Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про ветеринарну медицину"
щодо виробництва та обігу ветеринарних препаратів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53) такі зміни:

1. У пунктах 12 і 13 частини сьомої статті 7 слова "ветеринарних препаратів" та "репродуктивного матеріалу" виключити.

2. У статті 50:

пункти 2 і 3 частини першої виключити;

у частині третій слова "належного розведення тварин" та "ветеринарних препаратів" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3522-VI