Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 листопада 2006 р. N 1670
Київ

Про затвердження Порядку проведення
кваліфікації когенераційної установки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 841 від 03.08.201
1 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення кваліфікації когенераційної установки, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2006 р. N 1670

Порядок
проведення кваліфікації когенераційної установки

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки, яка відпускає частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, кваліфікаційним показникам однієї з двох умов, визначених статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) (далі - кваліфікація когенераційної установки).

2. Когенераційна установка, умови та показники експлуатації якої відповідають кваліфікаційним показникам, зазначеним у пункті 1, визнається кваліфікованою.

3. Кваліфікація когенераційної установки проводиться Держенергоефективності у порядку, встановленому Мінекономрозвитку.

До проведення кваліфікації когенераційної установки можуть залучатися науково-дослідні та проектно-конструкторські установи (організації). ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 841 від 03.08.2011 )

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 841 від 03.08.2011 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 841 від 03.08.2011 )

6. За результатами розгляду протягом 30 календарних днів поданої заявником або уповноваженою ним особою технічної інформації про когенераційну установку Держенергоефективності приймає рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки.

Форма свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки та форма технічної інформації про когенераційну установку встановлюються Мінекономрозвитку.

Рішення Держенергоефективності про відмову у видачі зазначеного свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) надсилається не пізніше трьох днів з дня його прийняття заявникові або уповноваженій ним особі. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 841 від 03.08.2011 )

7. Свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки дійсне протягом одного року.