Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
30.06.2011 N 2026/пп-11

Про визначення рейтингу кандидатів на посаду
судді вперше та зарахування їх до резерву на
заміщення вакантних посад суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі: головуючого - голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів - Самсіна І.Л., членів комісії - Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Марцинкевича А.М., Маслія В.І., Мельника М.Г., Мікуліна В.П., Пінчука М.Г., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н.М., Шаргала В.І., розглянувши питання про визначення рейтингу кандидатів на посаду судді вперше та зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів, ВСТАНОВИЛА:

Згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 02.06.2011 N 1764/пп-11 комісією 19.06.2011 проведено кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду судді вперше в м. Одесі на базі Національного університету "Одеська юридична академія".

893 кандидати на посаду судді з'явилися в місце проведення кваліфікаційного іспиту й складали його, 3 кандидати для складення кваліфікаційного іспиту не з'явилися.

За наслідками оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту, рішеннями комісії від 29.06.2011 визначено, що 66 балів є достатньою кількістю набраних балів для визнання кандидатів на посаду судді вперше такими, які склали кваліфікаційний іспит, а також затверджено результати кваліфікаційного іспиту й список кандидатів на посаду судді вперше, які склали кваліфікаційний іспит, у кількості 687 осіб.

Згідно з приписами ч. 8 ст. 70 Закону "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) Вища кваліфікаційна комісія суддів відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначав рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

На підставі наведеного голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів уніс на розгляд комісії питання про визначення рейтингу кандидатів на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит, та зарахування таких кандидатів до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Відповідно до пп. 4.3 Методики визначення рейтингу кандидатів на посаду судді, затвердженої рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 29.06.2011, рейтинг кандидата полягає в присвоєнні йому порядкового номера в списку кандидатів на посаду судді, що успішно склали кваліфікаційний іспит, який затверджений Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Такий порядковий номер є місцем кандидата за рейтингом.

Згідно з пп. 5.2 - 5.4 зазначеної Методики найвищим місцем за рейтингом є 1-е місце, яке визначається кандидату, що за результатами складення кваліфікаційного іспиту набрав найбільшу кількість балів. Подальші місця між кандидатами розподіляються за принципом зменшення кількості набраних ними балів. У разі набрання кількома кандидатами однакової кількості балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту їм визначається однакове місце за рейтингом.

Згідно із затвердженими результатами кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді вперше та списком кандидатів на посаду судді вперше, які склали кваліфікаційний іспит, встановлено, що 4 кандидати набрали найбільшу кількість балів - 99 балів, 6 кандидатів набрали 98 балів, 8 кандидатів - 97 балів, 3 кандидати - 96 балів, 8 кандидатів - 95 балів, 9 кандидатів - 94 бали, 14 кандидатів - 93 бали, 15 кандидатів - 92 бали, 17 кандидатів - 91 бал, 15 кандидатів - 90 балів, 18 кандидатів - 89 балів, 19 кандидатів - 88 балів, 18 кандидатів - 87 балів, 23 кандидати - 86 балів, 21 кандидат - 85 балів, 23 кандидати - 84 бали, 21 кандидат - 83 бали, 20 кандидатів - 82 бали, 21 кандидат - 81 бал, 21 кандидат - 80 балів, 23 кандидати - 79 балів, 29 кандидатів - 78 балів, 20 кандидатів - 77 балів, 26 кандидатів - 76 балів, 26 кандидатів - 75 балів, 26 кандидатів - 74 бали, 33 кандидати - 73 бали, 32 кандидати - 72 бали, 24 кандидати - 71 бал, 37 кандидатів - 70 балів, 31 кандидат - 69 балів, 24 кандидати - 68 балів, 25 кандидатів - 67 балів, 27 кандидатів - 66 балів.

З огляду на вищевказане комісія дійшла висновку про необхідність визначення рейтингу кандидатів на посаду судді вперше із урахуванням кількості набраних ними балів і відповідно до правил, передбачених методикою.

За такими правилами 1-е місце за рейтингом визначається 4 кандидатам, які набрали 99 балів, а подальші місця за рейтингом розподіляються за принципом зменшення кількості балів, набраних кандидатами на посаду судді відповідно до рейтингового списку кандидатів на посаду судді (додається).

Також на виконання приписів частини восьмої ст. 70 Закону "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) та з додержанням п. 4 Порядку формування та ведення резерву на заміщення вакантних посад суддів, затвердженого рішенням Комісії від 28.04.2011 N 1429/зп-11, комісія зараховує до резерву на заміщення вакантних посад суддів 687 кандидатів на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит і рейтинг яких визначений згідно із вищезазначеними правилами.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 66, 70, 91 Закону "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), Порядком формування та ведення резерву на заміщення вакантних посад суддів, Методикою визначення рейтингу кандидатів на посаду судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів ВИРІШИЛА:

1. За результатами складення кандидатами на посаду судді вперше кваліфікаційного іспиту визначити рейтинг 687 кандидатів на посаду судді вперше, які згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 29.06.2011 склали кваліфікаційний іспит (рейтинговий список кандидатів на посаду судді додається).

2. Зарахувати до резерву на заміщення вакантних посад суддів 687 кандидатів на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит, і рейтинг яких визначений Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Додаток

            РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
кандидатів на посаду судді вперше

------------------------------------------------------------------
| Місце | Прізвище, ім'я, по батькові кандидата | Результат |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 1 |Коссак Степан Михайлович | 99 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Тварковський Анатолій Анатолійович | 99 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Нечай Олександр Володимирович | 99 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Капцова Тетяна Петрівна | 99 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 2 |Жмудь Вікторія Олексіївна | 98 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Шаховніна Марина Олегівна | 98 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Погрібніченко Ігор Миколайович | 98 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Мостепаненко Юлія Іванівна | 98 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Куркотова Євгенія Борисівна | 98 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Іщук Ігор Олександрович | 98 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 3 |Короткова Ольга Сергіївна | 97 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Стасюк Сергій Васильович | 97 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Галівець Ірина Вікторівна | 97 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Кузнець Олександр Миколайович | 97 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Сасевич Олександр Михайлович | 97 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Великохацька Віра Вікторівна | 97 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ониськів Олеся Михайлівна | 97 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Марченко Оксана Володимирівна | 97 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 4 |Маринченко Ярослав Вікторович | 96 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Васильєва Тетяна Станіславівна | 96 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Буша Наталія Дмитрівна | 96 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 5 |Мисько Христина Мирославівна | 95 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Голенко Ірина Петрівна | 95 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Федулеєва Юлія Олександрівна | 95 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Блавацька-Калінська Ольга Михайлівна | 95 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Аріт Карина Володимирівна | 95 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Антощук Світлана Іванівна | 95 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Шишко Андрій Олександрович | 95 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Галига Ірина Олександрівна | 95 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 6 |Романишена Інна Павлівна | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ярошенко Сергій Володимирович | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Борденюк Володимир Васильович | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Бондарчук Віта Вікторівна | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Вернидубов Ярослав Іванович | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Старовойтова Світлана Миколаївна | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Маліновська Валентина Миколаївна | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ясиновський Роман Богданович | 94 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Кидисюк Роман Анатолійович | 94 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 7 |Долінська Оксана Зеновіївна | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Секірський Андрій Валерійович | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Середа Галина Григорівна | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ярошенко Вікторія Петрівна | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Сало Андрій Богданович | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Смокович Віра Іванівна | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Фаркош Юлія Анатоліївна | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Яворський Богдан Іванович | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Васильєва Олена Олександрівна | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Нікітенко Сергій Валерійович | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Осадча Аліна Миколаївна | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|

|    |Орленко Валентина Іванівна        |   93   |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Лиськов Максим Олександрович | 93 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Король Мар'яна Романівна | 93 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 8 |Орда Олена Олександрівна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Щигельська Олена Ігорівна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Белоконна Інна Вікторівна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Цвіра Діана Миколаївна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Гринчак Світлана Іванівна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Літвінов Віталій Євгенович | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Олізаренко Світлана Миколаївна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Кучерява Оксана Олександрівна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Торчинюк Вадим Георгійович | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Гарбар Ігор Олексійович | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Заєць Тарас Олександрович | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ткаченко Дмитро Володимирович | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Шимотюк Оксана Вікторівна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Шумейко Олена Ігорівна | 92 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Лавренюк Тетяна Анатоліївна | 92 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 9 |Вороняк Андрій Сергійович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Вінніков Сергій Валерійович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Пукас Антон Юрійович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Борачок Микола Васильович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Семенишин Орислава Зеновіївна | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Осаулова Наталя Анатоліївна | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Богун Оксана Олегівна | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Бернада Євген Валерійович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Нуруллаєв Ількін Садагат огли | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Тварковська Юлія Миколаївна | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Годік Леся Сергіївна | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Галич Ольга Пилипівна | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Балась Тетяна Павлівна | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Данилишин Віктор Михайлович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Васильковський Віктор Володимирович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Шулежко Віктор Петрович | 91 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Вільховий Ігор Миколайович | 91 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 10 |Іщук Тетяна Павлівна | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Дулебко Назарій Ігорович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Лозинський Богдан Мар'янович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Макаренко Володимир В'ячеславович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Дзеньдзюра Степан Маркіянович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Лунь Ростислав Володимирович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Коваль Роман Григорович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Захарченко Ганна Валеріївна | 40 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Гашук Катерина Володимирівна | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Демидова Світлана Олександрівна | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Каліушко Федір Анатолійович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Грабовський Віталій Володимирович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Короткова Ольга Вікторівна | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Костюк Сергій Вікторович | 90 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ключник Андрій Степанович | 90 |
|-------+------------------------------------------+-------------|

|  11 |Микитин Надія Михайлівна         |   89   |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Яроцький Андрій Миколайович | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Шилова Олена Миколаївна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Пономаренко Тетяна Олександрівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Туманова Катерина Леонідівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Суслова Владлена Володимирівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Суворова Світлана Володимирівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Семчук Олена Сергіївна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Государський Андрій Валентинович | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Пономаренко Людмила Ервантівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Гришко Олександр Миколайович | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ополинська Інна Георгіївна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Севастьяненко Катерина Олександрівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Савченко Євген Миколайович | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Постигач Олеся Богданівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Полях Наталія Анатоліївна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Андрійчук Оксана Василівна | 89 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Гурін Дмитро Миколайович | 89 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 12 |Ковбель Максим Миколайович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ярошенко Вікторія Ігорівна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Гавенко Олена Леонідівна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Вергелес Андрій Валерійович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Скуба Андрій Васильович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Косенко Альона Василівна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Лебідь-Гавенко Галина Михайлівна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Романюк Віктор Феодосійович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Крикливий Олег Миколайович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Піковський В'ячеслав Юрійович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Стефанчук Марина Миколаївна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Булат Костянтин Миколайович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Басалаева Алла Валентинівна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Балаклицька Ольга Володимирівна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Заруба Петро Іванович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Зайцев Юрій Олексійович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Адаховська Віра Сергіївна | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Шимонович Роман Миколайович | 88 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Лужецька Олена Романівна | 88 |
|-------+------------------------------------------+-------------|
| 13 |Коновод Олександр Володимирович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Коліуш Олег Леонідович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Ковальчук Олег Ігорович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Заярнюк Іван Володимирович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Зорік Микола Володимирович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Кухленко Дмитро Сергійович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Марчук Олег Леонідович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Кравченко Лідія Юріївна | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Казарцева Валерія Вадимівна | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Марич Євген Васильович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Лобан Дмитро Вікторович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Говорун Олександр Володимирович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|
| |Гломб Юрій Олександрович | 87 |
| |------------------------------------------+-------------|

|    |Матущак Вадим Вікторович         |   87   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Канигіна Тетяна Сергіївна         |   87   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Коренєв Сергій Миколайович        |   87   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Козачок Ірина Сергіївна          |   87   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Кобилянський Костянтин Миколайович    |   87   |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  14 |Пакет Тетяна Валеріївна          |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Дудар Тетяна Валеріївна          |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Моцьор Василь Володимирович        |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Сажнева Марія Володимирівна        |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Стефанів Тетяна Василівна         |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Супрун Олександр Петрович         |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Соловйова Анастасія Євгенівна       |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Маслій Ігор Володимирович         |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Рибаєв Олег Аркадійович          |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Галамай Олеся Зеновіївна         |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Рудик Іларіон Валерійович         |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Мора Олег Миколайович           |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Омельян Олексій Сергійович        |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Макаренко Оксана Вікторівна        |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Стукаленко Катерина Іллівна        |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Степаненко В'ячеслав Віталійович     |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Польовий Олександр Леонідович       |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Богоніс Михайло Богданович        |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Ємельянова Ольга Олександрівна      |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Огороднік Діна Миколаївна         |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Петріщева Ірина Валентинівна       |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Погрібна Світлана Василівна        |   86   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Музика Максим Васильович         |   86   |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  15 |Уханьова Ольга Олегівна          |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Ходачкевич Надія Іванівна         |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Філімонова Олена Юріївна         |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Романюк Роман Васильович         |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Субботіна Людмила Олександрівна      |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Хмель Руслан Валентинович         |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Чебан Наталія Вікторівна         |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Фєдєчкіна Аліна Валеріївна        |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Дудін Сергій Олександрович        |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Гурова Анастасія Ігорівна         |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Гудзенко Ярослава Олександрівна      |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Пальчик Оксана Олександрівна       |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Хоростіль Роман Володимирович       |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Архипенко Олександр Михайлович      |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Волгіна Наталя Петрівна          |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Троянова Олена Вікторівна         |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Щербак Денис Сергійович          |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Ященко Світлана Олександрівна       |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Яремчук Юрій Олександрович        |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Павленко Євген Валерійович        |   85   |
|    |------------------------------------------+-------------|
|    |Мікулін Андрій Вікторович         |   85   |
------------------------------------------------------------------