Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 серпня 2011 р. N 835
Київ

Деякі питання надання Державним
агентством земельних ресурсів та його
територіальними органами платних
адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок справляння плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг, що додається;

розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг згідно з додатком 1;

перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами, згідно з додатком 2.

2. Установити, що до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів:

адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією постановою, надаються територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів;

функції з ведення Поземельної книги ( 1021-2009 ) і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі ( 1021-2009 ), а також функції, передбачені Тимчасовим порядком присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2263), покладаються на територіальні органи Державного комітету із земельних ресурсів.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Порядок
справляння плати за надання Державним агентством
земельних ресурсів та його територіальними органами
платних адміністративних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за надання Держземагентством та його територіальними органами платних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам (далі - послуги).

2. Оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв'язку.

Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку.

3. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється на підставі заяви фізичної або юридичної особи та копії платіжного доручення або квитанції з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку.

4. Держземагентство та його територіальні органи залучають у разі неможливості виконання окремих етапів надання послуг самостійно до їх виконання державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" для:

державної реєстрації земельної ділянки;

державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою;

державної реєстрації права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину;

державної реєстрації договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки;

державної реєстрації договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;

державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення);

заміни державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153) або видачі державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого);

видачі витягу з Поземельної книги;

перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла).

Оплата робіт зазначеного підприємства проводиться на рівні собівартості послуг, яка визначається відповідно до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 66 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 6, ст. 260).

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

              РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державним агентством земельних ресурсів
та його територіальними органами платних
адміністративних послуг

------------------------------------------------------------------
| Найменування послуги | Розмір плати за надання |
| | послуги, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Держземагентство та його |
| територіальні органи |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Видача витягу з Поземельної | 71 |
|книги | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. Видача відомостей з | |
|документації із землеустрою, що | |
|включена до Державного фонду | |
|документації із землеустрою: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|за один аркуш формату А4 | 59 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|за один аркуш формату А3 | 71 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|за один аркуш формату А2 | 83 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|за один аркуш формату А1 | 95 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|за один аркуш формату А0 | 107 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|в електронній формі | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3. Видача відомостей про межі | 20 |
|земельної ділянки (виписка | |
|даних на межовий знак) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|4. Видача витягу з документації | 288 |
|із землеустрою про вартість | |
|сільськогосподарських угідь | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальні органи Держземагентства |
|----------------------------------------------------------------|
|5. Державна реєстрація земельної| 93 |
|ділянки | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|6. Державна реєстрація | 102 |
|державного акта на право | |
|власності на земельну ділянку, | |
|державного акта на право | |
|постійного користування | |
|земельною ділянкою | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|7. Державна реєстрація права | 97 |
|власності на земельну ділянку в | |
|разі набуття її на підставі | |
|цивільно-правового договору щодо| |
|відчуження земельної ділянки або| |
|свідоцтва про право на спадщину | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|8. Державна реєстрація договору | 129 |
|оренди (суборенди) земельної | |
|ділянки (її частини) та | |
|відповідних змін до нього, | |
|договору про розірвання | |
|договору оренди (суборенди) | |
|земельної ділянки (крім випадку,| |
|зазначеного у пункті 9 цього | |
|додатка) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|9. Державна реєстрація договору | 51 |
|оренди земельної ділянки | |
|сільськогосподарського | |
|призначення та відповідних змін | |
|до нього, договору про | |
|розірвання договору оренди | |
|земельної ділянки | |
|сільськогосподарського | |
|призначення | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|10. Державна реєстрація обмежень| 97 |
|у використанні земельної | |
|ділянки, земельного сервітуту, | |
|емфітевзису і суперфіцію, їх | |
|зміни (припинення) | |
|--------------------------------+-------------------------------|

|11. Заміна державного акта на  |       182       |
|право власності на земельну | |
|ділянку або державного акта на | |
|право постійного користування | |
|земельною ділянкою у разі | |
|добровільного звернення громадян| |
|та юридичних осіб відповідно до | |
|пункту 2 постанови Кабінету | |
|Міністрів України від 6 травня | |
|2009 р. N 439 | |
|(Офіційний вісник України, 2009 | |
|р., N 33, ст. 1153) або видача | |
|державного акта на право | |
|власності на земельну ділянку | |
|або державного акта на право | |
|постійного користування | |
|земельною ділянкою замість | |
|втраченого (пошкодженого) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|12. Видача витягу з технічної | |
|документації про нормативну | |
|грошову оцінку земельної | |
|ділянки: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|для суб'єктів господарювання | 70 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|для громадян | 32 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|13. Видача довідки про кількісні| 21 |
|характеристики земельної | |
|ділянки, розподілення земель між| |
|власниками і користувачами (за | |
|даними форми 6-зем) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|14. Видача довідки про 1 кв. | 30 |
|метр земельної ділянки та 1 | |
|гектар сільськогосподарських | |
|угідь, на які не оформлене право| |
|власності або користування | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|15. Перевірка файла обміну | 60 |
|даними про результати робіт із | |
|землеустрою в електронному | |
|вигляді (обмінного файла) | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

               ПЕРЕЛІК
платних адміністративних послуг, що надаються
Державним агентством земельних ресурсів
та його територіальними органами

------------------------------------------------------------------
| Найменування послуги | Нормативно-правовий акт, яким |
| | встановлено розмір плати за |
| | надання послуги |
|----------------------------------------------------------------|
| Держземагентство |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Видача ліцензії на |постанова Кабінету Міністрів |
|провадження господарської |України |
|діяльності з проведення робіт із|від 29 листопада 2000 р. N 1755|
|землеустрою, землеоціночних |(Офіційний |
|робіт та земельних торгів |вісник України, 2000 р., N 48, |
| |ст. 2093; 2010 р., N 17, ст. |
| |776) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. Видача копії ліцензії на |Закон України "Про ліцензування|
|провадження господарської |певних видів господарської |
|діяльності з проведення робіт із|діяльності" ( 1775-14 ) |
|землеустрою, землеоціночних | |
|робіт та земельних торгів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3. Видача дубліката ліцензії на | -"- |
|провадження господарської | |
|діяльності з проведення робіт із| |
|землеустрою, землеоціночних | |
|робіт та земельних торгів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|4. Переоформлення ліцензії на | -"- |
|провадження господарської | |
|діяльності з проведення робіт із| |
|землеустрою, землеоціночних | |
|робіт та земельних торгів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Держземагентство та його |
| територіальні органи |
|----------------------------------------------------------------|
|5. Обов'язкова, добровільна |Закон України "Про державну |
|державна експертиза |експертизу землевпорядної |
|землевпорядної документації, а |документації" ( 1808-15 ) |
|також вибіркова державна | |
|експертиза землевпорядної | |
|документації (у разі видачі | |
|негативного висновку) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|6. Видача витягу з Поземельної |постанова Кабінету Міністрів |
|книги |України |
| |від 1 серпня 2011 р. N 835 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|7. Видача відомостей з |постанова Кабінету Міністрів |
|документації із землеустрою, що |України від 1 серпня 2011 р. |
|включена до Державного фонду |N 835 |
|документації із землеустрою | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|8. Видача відомостей про межі | -"- |
|земельної ділянки (виписка | |
|даних на межовий знак) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|9. Видача витягу з документації | -"- |
|із землеустрою про вартість | |
|сільськогосподарських угідь | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальні органи Держземагентства |
|----------------------------------------------------------------|
|10. Державна реєстрація | -"- |
|земельної ділянки | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|11. Державна реєстрація | -"- |
|державного акта на право | |
|власності на земельну ділянку, | |
|державного акта на право | |
|постійного користування | |
|земельною ділянкою | |
|--------------------------------+-------------------------------|

|12. Державна реєстрація права  |       -"-       |
|власності на земельну ділянку в | |
|разі набуття її на підставі | |
|цивільно-правового договору щодо| |
|відчуження земельної ділянки або| |
|свідоцтва про право на спадщину | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|13. Державна реєстрація договору| -"- |
|оренди (суборенди) земельної | |
|ділянки (її частини) та | |
|відповідних змін до нього, | |
|договору про розірвання | |
|договору оренди (суборенди) | |
|земельної ділянки (крім випадку,| |
|зазначеного у пункті 14 цього | |
|додатка) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|14. Державна реєстрація договору| -"- |
|оренди земельної ділянки | |
|сільськогосподарського | |
|призначення та відповідних змін | |
|до нього, договору про | |
|розірвання договору оренди | |
|земельної ділянки | |
|сільськогосподарського | |
|призначення | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|15. Державна реєстрація обмежень| -"- |
|у використанні земельної | |
|ділянки, земельного сервітуту, | |
|емфітевзису і суперфіцію, їх | |
|зміни (припинення) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|16. Заміна державного акта на | -"- |
|право власності на земельну | |
|ділянку або державного акта на | |
|право постійного користування | |
|земельною ділянкою у разі | |
|добровільного звернення громадян| |
|та юридичних осіб відповідно до | |
|пункту 2 постанови Кабінету | |
|Міністрів України від 6 травня | |
|2009 р. N 439 | |
|(Офіційний вісник | |
|України, 2009 р., N 33, ст. | |
|1153) або видача державного | |
|акта на право власності на | |
|земельну ділянку або державного | |
|акта на право постійного | |
|користування земельною ділянкою | |
|замість втраченого | |
|(пошкодженого) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|17. Видача витягу з технічної |постанова Кабінету Міністрів |
|документації про нормативну |України |
|грошову оцінку земельної ділянки|від 1 серпня 2011 р. N 835 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|18. Видача довідки про кількісні| -"- |
|характеристики земельної | |
|ділянки, розподілення земель між| |
|власниками і користувачами (за | |
|даними форми 6-зем) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|19. Видача довідки про 1 кв. | -"- |
|метр земельної ділянки та 1 | |
|гектар сільськогосподарських | |
|угідь, на які не оформлене право| |
|власності або користування | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|20. Перевірка файла обміну | -"- |
|даними про результати робіт із | |
|землеустрою в електронному | |
|вигляді (обмінного файла) | |
------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1167; 2004 р., N 24, ст. 1584; 2005 р., N 33, ст. 1989; 2008 р., N 29, ст. 926, N 86, ст. 2876, ст. 2890; 2009 р., N 8, ст. 242; 2010 р., N 58, ст. 2025):

в абзаці першому слово "Держкомзем" замінити словом "Мінагрополітики";

абзац другий після слів "землеоціночних робіт" доповнити словами ", оформлення їх результатів у електронному вигляді (формування обмінного файла)".

2. У пункті 11 графи "Орган ліцензування" переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2008 р., N 16, ст. 106), слово "Держкомзем" замінити словом "Держземагентство".

3. Абзац другий пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2164), виключити.

4. У пункті 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153, N 65, ст. 2271), слова "державного реєстру земель" замінити словами "Поземельної книги".