Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань створення
та діяльності фермерських господарств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) слова "висновки конкурсної комісії" замінити словами "документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі".

2. У Законі України "Про фермерське господарство" ( 973-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363; 2005 р., N 52, ст. 560; 2009 р., N 29, ст. 390, N 38, ст. 535; 2010 р., N 4, ст. 22; 2011 р., N 6, ст. 41, NN 13-17, ст. 112):

1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство";

2) статтю 6 виключити;

3) у частині першій статті 7:

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3523-VI