Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 липня 2009 р. N 694
Київ

Про затвердження Порядку відомчої реєстрації
та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки,
інших механізмів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 849 від 10.08.201
1 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додається.

2. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 10; 2004 р., N 49, ст. 3212) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2009 р. N 694

Порядок
відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів

1. Цей Порядок визначає процедуру відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), здійснення інших заходів, пов'язаних з реєстрацією та веденням обліку машин.

2. Реєстрація та зняття з обліку машин проводяться інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій (далі - інспекції).

3. Власник машини або інша особа, яка використовує її на законних підставах (далі - власники), крім суб'єктів господарювання, визначених у підпункті 5 пункту 8 цього Порядку, зобов'язані зареєструвати в інспекції машину протягом 10 діб від дня придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для реєстрації. Строк реєстрації може бути продовжений інспекцією у разі неможливості власника своєчасно її провести у зв'язку з хворобою, відрядженням чи з інших причин.

Причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар, яким присвоєно ідентифікаційні номера, реєструються за бажанням власників.

4. Машина реєструється протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, яка подається державному інспектору у відповідному районі.

До заяви додаються:

1) документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;

2) документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються інспекцією;

3) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; ( Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 849 від 10.08.2011 )

4) копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичної особи) або копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);

5) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);

6) свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);

7) зареєстрована в установленому порядку вантажна митна декларація, за якою здійснено митне оформлення машини, чи посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митним органом (для реєстрації ввезеної з-за кордону машини, що реєструється уперше);

8) акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно відповідно до пункту 14 цього Порядку);

9) інші документи у випадках, визначених цим Порядком.

5. На кожну зареєстровану машину видається свідоцтво про реєстрацію машини або талон тимчасового обліку машини (далі - реєстраційний документ), зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 10; 2004 р., N 49, ст. 3212), та номерний знак, що виготовляється відповідно до державного стандарту.

На причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар номерний знак не видається.

6. Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою.

За фізичною особою - підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.

7. Відомості про машину, власника, номерний знак, серію і номер реєстраційного документа та інші дані у випадках, визначених цим Порядком, заносяться до книги реєстрації машин юридичних осіб, книги реєстрації машин фізичних осіб або книги тимчасової реєстрації машин, зразки яких затверджуються Мінагрополітики (далі - книга реєстрації), та до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, створеної Державною інспекцією по нагляду за технічним станом машин (далі - Держтехнагляд).

8. Установлюються такі особливості реєстрації:

1) машина, що перебуває у власності кількох осіб (співвласників), реєструється за одним із співвласників, визначеним за їх згодою, яка засвідчується в установленому порядку. В книзі реєстрації, у графі "Особливі відмітки" реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис "Без права відчуження";

2) машина, що належить до пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства, реєструється за одним із співвласників підприємства на підставі договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, яке перебуває у спільній частковій власності, згоди співвласників, яка засвідчується в установленому порядку, рішення загальних зборів підприємства про затвердження переліку майна пайового фонду, яке використовується власниками майна, та акта прийняття-передачі машини. В книзі реєстрації, у графі "Особливі відмітки" реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис "Без права відчуження";

3) машина, що повернута особі у зв'язку з її виходом з господарського товариства, реєструється за цією особою на підставі рішення товариства про таке повернення, яке засвідчується в установленому порядку;

4) машина, що належить неповнолітній особі, а у разі успадкування за законом - малолітній особі, реєструється за такою особою за наявності згоди батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника), яка засвідчується нотаріально. В книзі реєстрації, у графі "Особливі відмітки" реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис про заборону зняття з обліку машин без дозволу батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника). У разі досягнення особою 18-річного віку або повної цивільної дієздатності всі обмеження щодо реєстрації та зняття з обліку машини, запроваджені щодо неповнолітніх осіб, скасовуються;

5) суб'єкт господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами, їх не реєструє за умови оформлення в установленому порядку актів прийняття-передачі (додаток 1) (якщо це стосується підприємства-виробника) або довідок-рахунків (додаток 2) (якщо це стосується іншого суб'єкта господарювання). Такі суб'єкти під час продажу машин видають власникові номерний знак "Транзит" (додаток 3), строк дії якого становить 10 діб.

Власник машини, що придбана у зазначених суб'єктів, подає для реєстрації оригінал акта прийняття-передачі машини або довідки-рахунка.

Порядок забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю машинами, бланками актів прийняття-передачі машин і довідок-рахунків та номерними знаками "Транзит", які є документами суворої звітності, затверджує Мінагрополітики;

6) машина, що переобладнана або самостійно складена, реєструється на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання основних вузлів і агрегатів, необхідних для складення машини, акта про присвоєння ідентифікаційного номера.

Відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища підтверджується висновками суб'єктів господарювання, уповноважених проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.

Переобладнання машини, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, її складових частин проводиться за погодженням з підприємством - виробником машини або з державним підприємством "Науково-дослідницький інститут - полігон мобільної техніки" (м. Одеса);

7) за бажанням власника - фізичної особи на підставі його заяви про передачу права на керування машиною іншій фізичній особі (або двом особам) у графі "Особливі відмітки" реєстраційних документів робиться запис "Має право керувати _______________________________________" із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

9. Машина, що належить юридичній особі, реєструється за її місцезнаходженням, а фізичній особі - за місцем її проживання (перебування).

Машини, що використовуються та зберігаються у відокремлених підрозділах юридичної особи або на земельних ділянках, які є власністю юридичних або фізичних осіб чи надані їм у користування, зокрема в оренду, можуть реєструватися за місцезнаходженням відокремлених підрозділів або земельних ділянок. У такому разі до заяви про реєстрацію машини додаються документи, що підтверджують використання та зберігання машини у відокремленому підрозділі або право власності на земельну ділянку чи на користування нею.

10. У реєстрації машини може бути відмовлено:

1) якщо машина:

не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

не має ідентифікаційного номера;

2) у разі коли документи:

подано не в повному обсязі;

викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;

копії яких не засвідчені в установленому порядку;

оформлено з іншими порушеннями закону;

3) в інших випадках, передбачених законом.

11. Реєстрація машин скасовується інспекцією у разі встановлення факту, що подано підроблені документи, або факту знищення, підроблення ідентифікаційного номера машини, її вузлів і агрегатів. Інформація про зазначені факти і такі документи негайно передаються до правоохоронних органів.

Реєстрація машини може також скасовуватися в інших випадках, передбачених законом, зокрема за рішенням суду.

Скасування реєстрації машин оформляється наказом інспекції.

12. Номерний знак установлюється:

1) на машині з кабіною - на лівому верхньому боці задньої стінки кабіни (у межах її верхньої частини) або в місцях, передбачених підприємством-виробником;

2) на машині із знімною кабіною або без кабіни - на задній частині крила лівого заднього колеса;

3) на тракторному причепі - на кронштейні, встановленому під заднім бортом з лівого боку.

13. Номерний знак машини або реєстраційний документ, що стали непридатними для використання, підлягають здачі до інспекції. У цьому разі номерний знак або реєстраційний документ видається на підставі заяви власника машини.

Реєстраційний документ замість втраченого видається на підставі заяви власника та документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку. В книзі реєстрації, у графі "Особливі відмітки" нового реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис "Дублікат".

Номерний знак замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом.

Знайдені після заміни номерний знак та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію машини, знятої з обліку, власникові видається відповідна довідка на підставі заяви із зазначенням в ній обставин втрати. В уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис про розшук такого свідоцтва.

14. Машині без ідентифікаційного номера його присвоєння здійснюється за направленням інспекції уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією на конкурсних засадах, з установленням обліково-ідентифікаційної таблички та складенням відповідного акта, один примірник якого видається для реєстрації в інспекції, а другий разом з направленням інспекції зберігається в уповноваженої юридичної особи протягом п'яти років.

Підставою для списання ідентифікаційного номера є акт про його присвоєння.

За бажанням власника може встановлюватися кілька обліково-ідентифікаційних табличок на машині з обов'язковим зазначенням в акті їх місця розташування та із схематичним зображенням такого номера на зворотному боці акта.

Ідентифікаційний номер, встановлений на вузлах і агрегатах машини, навісному та причіпному обладнанні чи інвентарі у інший спосіб, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, вважається недійсним та не вноситься до реєстраційного документа, книги реєстрації та уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.

Контроль за додержанням порядку присвоєння ідентифікаційних номерів здійснює Держтехнагляд.

15. Тимчасова реєстрація проводиться у разі:

1) ввезення машини на територію України - на період більш як два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

2) тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;

3) реєстрації машин в інших органах - на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;

4) коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів;

5) втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини.

Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою власника або законом. По закінченні такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник здає до інспекції не пізніше ніж протягом 10 діб.

16. Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

1) прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;

2) місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;

3) типу машини у разі переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання вузлів і агрегатів.

Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи "Особливі відмітки" реєстраційного документа.

17. З обліку машина знімається у зв'язку з її відчуженням чи вибракуванням протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються:

1) документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги із зняття машини з обліку, що надаються інспекцією;

2) документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);

3) свідоцтво про реєстрацію;

4) рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи);

5) копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств);

6) письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 1 пункту 8 цього Порядку);

7) рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку);

8) засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи);

9) інші документи у випадках, визначених цим Порядком.

18. У разі зняття з обліку машини у зв'язку з відчуженням номерний знак власник здає до інспекції. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис "Знято з обліку для реалізації".

Для транспортування знятої з обліку машини інспекція видає номерний знак "Транзит", строк дії якого становить 30 діб, крім випадку, зазначеного у підпункті 5 пункту 8 цього Порядку.

19. У разі зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються до інспекції.

Вибракування машини, що належить юридичній особі, підтверджується актом про списання, а машини, що належать фізичній особі, - її заявою.

Зняття машини з обліку у зв'язку з вибракуванням проводиться без її огляду.

20. У разі коли встановлено факт перебування машини в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, неможливо відшукати власника або коли її не подано на державний технічний огляд протягом п'яти і більше років, інспекція вживає заходів для зняття такої машини з реєстрації.

21. Забороняється знімати з обліку машину, щодо якої в установленому порядку повідомлено про накладення арешту або заборону зняття її з обліку.

22. Про зняття з обліку машин, здачу номерних знаків, обліково-ідентифікаційних табличок і реєстраційних документів у книзі реєстрації та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться відповідний запис. Номерні знаки, обліково-ідентифікаційні таблички і реєстраційні документи, здані до інспекції, підлягають знищенню із складенням відповідного акта.

23. За бажанням власника машини, що вибраковується (переобладнується), інспекцією може бути видана довідка про належність вузлів і агрегатів, що вивільнені після вибракування (переобладнання) машини.

24. Для реєстрації та зняття з обліку машини, видачі номерних знаків і реєстраційних документів замість непридатних (втрачених), а також для встановлення обліково-ідентифікаційної таблички або у разі видачі довідки про належність вузлів і агрегатів, що вивільнені після вибракування (переобладнання), проводиться обов'язковий огляд машини з метою звіряння ідентифікаційних номерів її складових частин з номерами, зазначеними в поданих документах. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором у відповідному районі.

У разі перебування машини за межами району, де проводиться її реєстрація, або зняття з обліку допускається проведення її огляду у районі, в якому машина перебуває тимчасово, із складенням відповідного акта, строк дії якого становить 10 діб.

25. Посадовим особам Держтехнагляду та інспекції забороняється розголошувати відомості, що стали їм відомі у процесі реєстрації або зняття з обліку машини, за винятком випадків, передбачених законодавством.

26. Реєстрація або зняття з обліку машин проводяться за умови попередньої сплати їх власниками передбачених законодавством податків, зборів за послуги, що надаються інспекцією.

27. Експлуатація машини, не зареєстрованої в інспекції, або без номерного знака "Транзит" забороняється.

28. Документи, що подані для реєстрації та зняття з обліку машин, зберігаються в інспекції протягом п'яти років, а книги реєстрації - 25 років з часу проведення останнього запису про реєстрацію. По закінченні строку зберігання зазначені документи та книги реєстрації підлягають знищенню в установленому порядку.

29. Порядок роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку машин, зразки заяв і вимоги щодо оформлення інших документів затверджує Мінагрополітики.

Додаток 1
до Порядку

Машина повинна бути зареєстрована
(перереєстрована) в інспекції
державного технічного нагляду
протягом 10 діб з моменту
придбання

                АКТ
прийняття-передачі машини

Серія _____________                N ______________

Ми, що нижче підписалися, склали цей акт про те, що ______________
(найменування
__________________________________________________________________
підприємства-виробника, адреса;

в особі __________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові представника)
__________________________________________________________________

передає, а _______________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, адреса;
__________________________________________________________________
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові;
__________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

приймає машину ____________________________ тип __________________
(найменування)
марка _____________ модель _____________ заводський номер ________
номер двигуна ____________________ номер шасі ____________________
рік випуску 20 __

Видано номерний знак "Транзит" ___________________________________
(серія, номер)


Здано ___________________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

___ _____________ 20__ р.

Прийнято _______________ _______________________

М.П.

Додаток 2
до Порядку

Машина повинна бути        ________________________________
зареєстрована (перереєстрована) (найменування торговельної
в інспекції державного ________________________________
технічного нагляду протягом 10 організації)
діб з моменту придбання _____ _______________ 20__ р.

             ДОВІДКА-РАХУНОК

Серія _____________              N __________________

Видана ________________________________________________ про те, що
(прізвище, ім'я та по батькові,
найменування організації)

йому (їй) продано _______________________ марки _________________,
(найменування машини)

заводський номер _______, двигун номер _______, шасі номер ______,

свідоцтво про реєстрацію серії _______ номер ____________________,

вартістю _________________________________________________________
(словами)
Адреса покупця ___________________________________________________

Паспорт серії _______ N __________ виданий _______________________
(найменування органу і
дата видачі)
__________________________________________________________________

Кошти в сумі _____________________________________________ гривень
(словами)
надійшли до торговельної організації.


Керівник ____________________
(підпис)
М.П. Бухгалтер ____________________

Машину одержано ____________________
(підпис)

Додаток 3
до Порядку

             НОМЕРНИЙ ЗНАК
"Транзит"

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2009 р. N 694

Зміни,
що вносяться у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1992 р. N 47

1. Свідоцтво про реєстрацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів викласти за таким зразком:

              "СВІДОЦТВО
про реєстрацію машини

    Лицьовий бік          Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
| УКРАЇНА UA UKRAINE | Власник |
| | |
| СВІДОЦТВО |Адреса: |
| ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МАШИНИ | |
| |область |
|Найменування | |
| |район |
|Реєстраційний номер | |
| |населений пункт |
|Марка | |
| |вул. |
|Рік випуску | |
| |буд. кор. кв. |
|Заводський N | |
| |Видано (найменування інспекції) |
|Двигун N | |
| |Державний інспектор |
|Шасі N | |
| | |
|Об'єм двигуна |МП |
| | |
|Маса машини |Дата |
| | |
|Особливі відмітки |Серія і номер свідоцтва |
| | |
|Серія і номер свідоцтва | |
------------------------------------------------------------------

Примітки: 1. Бланки свідоцтва, що виготовляються централізовано на
замовлення Мінагрополітики розміром 105 х 70 міліметрів
із цупкого світлого паперу з кольоровою сіткою, є
документами суворої звітності.

Бланки нумеруються друкарським способом і захищаються
голограмою.

2. Серія свідоцтва складається з двох великих літер
українського алфавіту, які мають відповідники у
латинському алфавіті.

Номер свідоцтва шестизначний.

3. Текст, виділений курсивом, не друкується.

4. Заповнене свідоцтво покривається ламінатом.".

2. Доповнити додаток після зразка свідоцтва про реєстрацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів талоном їх тимчасового обліку такого зразка:

                "ТАЛОН
тимчасового обліку машини

   Лицьовий бік           Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
| УКРАЇНА UA UKRAINE | Власник |
| | |
| ТАЛОН ТИМЧАСОВОГО |Адреса: |
| ОБЛІКУ МАШИНИ | |
| | |
|Серія і номер |область |
| | |
|Реєстраційний номер |район |
| | |
|Найменування машини |населений пункт |
| | |
|Марка |вул. |
| | |
|Рік випуску |буд. кор. кв. |
| | |
|Заводський N |Виданий (найменування інспекції) |
| | |
|Двигун N | |
| | |
|Шасі N |Дійсний до |
| | |
|Об'єм двигуна |Державний інспектор |
| | |
|Маса машини | |
| | |
|Особливі відмітки |МП |
------------------------------------------------------------------

Примітки: 1. Бланки талону, що виготовляються централізовано на
     замовлення Мінагрополітики розміром 105 х 70 міліметрів
     із цупкого світлого паперу з кольоровою сіткою, є
     документами суворої звітності.

     Бланки нумеруються друкарським способом і захищаються
     голограмою.

     2. Серія талону складається з двох  великих  літер
     українського  алфавіту,  які  мають  відповідники у
     латинському алфавіті.

     Номер талону шестизначний.

     3. Текст, виділений курсивом, не друкується.

     4. Заповнений талон покривається ламінатом.".