Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 липня 2011 р. N 797
Київ

Про затвердження зразка свідоцтва про державну
реєстрацію торгово-промислової палати

Відповідно до статті 9 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" ( 671/97-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити зразок свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислової палати (додається).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 797

             Зразок свідоцтва про державну реєстрацію
торгово-промислової палати

------------------------------------------------------------------
| |________________________________________|
| | (найменування органу, що здійснює |
| | реєстрацію) |
| | |
| | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------

 (зворотний бік)

------------------------------------------------------------------
|Основна мета діяльності| СВІДОЦТВО |
| | про державну реєстрацію торгово- |
| | промислової палати |
| | _____ _____________ 20__року |
| | N_______ |
| |Назва торгово-промислової палати________|
| |________________________________________|
| |Вид організації (статус) _______________|
| |________________________________________|
| |Вищий керівний орган торгово-промислової|
| |палати |
| |________________________________________|
| | (повне найменування, адреса) |
| |________________________________________|
| |Територія, на яку поширюється діяльність|
| |торгово-промислової палати _____________|
| |________________________________________|
| |_____________ _____________________ |
| | (підпис) (посада, прізвище та |
| | ініціали особи, що |
| | підписала свідоцтво) |
| |МП |
------------------------------------------------------------------