із |
| | |зазначенням їх найменування |
| | | |
| | |копія сертифіката (свідоцтва)|
| | |державної реєстрації |
| | |небезпечного фактора |
| | |хімічного походження |
| | | |
| | |операції у сфері поводження з|
| | |небезпечними відходами |
| | | |
| | |перелік видів небезпечних |
| | |відходів, на поводження з |
| | |якими отримується ліцензія |
| | | |
| | |копія паспорта місця |
| | |видалення відходів (у разі |
| | |здійснення видалення чи |
| | |захоронення небезпечних |
| | |відходів) |
| | | |
| | |копія свідоцтва про |
| | |страхування відповідальності |
| | |на випадок настання |
| | |негативних наслідків (у разі |
| | |здійснення операцій з |
| | |перевезення небезпечних |
| | |відходів) |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання про наявність:|
| | | |
| | |позитивного висновку |
| | |державної екологічної |
| | |експертизи щодо проектної |
| | |документації на об'єкти, на |
| | |яких здійснюються операції з |
| | |небезпечними відходами; |
| | | |
| | |позитивного висновку |
| | |державної санітарно- |
| | |епідеміологічної експертизи |
| | |про дотримання вимог щодо |
| | |забезпечення безпеки на |
| | |об'єктах, на яких |
| | |здійснюються операції з |
| | |небезпечними відходами; |
| | | |
| | |реєстрової карти об'єкта |
| | |оброблення та утилізації |
| | |відходів (за формою 2) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 4. |Видобуток дорогоцінних    |відомості за підписом    |
| |металів і дорогоцінного |заявника - суб'єкта |
| |каміння, дорогоцінного |господарювання (за формою, |
| |каміння органогенного |встановленою ліцензійними |
| |утворення, напівдорогоцінного|умовами) про наявність: |
| |каміння | |
| | |технічного обладнання та |
| | |фахівців, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | |-----------------------------|
| | |власних або орендованих |
| | |приміщень, необхідних для |
| | |провадження господарської |
| | |діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5. |Виробництво лікарських |виробництво лікарських |
| |засобів, оптова, роздрібна |засобів |
| |торгівля лікарськими засобами| |
| | |копія досьє виробничої |
| | |дільниці, затвердженого |
| | |суб'єктом господарювання (для|
| | |промислового виробництва |
| | |лікарських засобів) |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність |
| | |матеріально-технічної бази та|
| | |кваліфікаційний рівень |
| | |працівників (для виробництва |
| | |лікарських засобів в умовах |
| | |аптеки) |
| | | |
| | |оптова, роздрібна торгівля |
| | |лікарськими засобами |
| | | |
| | |копія паспорта аптечного |
| | |закладу (структурного |
| | |підрозділу) ( 906-2010 ), |
| | |що складений за формою, |
| | |затвердженою Кабінетом |
| | |Міністрів України |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6. |Виробництво ветеринарних |відомості за підписом |
| |медикаментів і препаратів, |заявника - суб'єкта |
| |оптова, роздрібна торгівля |господарювання (за формою, |
| |ветеринарними медикаментами і|встановленою ліцензійними |
| |препаратами |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність матеріально- |
| | |технічної бази, необхідної |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |освітній і кваліфікаційний |
| | |рівень працівників, |
| | |необхідний для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7. |Торгівля пестицидами та |відомості за підписом |
| |агрохімікатами (тільки |заявника - суб'єкта |
| |регуляторами росту рослин) |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність |
| | |власних або орендованих |
| | |складських і торгових |
| | |приміщень, матеріально- |
| | |технічної бази та їх |
| | |відповідність встановленим |
| | |вимогам |
| | | |
| | |копії допусків (посвідчень) |
| | |працівників на право роботи з|
| | |пестицидами та агрохімікатами|
| | |(тільки регуляторами росту |
| | |рослин) |
| | | |
| | |гарантійний лист про |
| | |утилізацію токсичних |
| | |відходів, які виникають у |
| | |процесі здійснення торгівлі |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 8. |Виробництво спеціальних   |засвідчена в установленому  |
| |засобів, заряджених |порядку копія документа, що |
| |речовинами сльозоточивої та |підтверджує право власності |
| |дратівної дії, |суб'єкта господарювання або |
| |індивідуального захисту, |оренди ним приміщення, де |
| |активної оборони та їх |провадитиметься відповідний |
| |продаж |вид господарської діяльності |
| | | |
| | |технічні умови на кожний вид |
| | |зброї, боєприпасів та |
| | |патронів, а також спеціальних|
| | |засобів, що вироблятимуться |
| | |суб'єктом господарювання |
| | | |
| | |дозвіл на відкриття об'єкта |
| | |дозвільної системи, виданий |
| | |органом внутрішніх справ |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9. |Розроблення, виготовлення |відомості за підписом |
| |спеціальних технічних засобів|заявника - суб'єкта |
| |для зняття інформації з |господарювання (за формою, |
| |каналів зв'язку, інших |встановленою ліцензійними |
| |засобів негласного отримання |умовами) про наявність: |
| |інформації, торгівля | |
| |спеціальними технічними |матеріально-технічної бази, |
| |засобами для зняття |необхідної для провадження |
| |інформації з каналів зв'язку,|відповідного виду |
| |іншими засобами негласного |господарської діяльності та |
| |отримання інформації |її стан; |
| | | |
| | |спеціалістів із зазначенням |
| | |їх освітнього і |
| | |кваліфікаційного рівня та |
| | |допуску до державної |
| | |таємниці, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |спеціального дозволу на |
| | |провадження діяльності, |
| | |пов'язаної з державною |
| | |таємницею |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія домовленості |
| | |про співробітництво між |
| | |заявником - суб'єктом |
| | |господарювання та оперативним|
| | |підрозділом, який провадить |
| | |оперативно-розшукову |
| | |діяльність |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Надання послуг у галузі |відомості за підписом |
| |криптографічного захисту |заявника - суб'єкта |
| |інформації (крім послуг |господарювання (за формою, |
| |електронного цифрового |встановленою ліцензійними |
| |підпису), торгівля |умовами) про наявність: |
| |криптосистемами і засобами | |
| |криптографічного захисту |спеціалістів із зазначенням |
| |інформації (згідно з |їх освітнього і |
| |переліком, що визначається |кваліфікаційного рівня та |
| |Кабінетом Міністрів України) |стажу роботи, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |матеріально-технічної бази, |
| | |необхідної для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |відповідних приміщень, |
| | |засобів обчислювальної |
| | |техніки, інформаційних та |
| | |телекомунікаційних систем |
| | |(комплексів), необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності, |
| | |згідно з вимогами |
| | |нормативних документів з |
| | |питань криптографічного |
| | |та/або технічного захисту |
| | |інформації (у разі |
| | |провадження виду |
| | |господарської діяльності, |
| | |пов'язаного з державною |
| | |таємницею або конфіденційною |
| | |інформацією, яка є власністю |
| | |держави); |
| | | |
| | |відповідних нормативно- |
| | |правових актів, нормативних |
| | |документів з питань |
| | |стандартизації, а також |
| | |внутрішніх положень та |
| | |інструкцій, що регламентують |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |власних або орендованих |
| | |службових, виробничих |
| | |приміщень, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |державних замовлень, що |
| | |пов'язані з криптографічним |
| | |захистом інформації, до |
| | |виконання яких передбачається|
| | |залучити заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (у разі |
| | |провадження виду |
| | |господарської діяльності, |
| | |пов'язаного з державною |
| | |таємницею або конфіденційною |
| | |інформацією, яка є власністю |
| | |держави) |
| | | |
| | |спеціального дозволу на |
| | |провадження діяльності, |
| | |пов'язаної з державною |
| | |таємницею |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|11. |Впровадження, ввезення,   |відомості за підписом    |
| |вивезення голографічних |заявника - суб'єкта |
| |захисних елементів |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність технічного |
| | |обладнання, необхідного для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |атестацію приміщень та/або |
| | |об'єктів електронно- |
| | |обчислювальної техніки (у |
| | |разі провадження виду |
| | |господарської діяльності, |
| | |пов'язаного з державною |
| | |таємницею або конфіденційною |
| | |інформацією, яка є власністю |
| | |держави); |
| | | |
| | |наявність нормативно-правових|
| | |документів, у тому числі |
| | |нормативних документів з |
| | |питань стандартизації, а |
| | |також внутрішніх положень та |
| | |інструкцій, які регламентують|
| | |виконання робіт у межах |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність власних або |
| | |орендованих приміщень, |
| | |необхідних для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |завдання, програми та |
| | |замовлення державних органів |
| | |на проведення робіт з |
| | |голографічного захисту, до |
| | |виконання яких планується |
| | |залучити заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (у разі |
| | |провадження виду |
| | |господарської діяльності, |
| | |пов'язаного з державною |
| | |таємницею або конфіденційною |
| | |інформацією, яка є власністю |
| | |держави); |
| | | |
| | |наявність спеціального |
| | |дозволу на провадження |
| | |діяльності, пов'язаної з |
| | |державною таємницею |
| | | |
| | |методика проведення |
| | |сертифікаційних випробувань |
| | |та експертизи за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (у разі |
| | |провадження таких випробувань|
| | |та експертизи) |
| | | |
| | |перелік надрукованих дописів,|
| | |а також виконаних робіт, у |
| | |тому числі наукових, науково-|
| | |дослідних, дослідно- |
| | |конструкторських, за підписом|
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (у разі |
| | |виконання робіт з розроблення|
| | |голографічних захисних |
| | |елементів) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|12. |Надання послуг у галузі   |відомості за підписом    |
| |технічного захисту інформації|заявника - суб'єкта |
| |(згідно з переліком, що |господарювання (за формою, |
| |визначається Кабінетом |встановленою ліцензійними |
| |Міністрів України) |умовами) про наявність: |
| | | |
| | |спеціалістів із зазначенням |
| | |їх освітнього і |
| | |кваліфікаційного рівня та |
| | |стажу роботи, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |засобів вимірювальної техніки|
| | |та контролю, допоміжних |
| | |засобів та обладнання, що |
| | |забезпечують надання |
| | |відповідних видів послуг, із |
| | |зазначенням їх найменування, |
| | |типу, заводського номера, |
| | |дати проведення останньої |
| | |повірки; |
| | | |
| | |атестованих приміщень та/або |
| | |об'єктів електронно- |
| | |обчислювальної техніки із |
| | |зазначенням їх найменування |
| | |та категорії, а також ким і |
| | |коли проведена атестація (у |
| | |разі потреби); |
| | | |
| | |нормативно-правових актів та |
| | |нормативних документів з |
| | |питань технічного захисту |
| | |інформації, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |спеціального дозволу на |
| | |провадження діяльності, |
| | |пов'язаної з державною |
| | |таємницею |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Виготовлення бланків цінних |відомості за підписом |
| |паперів, документів суворої |заявника - суб'єкта |
| |звітності (згідно з |господарювання (за формою, |
| |переліком, що визначається |встановленою ліцензійними |
| |Кабінетом Міністрів України) |умовами) про наявність: |
| | | |
| | |обладнання із зазначенням |
| | |його технічних характеристик;|
| | | |
| | |фахівців, які забезпечують |
| | |здійснення всіх технологічних|
| | |операцій відповідно до |
| | |ліцензійних умов, із |
| | |зазначенням їх освітнього і |
| | |кваліфікаційного рівня; |
| | | |
| | |технологій та матеріалів для |
| | |виготовлення бланків, у тому |
| | |числі фотоформ, пробних |
| | |зразків, друкарських форм, |
| | |нумерації, обробки бланків; |
| | | |
| | |спеціальних технологій та |
| | |матеріалів, які забезпечують |
| | |захист бланків від підробки |
| | |та несанкціонованого |
| | |тиражування; |
| | | |
| | |приладів та методик для |
| | |здійснення контролю за якістю|
| | |друку та наявністю захисних |
| | |елементів бланків на всіх |
| | |стадіях технологічного |
| | |процесу їх виготовлення |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку інструкція про |
| | |організацію перепусткового та|
| | |внутрішньооб'єктового режиму |
| | |на виробництві (дільниці) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку інструкція про |
| | |порядок отримання, витрачання|
| | |та зберігання у структурних |
| | |підрозділах окремих видів |
| | |матеріалів, які |
| | |застосовуються під час |
| | |виготовлення бланків |
| | |(загальні положення) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія документа, що |
| | |підтверджує охорону органами |
| | |внутрішніх справ суб'єкта |
| | |господарювання, який |
| | |виготовляє бланки цінних |
| | |паперів та документи суворої |
| | |звітності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|14. |Транспортування нафти,    |транспортування нафти,    |
| |нафтопродуктів магістральним |нафтопродуктів магістральним |
| |трубопроводом, |трубопроводом |
| |транспортування природного, | |
| |нафтового газу і газу |копії установчих документів |
| |(метану) вугільних родовищ | |
| |трубопроводами та їх розподіл|копії документів, що |
| | |підтверджують право власності|
| | |або користування |
| | |трубопроводами та спорудами |
| | |на них, необхідними для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |баланс підприємства на |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність власних або |
| | |орендованих трубопроводів та |
| | |споруд на них, необхідних для|
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |стан матеріально-технічної |
| | |бази, необхідної для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |за підписом керівника |
| | |суб'єкта господарювання: |
| | | |
| | |перелік трубопроводів, що |
| | |перебувають у користуванні |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання, їх технічна |
| | |характеристика та інформація |
| | |про річні обсяги |
| | |транспортування, схема |
| | |трубопроводів, нанесена на |
| | |географічну карту місцевості;|
| | | |
| | |перелік приладів обліку із |
| | |зазначенням місць їх |
| | |встановлення; |
| | | |
| | |відомості про наявність |
| | |проектної і виконавчої |
| | |документації на трубопроводи |
| | |та споруди на них, необхідні |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |відомості про чисельність |
| | |працівників із зазначенням їх|
| | |освітнього і кваліфікаційного|
| | |рівня, необхідного для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |копія дозволу на початок |
| | |(продовження) виконання робіт|
| | |підвищеної небезпеки та |
| | |експлуатацію об'єктів, машин,|
| | |механізмів, устаткування |
| | |підвищеної небезпеки |
| | | |
| | |транспортування природного і |
| | |нафтового газу трубопроводами|
| | |та його розподіл |
| | | |
| | |копії установчих документів |
| | | |
| | |копії документів, що |
| | |підтверджують право власності|
| | |або користування |
| | |трубопроводами та спорудами |
| | |на них, необхідними для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |

|  |               |баланс підприємства на    |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність власних або |
| | |орендованих трубопроводів, |
| | |споруд на них, необхідних |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |стан матеріально-технічної |
| | |бази, необхідної для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |за підписом керівника |
| | |суб'єкта господарювання: |
| | | |
| | |перелік трубопроводів, що |
| | |перебувають у користуванні |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання, їх технічна |
| | |характеристика та інформація |
| | |про річні обсяги |
| | |транспортування, схема |
| | |трубопроводів, нанесена на |
| | |географічну карту місцевості;|
| | | |
| | |перелік приладів обліку із |
| | |зазначенням місць їх |
| | |встановлення на території |
| | |провадження господарської |
| | |діяльності з розподілу |
| | |природного, нафтового газу та|
| | |газу (метану) вугільних |
| | |родовищ між заявником - |
| | |суб'єктом господарювання та |
| | |ліцензіатами з |
| | |транспортування природного, |
| | |нафтового газу та газу |
| | |(метану) вугільних родовищ |
| | |магістральними трубопроводами|
| | |та/або розподілу природного, |
| | |нафтового газу та газу |
| | |(метану) вугільних родовищ, у|
| | |тому числі в точках |
| | |розмежування балансової |
| | |приналежності трубопроводів; |
| | | |
| | |відомості про наявність |
| | |проектної і виконавчої |
| | |документації на трубопроводи |
| | |та споруди на них, необхідні |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |відомості про чисельність |
| | |працівників із зазначенням їх|
| | |освітнього і кваліфікаційного|
| | |рівня, необхідного для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |копія затвердженого місцевим |
| | |органом виконавчої влади |
| | |плану газифікації населених |
| | |пунктів, розташованих на |
| | |території провадження |
| | |господарської діяльності з |
| | |транспортування природного, |
| | |нафтового газу та газу |
| | |(метану) вугільних родовищ |
| | |розподільними трубопроводами |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії актів і схем |
| | |розмежування ділянок |
| | |обслуговування між суб'єктами|
| | |господарювання, трубопроводи |
| | |яких з'єднані між собою |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія дозволу на |
| | |початок (продовження) |
| | |виконання робіт підвищеної |
| | |небезпеки та експлуатацію |
| | |об'єктів, машин, механізмів, |
| | |устаткування підвищеної |
| | |небезпеки |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|15. |Постачання природного газу, |постачання природного газу, |
| |газу (метану) вугільних |газу (метану) вугільних |
| |родовищ за регульованим та |родовищ за регульованим |
| |нерегульованим тарифом |тарифом |
| | | |
| | |довідка про обсяги постачання|
| | |природного газу, газу |
| | |(метану) вугільних родовищ за|
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання |
| | | |
| | |баланс підприємства на |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
| | | |
| | |постачання природного газу, |
| | |газу (метану) вугільних |
| | |родовищ за нерегульованим |
| | |тарифом |
| | | |
| | |копії установчих документів |
| | | |
| | |документ, що підтверджує |
| | |достатність власних активів |
| | |суб'єкта господарювання у |
| | |заявлених обсягах |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Зберігання природного газу, |відомості за підписом |
| |газу (метану) вугільних |заявника - суб'єкта |
| |родовищ в обсягах, що |господарювання (за формою, |
| |перевищують рівень, |встановленою ліцензійними |
| |встановлений ліцензійними |умовами) про: |
| |умовами | |
| | |наявність матеріально- |
| | |технічної бази, необхідної |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |річні обсяги зберігання |
| | |природного газу, газу |
| | |(метану) вугільних родовищ |
| | | |
| | |баланс підприємства на |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Централізоване водопостачання|відомості за підписом |
| |та водовідведення |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність матеріально- |
| | |технічної бази, необхідної |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |відповідність чисельності |
| | |персоналу та його освітнього |
| | |і кваліфікаційного рівня |
| | |нормативним вимогам щодо |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність акредитованої |
| | |лабораторії, яка здійснює |
| | |виробничий контроль, або |
| | |договору на виконання таких |
| | |робіт з акредитованими |
| | |лабораторіями інших |
| | |організацій; |
| | | |
| | |потужність, річні обсяги |
| | |видобування, виробництва та |
| | |транспортування |
| | | |
| | |технологічний регламент |
| | |експлуатації системи |
| | |водопостачання та |
| | |водовідведення за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання |
| | | |
| | |перелік приладів обліку та |
| | |місць їх встановлення |
| | | |
| | |технічна характеристика |
| | |мереж, споруд та інших |
| | |об'єктів, їх схеми за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання |
| | | |
| | |баланс підприємства на |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|18. |Розроблення, випробування,  |засвідчена в установленому  |
| |виробництво, експлуатація |порядку копія документа, що |
| |ракет-носіїв, космічних |підтверджує право власності |
| |апаратів та їх складових |суб'єкта господарювання або |
| |частин, наземного комплексу |оренди ним виробничих площ |
| |управління космічними | |
| |апаратами та його складових |відомості за підписом |
| |частин |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |освітній і кваліфікаційний |
| | |рівень персоналу, який |
| | |залучається до провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність нормативно-правових|
| | |документів, у тому числі |
| | |нормативних документів з |
| | |питань стандартизації, |
| | |необхідних для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |обладнання, необхідне для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | |(виробниче, випробувальне |
| | |обладнання, засоби |
| | |вимірювання і контролю, |
| | |обчислювальна техніка) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Культивування рослин, |відомості за підписом |
| |включених до таблиці I |заявника - суб'єкта |
| |Переліку наркотичних засобів,|господарювання (за формою, |
| |психотропних речовин і |встановленою ліцензійними |
| |прекурсорів |умовами) про: |
| |( 770-2000 ), розроблення, | |
| |виробництво, виготовлення, |відповідність матеріально- |
| |зберігання, перевезення, |технічної бази ліцензійним |
| |придбання, реалізація |умовам провадження |
| |(відпуск), ввезення на |відповідного виду |
| |територію України, вивезення |господарської діяльності; |
| |з території України, | |
| |використання, знищення |наявність нормативно-правових|
| |наркотичних засобів, |документів, у тому числі з |
| |психотропних речовин і |питань стандартизації, |
| |прекурсорів, включених до |необхідних для провадження |
| |зазначеного Переліку |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |освітній і кваліфікаційний |
| | |рівень працівників, які мають|
| | |чи будуть мати доступ |
| | |безпосередньо до наркотичних |
| | |засобів, психотропних речовин|
| | |і прекурсорів |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія свідоцтва |
| | |(посвідчення, сертифіката |
| | |спеціаліста), що підтверджує |
| | |професійну придатність |
| | |керівника суб'єкта |
| | |господарювання або керівника |
| | |відповідного підрозділу |
| | |суб'єкта господарювання до |
| | |провадження окремого виду |
| | |діяльності, пов'язаної з |
| | |обігом наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів, що ліцензується |
| | | |
| | |довідка відповідного |
| | |державного або комунального |
| | |закладу охорони здоров'я про |
| | |відсутність психічних |
| | |розладів, пов'язаних із |
| | |зловживанням алкогольними |
| | |напоями, наркотичними |
| | |засобами чи психотропними |
| | |речовинами у працівників, які|
| | |згідно із своїми службовими |
| | |обов'язками мають чи будуть |
| | |мати доступ безпосередньо до |
| | |наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів, а також про |
| | |відсутність серед зазначених |
| | |працівників осіб, визнаних не|
| | |придатними до провадження |
| | |окремих видів діяльності, |
| | |пов'язаної з обігом |
| | |наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів |
| | | |

|  |               |засвідчені в установленому  |
| | |порядку копії технічних та |
| | |технологічних регламентів |
| | |виробництва, виготовлення |
| | |наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів, розроблених та |
| | |затверджених в установленому |
| | |порядку (для підприємств- |
| | |виробників) |
| | | |
| | |довідка МВС про відсутність у|
| | |працівників, які згідно із |
| | |своїми службовими обов'язками|
| | |мають чи будуть мати доступ |
| | |безпосередньо до наркотичних |
| | |засобів, психотропних речовин|
| | |і прекурсорів, не знятої чи |
| | |не погашеної в установленому |
| | |порядку судимості за вчинення|
| | |злочину середньої тяжкості, |
| | |тяжкого та особливо тяжкого |
| | |злочину або злочину, |
| | |пов'язаного з незаконним |
| | |обігом наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів, у тому числі |
| | |вчиненого за межами України |
| | | |
| | |дозвіл МВС на використання |
| | |об'єктів і приміщень, |
| | |призначених для провадження |
| | |діяльності, пов'язаної з |
| | |обігом наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів, та відповідність|
| | |таких об'єктів і приміщень |
| | |установленим вимогам |
| | | |
| | |висновок державної санітарно-|
| | |епідеміологічної експертизи |
| | |про відповідність наявних |
| | |приміщень вимогам санітарних |
| | |норм і правил щодо |
| | |провадження господарської |
| | |діяльності із зберігання |
| | |наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів або засвідчена в |
| | |установленому порядку його |
| | |копія (видані за місцем |
| | |провадження діяльності) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія свідоцтва |
| | |відповідного державного |
| | |органу про кондиційність та |
| | |репродукційність насіння маку|
| | |і конопель (у разі |
| | |культивування рослин, |
| | |включених до таблиці I |
| | |переліку наркотичних засобів,|
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів) ( 770-2000 ) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія акта апробації |
| | |для насінницьких посівів (у |
| | |разі культивування рослин, |
| | |включених до таблиці I |
| | |переліку наркотичних засобів,|
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія накладної на |
| | |відпуск насіння маку і |
| | |конопель (у разі |
| | |культивування рослин, |
| | |включених до таблиці I |
| | |переліку наркотичних засобів,|
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів) |
| | |( 770-2000 ) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія документа, що |
| | |підтверджує право власності |
| | |або оренди землі (у разі |
| | |культивування рослин, |
| | |включених до таблиці I |
| | |переліку наркотичних засобів,|
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія договору про |
| | |охорону посівів, місць |
| | |зберігання та переробки |
| | |рослин (у разі культивування |
| | |та/або використання рослин, |
| | |включених до списку N 3 |
| | |таблиці I переліку |
| | |наркотичних засобів, |
| | |психотропних речовин і |
| | |прекурсорів) ( 770-2000 ) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|20. |Медична практика       |засвідчена в установленому  |
| | |порядку копія висновку |
| | |державної санітарно- |
| | |епідеміологічної експертизи, |
| | |видана за місцем провадження |
| | |діяльності, про відповідність|
| | |наявних приміщень вимогам |
| | |санітарних норм і правил щодо|
| | |здійснення медичної практики |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |стан матеріально-технічної |
| | |бази, необхідної для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність нормативно-правових|
| | |документів, у тому числі |
| | |нормативних документів з |
| | |питань стандартизації, |
| | |необхідних для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність персоналу із |
| | |зазначенням його освітнього і|
| | |кваліфікаційного рівня та |
| | |стажу роботи за |
| | |спеціальністю, необхідного |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської діяльності|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Переробка донорської крові та|засвідчена в установленому |
| |її компонентів, виготовлення |порядку копія висновку |
| |з них препаратів, крім |державної санітарно- |
| |діяльності банків пуповинної |епідеміологічної експертизи, |
| |крові, інших тканин і клітин |видана за місцем провадження |
| |людини |діяльності, про відповідність|
| | |наявних приміщень вимогам |
| | |санітарних норм і правил щодо|
| | |переробки донорської крові та|
| | |її компонентів, виготовлення |
| | |з них препаратів |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |стан матеріально-технічної |
| | |бази, необхідної для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність нормативно-правових|
| | |документів, у тому числі |
| | |нормативних документів з |
| | |питань стандартизації, |
| | |необхідних для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність персоналу із |
| | |зазначенням його освітнього і|
| | |кваліфікаційного рівня, |
| | |необхідного для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія договору про |
| | |здійснення державного |
| | |контролю за якістю донорської|
| | |крові, її компонентів та |
| | |виготовлених з них препаратів|
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії розроблених та |
| | |затверджених пускових або |
| | |промислових регламентів |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|22. |Діяльність банків пуповинної |засвідчена в установленому  |
| |крові, інших тканин і клітин |порядку копія висновку |
| |людини згідно з переліком, |державної санітарно- |
| |затвердженим МОЗ (діяльність |епідеміологічної експертизи, |
| |банків пуповинної крові, |видана за місцем провадження |
| |інших тканин і клітин |діяльності, про відповідність|
| |людини) |наявних приміщень вимогам |
| | |санітарних норм і правил щодо|
| | |провадження діяльності банків|
| | |пуповинної крові, інших |
| | |тканин і клітин людини |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |стан матеріально-технічної |
| | |бази, необхідної для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність нормативно-правових|
| | |документів, у тому числі |
| | |нормативних документів з |
| | |питань стандартизації, |
| | |необхідних для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність персоналу із |
| | |зазначенням його освітнього і|
| | |кваліфікаційного рівня, |
| | |необхідного для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23. |Ветеринарна практика |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність матеріально- |
| | |технічної бази, необхідної |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |освітній і кваліфікаційний |
| | |рівень працівників, |
| | |необхідний для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|24. |Випуск та проведення лотерей |список керівного складу |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (керівник, |
| | |його заступники, головний |
| | |бухгалтер) із зазначенням |
| | |прізвища, імені та по |
| | |батькові, займаної посади, |
| | |освіти, номера робочого |
| | |телефону за підписом |
| | |керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленого |
| | |печаткою |
| | | |
| | |аудиторський висновок про |
| | |фінансовий стан суб'єкта |
| | |господарювання, сформований |
| | |розмір власного капіталу, в |
| | |тому числі сплачений |
| | |статутний фонд, із |
| | |зазначенням документів, що їх|
| | |підтверджують |
| | | |
| | |баланс і складені в |
| | |установленому порядку звіти |
| | |щодо фінансових результатів, |
| | |руху грошових коштів та |
| | |власного капіталу за останній|
| | |звітний період |
| | | |
| | |умови випуску та проведення |
| | |лотереї у двох примірниках за|
| | |підписом суб'єкта |
| | |господарювання |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|25. |Надання послуг з перевезення |надання послуг з перевезення |
| |пасажирів, небезпечних |пасажирів, небезпечних |
| |вантажів, багажу повітряним, |вантажів, багажу повітряним |
| |річковим, морським, |транспортом |
| |автомобільним, залізничним | |
| |транспортом |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія сертифіката |
| | |експлуатанта |
| | | |
| | |надання послуг з перевезення |
| | |пасажирів, небезпечних |
| | |вантажів, багажу річковим, |
| | |морським транспортом |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність: |
| | | |
| | |матеріально-технічної бази, |
| | |необхідної для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |спеціалістів, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |надання послуг з перевезення |
| | |пасажирів, небезпечних |
| | |вантажів, багажу |
| | |автомобільним транспортом |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність власної або |
| | |орендованої матеріально- |
| | |технічної бази, необхідної |
| | |для проведення технічного |
| | |обслуговування і ремонту |
| | |автомобільних транспортних |
| | |засобів, перевірки їх |
| | |технічного стану, зберігання,|
| | |забезпечення проведення |
| | |медичного огляду водіїв або |
| | |укладення договорів про |
| | |закупівлю таких послуг з |
| | |поданням їх завірених копій |
| | |(для автомобільних |
| | |перевізників, що |
| | |використовують працю найманих|
| | |водіїв); |
| | | |
| | |власні транспортні засоби |
| | |(автобуси, вантажні та |
| | |легкові автомобілі, |
| | |вантажопасажирські |
| | |автомобілі, таксі, причепи, |
| | |напівпричепи) або |
| | |транспортні засоби, які |
| | |використовуються на інших |
| | |законних підставах (для |
| | |автомобільних перевізників, |
| | |що мають намір надавати |
| | |послуги з внутрішніх |
| | |перевезень пасажирів, багажу,|
| | |небезпечних вантажів), із |
| | |зазначенням їх типу, марки, |
| | |моделі, державного номера, |
| | |повної маси |
| | |(пасажиромісткості), року |
| | |випуску, реквізитів |
| | |реєстраційного документа; |
| | | |
| | |спеціальне обладнання |
| | |легкового автомобіля, зокрема|
| | |наявність розпізнавального |
| | |ліхтаря, сигнальних ліхтарів,|
| | |нанесені композиції з |
| | |квадратів, марку, тип та |
| | |серійний номер таксометра |
| | |(для автомобільних |
| | |перевізників, що мають намір |
| | |надавати послуги з |
| | |перевезення пасажирів на |
| | |таксі); |
| | | |
| | |досвід роботи на внутрішніх |
| | |перевезеннях на договірних |
| | |засадах не менш як три роки |
| | |(для автомобільних |
| | |перевізників, що мають намір |
| | |надавати послуги з |
| | |міжнародних перевезень |
| | |пасажирів, багажу, |
| | |небезпечних вантажів) |
| | | |
| | |надання послуг з перевезення |
| | |пасажирів, небезпечних |
| | |вантажів, багажу залізничним |
| | |транспортом |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія сертифіката |
| | |відповідності надання послуг |
| | |з перевезення пасажирів, |
| | |багажу, небезпечних вантажів |
| | |залізничним транспортом |
| | |регламентним технічним умовам|
| | | |
| | |копія регламентних технічних |
| | |умов, засвідчена заявником - |
| | |суб'єктом господарювання |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|26. |Заготівля, переробка,    |акт обстеження кожного    |
| |металургійна переробка |зазначеного у заяві |
| |металобрухту кольорових і |спеціалізованого підприємства|
| |чорних металів |або спеціалізованого |
| | |металургійного переробного |
| | |підприємства чи його |
| | |приймального пункту на |
| | |відповідність вимогам Закону |
| | |України "Про металобрухт" |
| | |( 619-14 ) |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність |
| | |власної або орендованої |
| | |земельної ділянки (виробничої|
| | |площі), необхідної для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|27. |Збирання, первинна обробка |відомості за підписом |
| |відходів і брухту |заявника - суб'єкта |
| |дорогоцінних металів та |господарювання (за формою, |
| |дорогоцінного каміння, |встановленою ліцензійними |
| |дорогоцінного каміння |умовами) про: |
| |органогенного утворення, | |
| |напівдорогоцінного каміння |наявність власних або |
| | |орендованих нежитлових |
| | |приміщень за місцем |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність матеріально- |
| | |технічної бази, необхідної |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |стан охорони виробничих |
| | |приміщень |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|28. |Надання послуг і виконання |відомості за підписом |
| |робіт протипожежного |заявника - суб'єкта |
| |призначення |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність: |
| | | |
| | |матеріально-технічної бази, |
| | |необхідної для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |спеціалістів, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії документів, що |
| | |підтверджують право власності|
| | |суб'єкта господарювання або |
| | |оренди ним обладнання та |
| | |виробничих приміщень, |
| | |необхідних для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності, |
| | |згідно з ліцензійними |
| | |умовами |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії документів, що |
| | |підтверджують освітній і |
| | |кваліфікаційний рівень |
| | |спеціалістів, необхідний для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності, |
| | |згідно з ліцензійними |
| | |умовами |
| | | |
| | |проведення випробувань на |
| | |пожежну небезпеку речовин, |
| | |матеріалів, будівельних |
| | |конструкцій, виробів і |
| | |обладнання, а також пожежної |
| | |техніки, пожежно-технічного |
| | |озброєння, продукції |
| | |протипожежного призначення на|
| | |відповідність встановленим |
| | |вимогам |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії методик |
| | |проведення випробувань (у |
| | |разі відсутності |
| | |стандартизованих) та акта |
| | |обстеження метрологічного |
| | |забезпечення робіт |
| | | |
| | |порівняльні протоколи |
| | |випробувань на пожежну |
| | |безпеку, підтверджені |
| | |Українським науково-дослідним|
| | |інститутом пожежної безпеки |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|29. |Туроператорська діяльність  |відомості за підписом    |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність |
| | |власного або орендованого |
| | |службового приміщення (офісу)|
| | | |
| | |нотаріально засвідчена копія |
| | |довідки банківської або іншої|
| | |кредитної установи про |
| | |підтвердження фінансового |
| | |забезпечення відповідальності|
| | |суб'єкта господарювання у |
| | |розмірі, визначеному Законом |
| | |України "Про туризм" |
| | |( 324/95-ВР ) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія договору, |
| | |укладеного із страховою |
| | |компанією, про обов'язкове |
| | |страхування (медичне та від |
| | |нещасного випадку) туристів, |
| | |що здійснюють туристичні |
| | |подорожі |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|30. |Діяльність арбітражних |засвідчена в установленому |
| |керуючих (розпорядників |порядку копія диплома про |
| |майна, керуючих санацією, |вищу юридичну або економічну |
| |ліквідаторів) |освіту |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія свідоцтва про |
| | |присвоєння кваліфікації |
| | |арбітражного керуючого |
| | |(розпорядника майна, |
| | |керуючого санацією, |
| | |ліквідатора) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|31. |Посередництво у |відомості за підписом |
| |працевлаштуванні на роботу за|заявника - суб'єкта |
| |кордоном |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність |
| | |власного або орендованого |
| | |приміщення, необхідного для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |копія дозволу на |
| | |працевлаштування громадян |
| | |України, виданого |
| | |уповноваженим органом держави|
| | |працевлаштування(*) |
| | |роботодавцеві, якщо такий |
| | |документ передбачено |
| | |законодавством такої держави |
| | | |
| | |копія документа, що |
| | |підтверджує факт реєстрації |
| | |іноземного суб'єкта |
| | |господарювання в країні |
| | |місцезнаходження(*) |
| | | |
| | |копія або витяг з документа |
| | |іноземного суб'єкта |
| | |господарювання, що визначає |
| | |вид його господарської |
| | |діяльності, якщо |
| | |законодавством країни |
| | |працевлаштування не |
| | |передбачено видачу дозволів |
| | |(ліцензій) на |
| | |працевлаштування громадян |
| | |України(*) |
| | | |
| | |копія документа, який |
| | |підтверджує, що іноземний |
| | |суб'єкт господарювання |
| | |володіє суднами чи |
| | |використовує їх на інших |
| | |законних підставах та/або |
| | |керує (постачає) екіпажами |
| | |судна, якщо |
| | |зовнішньоекономічний договір |
| | |(контракт) передбачає тільки |
| | |посередництво у |
| | |працевлаштуванні громадян |
| | |України на судна іноземних |
| | |власників |
| | | |
| | |копія колективного договору |
| | |(угоди), укладеного між |
| | |іноземним роботодавцем та |
| | |профспілковою організацією чи|
| | |її профоб'єднанням (за |
| | |наявності), або довідка, |
| | |засвідчена іноземним |
| | |роботодавцем, про те, що |
| | |такий договір (угода) не |
| | |укладався |
| | | |
| | |копія зовнішньоекономічного |
| | |договору (контракту), |
| | |укладеного з іноземним |
| | |суб'єктом господарювання |
| | | |
| | |копія дозволу (ліцензії) на |
| | |провадження посередницької |
| | |діяльності з працевлаштування|
| | |громадян України, виданого |
| | |уповноваженим органом країни |
| | |працевлаштування |
| | |посередникові, якщо такий |
| | |документ передбачено |
| | |законодавством країни |
| | |працевлаштування(*) |
|----------------------------------------------------------------|

|_______________                         |
| (*) Тут і далі - зазначені документи повинні бути|
|засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та|
|легалізовані в консульській установі України (можуть бути також|
|засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та|
|легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере|
|участь Україна, не передбачено інше). |
| |
| Копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, та|
|справжність підпису перекладача на їх перекладі українською|
|мовою повинні бути нотаріально засвідчені. |
|----------------------------------------------------------------|
|32. |Проведення робіт із |засвідчені в установленому |
| |землеустрою, землеоціночних |порядку копії |
| |робіт та земельних торгів |кваліфікаційного свідоцтва |
| | |оцінювача з експертної |
| | |грошової оцінки земельних |
| | |ділянок (у разі отримання |
| | |ліцензії на виконання |
| | |землеоціночних робіт) та |
| | |витягу з Державного реєстру |
| | |оцінювачів з експертної |
| | |грошової оцінки земельних |
| | |ділянок |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність |
| | |матеріально-технічної бази, |
| | |необхідної для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|33. |Діяльність митного брокера |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія договору |
| | |страхування власної |
| | |діяльності на суму не менш як|
| | |2 тис. неоподатковуваних |
| | |мінімумів доходів громадян |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|34. |Виробництво, експорт та |виробництво дисків для |
| |імпорт дисків для лазерних |лазерних систем зчитування, |
| |систем зчитування, матриць |матриць |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |керівний склад суб'єкта |
| | |господарювання (керівник, |
| | |його заступники, головний |
| | |бухгалтер) із зазначенням |
| | |прізвища, імені та по |
| | |батькові, займаної посади, |
| | |номера робочого телефону, а |
| | |також довідка про |
| | |засновників; |
| | | |
| | |керівника філії та керівників|
| | |відокремлених підрозділів |
| | |суб'єкта господарювання, які |
| | |будуть провадити діяльність, |
| | |пов'язану з виробництвом, |
| | |зберіганням або |
| | |розповсюдженням дисків для |
| | |лазерних систем зчитування, |
| | |матриць, із зазначенням |
| | |прізвища, імені та по |
| | |батькові, займаної посади, |
| | |номера робочого телефону |
| | | |
| | |документально підтверджені |
| | |дані про власне або |
| | |орендоване виробниче |
| | |обладнання із зазначенням |
| | |його найменування та |
| | |кількості ліній |
| | | |
| | |документально підтверджені |
| | |дані про власні або |
| | |орендовані виробничі та |
| | |складські приміщення |
| | | |
| | |заява про отримання |
| | |спеціального |
| | |ідентифікаційного коду (в |
| | |разі, коли такий код |
| | |отриманий до моменту подання |
| | |заяви) |
| | | |
| | |експорт та імпорт дисків для |
| | |лазерних систем зчитування, |
| | |матриць |
| | | |
| | |документально підтверджені |
| | |дані про власні або |
| | |орендовані складські |
| | |приміщення |
| | | |
| | |документально підтверджені |
| | |дані про приміщення, в яких |
| | |здійснюватиметься оптова |
| | |та/або роздрібна торгівля |
| | |дисками для лазерних систем |
| | |зчитування, матриць (згідно з|
| | |ліцензією на імпорт дисків, |
| | |матриць) |
| | | |
| | |список керівного складу |
| | |суб'єкта господарювання |
| | |(керівник, його заступники, |
| | |головний бухгалтер) із |
| | |зазначенням прізвища, імені |
| | |та по батькові, займаної |
| | |посади, номера робочого |
| | |телефону та довідка про |
| | |засновників за підписом |
| | |керівника суб'єкта |
| | |господарювання |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|35. |Торгівля племінними     |відомості за підписом    |
| |(генетичними) ресурсами, |заявника - суб'єкта |
| |проведення генетичної |господарювання (за формою, |
| |експертизи походження та |встановленою ліцензійними |
| |аномалій тварин |умовами) про наявність: |
| | | |
| | |атестата про присвоєння |
| | |суб'єкту господарської |
| | |діяльності статусу суб'єкта |
| | |племінної справи у |
| | |тваринництві; |
| | | |
| | |власних або орендованих |
| | |приміщень, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |матеріально-технічної бази, |
| | |необхідної для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія свідоцтва про |
| | |реєстрацію племінного стада в|
| | |Державному племінному реєстрі|
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія документа |
| | |відповідного державного |
| | |органу щодо ветеринарно- |
| | |санітарного стану суб'єкта |
| | |господарювання |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|36. |Проведення фумігації |відомості за підписом |
| |(знезараження) об'єктів |заявника - суб'єкта |
| |регулювання, визначених |господарювання (за формою, |
| |Законом України "Про карантин|встановленою ліцензійними |
| |рослин" ( 3348-12 ), які |умовами) про наявність |
| |переміщуються через державний|матеріально-технічної бази, |
| |кордон України та карантинні |необхідної для провадження |
| |зони |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |копії допусків (посвідчень) |
| | |працівників на право роботи з|
| | |пестицидами та агрохімікатами|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|37. |Діяльність, пов'язана з |відомості за підписом |
| |виробництвом, торгівлею |заявника - суб'єкта |
| |піротехнічними засобами |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про наявність |
| | |власного або орендованого |
| | |приміщення, необхідного для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |технічні умови на кожен вид |
| | |піротехнічних засобів, що |
| | |вироблятимуться суб'єктом |
| | |господарювання |
| | | |
| | |затверджені в установленому |
| | |порядку технологічні |
| | |регламенти на виробництво |
| | |піротехнічних засобів |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|38. |Діяльність, пов'язана з |відомості за підписом |
| |наданням послуг стрільбищами |заявника - суб'єкта |
| |невійськового призначення та |господарювання (за формою, |
| |функціонуванням мисливських |встановленою ліцензійними |
| |стендів |умовами) про наявність |
| | |власного або орендованого |
| | |приміщення, необхідного для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |дозвіл на відкриття об'єкта |
| | |дозвільної системи, виданий |
| | |органом внутрішніх справ |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|39. |Розроблення, виготовлення, |відомості за підписом |
| |реалізація, ремонт, |заявника - суб'єкта |
| |модернізація та утилізація |господарювання (за формою, |
| |озброєння, військової |встановленою ліцензійними |
| |техніки, військової зброї і |умовами) про: |
| |боєприпасів до неї | |
| | |стан матеріально-технічної |
| | |бази; |
| | | |
| | |наявність системи якості, |
| | |нормативно-технічної |
| | |документації, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |наявність персоналу із |
| | |зазначенням його освітнього і|
| | |кваліфікаційного рівня, |
| | |необхідного для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії документів, що |
| | |підтверджують право власності|
| | |суб'єкта господарювання |
| | |оренди об'єкта (приміщення, |
| | |будівлі, споруди), де |
| | |провадитиметься відповідний |
| | |вид господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії документів, що |
| | |підтверджують придатність |
| | |об'єкта (приміщення, будівлі,|
| | |споруди) для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
| | |(сертифікат відповідності, |
| | |акт про прийняття в |
| | |експлуатацію закінченого |
| | |будівництвом об'єкта та/або |
| | |документи, що підтверджують |
| | |проведення обстеження та |
| | |паспортизації об'єкта в разі |
| | |його ремонту, реконструкції, |
| | |перепрофілювання чи |
| | |технічного переоснащення) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія спеціального |
| | |дозволу на провадження |
| | |діяльності, пов'язаної з |
| | |державною таємницею (у разі |
| | |використання інформації, яка |
| | |належить до державної |
| | |таємниці, під час провадження|
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності) |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія відповідного |
| | |дозволу (висновку) на початок|
| | |(продовження) виконання робіт|
| | |підвищеної небезпеки та на |
| | |експлуатацію об'єктів, машин,|
| | |механізмів, устаткування |
| | |підвищеної небезпеки, які |
| | |використовуються під час |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії документів, що |
| | |підтверджують дотримання |
| | |замовником вимог |
| | |природоохоронного |
| | |законодавства під час |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія висновку органу|
| | |державного пожежного нагляду |
| | |про дотримання вимог |
| | |законодавства у сфері |
| | |пожежного захисту під час |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |засвідчена в установленому |
| | |порядку копія позитивного |
| | |висновку державної експертизи|
| | |стосовно техногенної безпеки |
| | |під час провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності, |
| | |наданого урядовим органом |
| | |державного нагляду у сфері |
| | |цивільного захисту |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|40. |Виробництво теплової енергії,|виробництво теплової енергії |
| |транспортування її | |
| |магістральними і місцевими |засвідчена в установленому |
| |(розподільчими) тепловими |порядку копія документа, що |
| |мережами та постачання |підтверджує право власності |
| |теплової енергії |суб'єкта господарювання або |
| | |оренди ним виробничих |
| | |об'єктів, де провадитиметься |
| | |відповідний вид господарської|
| | |діяльності |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність власних або |
| | |орендованих виробничих |
| | |об'єктів, де провадитиметься |
| | |відповідний вид господарської|
| | |діяльності; |
| | | |
| | |наявність та стан |
| | |технологічного обладнання і |
| | |технічної бази для його |
| | |обслуговування; |
| | | |
| | |освітній і кваліфікаційний |
| | |рівень працівників, |
| | |необхідний для провадження |
| | |відповідного виду |
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |баланс підприємства на |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
| | | |
| | |транспортування теплової |
| | |енергії магістральними та |
| | |місцевими (розподільчими) |
| | |тепловими мережами |
| | | |
| | |відомості за підписом |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність матеріально- |
| | |технічної бази, необхідної |
| | |для провадження відповідного |
| | |виду господарської |
| | |діяльності; |
| | | |
| | |технічний стан трубопроводів |
| | |та споруд на них (на підставі|
| | |експлуатаційної документації |
| | |на такі об'єкти); |
| | | |
| | |наявність проектної і |
| | |виконавчої документації на |
| | |трубопроводи та споруди на |
| | |них, які використовуються для|
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |перелік трубопроводів, що |
| | |перебувають у користуванні |
| | |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання, їх технічна |
| | |характеристика та річні |
| | |обсяги транспортування |
| | |теплової енергії |
| | | |
| | |перелік приладів обліку із |
| | |зазначенням місць їх |
| | |встановлення |
| | | |
| | |схема трубопроводів, нанесена|
| | |на географічну карту |
| | |місцевості |
| | | |
| | |копія затвердженої місцевим |
| | |органом виконавчої влади |
| | |схеми теплопостачання |
| | | |
| | |баланс підприємства на |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії актів і схем |
| | |розмежування ділянок |
| | |обслуговування між суб'єктами|
| | |господарювання, трубопроводи |
| | |яких з'єднані між собою |
| | | |
| | |засвідчені в установленому |
| | |порядку копії документів, що |
| | |підтверджують освітній і |
| | |кваліфікаційний рівень |
| | |працівників, необхідний для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності |
| | | |
| | |постачання теплової енергії |
| | | |
| | |перелік приладів обліку із |
| | |зазначенням місць їх |
| | |встановлення |
| | | |
| | |відомості про обсяги |
| | |постачання теплової енергії |
| | |за підписом керівника |
| | |суб'єкта господарювання |
| | | |
| | |баланс підприємства на |
| | |останню звітну дату за |
| | |підписом керівника суб'єкта |
| | |господарювання, скріпленим |
| | |печаткою |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|41. |Збирання та використання |довідка банку про |
| |інформації, яка складає |підтвердження сплати |
| |кредитну історію |статутного капіталу в |
| | |розмірі, що передбачений |
| | |Законом України "Про |
| | |організацію формування та |
| | |обігу кредитних історій" |
| | |( 2704-15 ) |
| | | |
| | |положення про бюро кредитних |
| | |історій |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|42. |Торгівля рідким паливом з |відомості за підписом |
| |біомаси та біогазом |заявника - суб'єкта |
| | |господарювання (за формою, |
| | |встановленою ліцензійними |
| | |умовами) про: |
| | | |
| | |наявність власного або |
| | |орендованого обладнання, |
| | |споруд, необхідних для |
| | |провадження відповідного виду|
| | |господарської діяльності; |
| | | |
| | |прилади обліку, що |
| | |перебувають у користуванні |
| | |або власності заявника - |
| | |суб'єкта господарювання, їх |
| | |технічні характеристики |
------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 638 від 17.05.2002, N 645 від 17.05.2002, N 1147 від 17.08.2002, N 1762 від 16.11.2002, N 1859 від 12.12.2002, N 204 від 24.02.2003, N 797 від 02.06.2003, N 846 від 04.06.2003, N 990 від 27.06.2003, N 1548 від 02.10.2003, N 267 від 04.03.2004, N 307 від 11.03.2004, N 772 від 16.06.2004, N 819 від 29.06.2004, N 1164 від 08.09.2004, N 322 від 28.04.2005, N 346 від 11.05.2005, N 379 від 26.05.2005, N 482 від 16.06.2005, N 750 від 18.08.2005, N 1165 від 07.12.2005, N 1250 від 21.12.2005, N 1254 від 21.12.2005, N 223 від 01.03.2006, N 387 від 29.03.2006, N 549 від 19.04.2006, N 627 від 11.05.2006, N 682 від 17.05.2006, N 1433 від 18.10.2006, N 1700 від 08.12.2006, N 80 від 31.01.2007, N 1019 від 08.08.2007, N 1215 від 10.10.2007, N 1387 від 05.12.2007, N 90 від 22.02.2008, N 382 від 17.04.2008, N 668 від 23.07.2008, N 725 від 20.08.2008, N 879 від 01.10.2008, N 1143 від 27.12.2008, N 296 від 02.04.2009, N 501 від 21.05.2009, N 829 від 29.07.2009, N 964 від 09.09.2009, N 1129 від 16.09.2009, N 38 від 20.01.2010, N 144 від 17.02.2010, N 259 від 03.02.2010, N 727 від 25.08.2010; в редакції Постанови КМ N 712 від 22.06.2011 )