Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2011 р. N 860
Київ

Про затвердження Порядку перерахування
до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків
надходжень податку на прибуток підприємств
та акцизного податку понад річні
розрахункові обсяги

Відповідно до частини п'ятої статті 108 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, що додається.

2. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. N 860

Порядок
перерахування до загального фонду
місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку
на прибуток підприємств та акцизного податку
понад річні розрахункові обсяги

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом.

2. Надходження податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом відображаються у фінансовій та бюджетній звітності як додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - додаткова дотація).

3. Додаткова дотація перераховується Казначейством бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя.

4. Обсяг додаткової дотації (Dd), що підлягає розподілу між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст Києва і Севастополя, визначається Мінфіном за даними річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за формулою:

           Dd = (Nf - Nr - Р)/2 ,

де Nf - сумарний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку наростаючим підсумком з початку звітного року;

Nr - сумарний обсяг розрахункових надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку, визначених у законі про Державний бюджет України за загальним фондом;

Р - сума приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплаченого податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом (у розрахунку використовуються тільки додатні значення показників приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплаченого податку на прибуток підприємств та акцизного податку).

5. Обсяг додаткової дотації, визначений відповідно до пункту 4 цього Порядку, розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст Києва і Севастополя, які забезпечили виконання визначених для них річних розрахункових надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом.

Обсяг додаткової дотації для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя визначається як добуток співвідношення надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку, які надійшли до зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведеного бюджету області, бюджету м. Києва і м. Севастополя понад річні розрахункові обсяги за загальним фондом до загального обсягу зазначених надходжень, які надійшли до зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів областей, бюджетів міст Києва і Севастополя понад річні розрахункові обсяги за загальним фондом, та обсягу додаткової дотації, розрахованої за формулою, наведеною в пункті 4 цього Порядку.

6. Для здійснення відповідно до пунктів 4-5 цього Порядку розрахунків ДПС подає Мінфіну за окремим запитом інформацію за даними особових рахунків платників податків про суми приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплаченого податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом в цілому по Україні та в розрізі зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів областей, бюджетів міст Києва та Севастополя за формою, визначеною Мінфіном.

7. Розраховані відповідно до пунктів 4-5 цього Порядку обсяги додаткової дотації за рішенням Мінфіну відносяться Казначейством на взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами.

Погашення взаємних розрахунків здійснюється Казначейством після розгляду Верховною Радою України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України протягом трьох місяців рівними частинами.

Порядок проведення взаємних розрахунків визначається Мінфіном.

Зазначені операції відображаються в обліку та звітах про виконання державного та місцевих бюджетів у порядку, встановленому Казначейством відповідно до частини першої статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

8. Отримані згідно з пунктом 7 цього Порядку обсяги додаткової дотації розподіляються протягом місяця між відповідними місцевими бюджетами Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у таких пропорціях:

бюджету Автономної Республіки Крим - не більш як 75 відсотків, районним бюджетам та бюджетам місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим - не менш як 25 відсотків;

обласному бюджету - не більш як 75 відсотків, районним бюджетам та бюджетам місцевого самоврядування області - не менш як 25 відсотків;

міському бюджету м. Севастополя - не більш як 75 відсотків, бюджетам місцевого самоврядування м. Севастополя - не менш як 25 відсотків;

міському бюджету м. Києва - 100 відсотків.

9. Казначейство інформує Мінфін щомісяця до 5 числа про стан перерахування додаткової дотації місцевим бюджетам.