Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 вересня 2008 р. N 862
Київ

Про затвердження Порядку встановлення
членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, щомісячної доплати
до пенсії у зв'язку з втратою годувальника

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1113 від 21.10.2009
N 745 від 06.07.201
1 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )

2. Доповнити:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785) після слів "крім пенсій за особливі заслуги перед Україною" словами "та щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві";

( Абзац третій пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 745 від 06.07.2011 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. N 862

Порядок
встановлення членам сімей шахтарів,
смерть яких настала внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання,
щомісячної доплати до пенсії у зв'язку
з втратою годувальника

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )

1. Цей Порядок визначає умови призначення та виплати щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - доплата до пенсії). ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )

До шахтарів відповідно до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) відносяться працівники, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівники шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )

2. Право на встановлення доплати до пенсії мають члени сімей (зазначені у частині третій статті 6 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці") ( 345-17 ) шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, яким призначено пенсію у зв'язку із втратою годувальника. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )

3. У разі смерті шахтаря, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, складається акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі - акт за формою Н-1) згідно з додатком 3 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2337), у разі смерті шахтаря, що настала внаслідок гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта за формою Н-1 складається карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 згідно з додатком 5 до зазначеного Порядку, а у разі смерті шахтаря, що настала внаслідок хронічного професійного захворювання, - акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 згідно з додатком 15 до зазначеного Порядку. Причинний зв'язок смерті, що настала внаслідок гострого професійного захворювання (отруєння), хронічного професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві, підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії за формою, що затверджується МОЗ, крім випадків, коли причина смерті підтверджується актом за формою Н-1. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1113 від 21.10.2009 )

4. Доплата до пенсії встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім'ї, якому призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

У разі збільшення прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують доплату до пенсії, здійснюють перерахунок її розміру з дати встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

5. Доплата до пенсії встановлюється органом, що призначає пенсію, з дати призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але не раніше 16 вересня 2008 р. - дати набрання чинності Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ), а членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок професійного захворювання, не раніше 22 липня 2009 р. - дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці" ( 1564-17 ), і виплачується щомісяця разом з пенсією протягом періоду, на який її призначено. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )

6. Фінансування щомісячної доплати, передбаченої цією постановою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. ( Порядок доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1113 від 21.10.2009 )