Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 4 Закону України
"Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям"
щодо уточнення окремих положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац третій частини третьої статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2011 року N 3133-VI) після слів "за денною формою навчання у" доповнити словом "загальноосвітніх".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 липня 2011 року
N 3597-VI