Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 липня 2011 р. N 721
Київ

Про затвердження переліку психотропних речовин
і прекурсорів, що використовуються
у ветеринарній медицині

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1201 "Про затвердження переліку прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2883).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу другого розділу "Психотропні речовини" переліку психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 жовтня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2011 р. N 721

               ПЕРЕЛІК
психотропних речовин і прекурсорів,
що використовуються у ветеринарній медицині

------------------------------------------------------------------
| Міжнародна | Хімічна назва |
| незареєстрована назва | |
|----------------------------------------------------------------|
| Психотропні речовини |
|----------------------------------------------------------------|
|Пентобарбітал (етамінал натрію)|5-етил-5-(1- |
| |метилбутил)барбітурова кислота |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Кетамін |(+-)-2-(2-хлорфеніл)- |
| |2-(метиламіно)циклогексанон) |
|----------------------------------------------------------------|
| Прекурсори |
|----------------------------------------------------------------|
|Ангідрид оцтової кислоти |оцтовий ангідрид |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Антранілова кислота |2-амінобензойна кислота |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Ацетон |2-пропанон |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Етиловий ефір |діетиловий ефір |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Калію перманганат |калій марганцевокислий |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Метилетилкетон |2-бутанон |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Піперидин |гексагідропіридин; |
| |пентаметиленімін |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Сірчана кислота |сульфатна кислота |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Соляна кислота |хлористоводнева кислота |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Толуол |метилбензол |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Фенілоцтова кислота |альфа-толуїлова кислота |
------------------------------------------------------------------