Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 жовтня 2005 р. N 990
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 998 від 31 жовтня 2012
р.)

Про затвердження Порядку відшкодування
вартості примусово відчуженого майна у власника
під час мобілізації в умовах воєнного стану

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 896 від 26.08.20
09
N 849 від 10.08.201
1 )

Відповідно до статті 12 та пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відшкодування вартості примусово відчуженого майна у власника під час мобілізації в умовах воєнного стану (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2005 р. N 990

Порядок
відшкодування вартості примусово відчуженого майна
у власника під час мобілізації в умовах воєнного стану

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування державою вартості примусово відчуженого майна у власника під час проведення мобілізації в умовах воєнного стану.

2. Право на відшкодування вартості майна відповідно до цього Порядку мають:

підприємства, установи і організації усіх форм власності у зв'язку з виконанням ними мобілізаційних завдань (замовлень) та їх правонаступники;

громадяни, які надали в установленому порядку будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що є їх власністю, Збройним Силам, іншим військовим формуванням, а також їх спадкоємці.

3. У разі оголошення воєнного стану рішення про примусове відчуження необхідного для потреб оборони майна підприємств, установ і організацій та громадян приймає військове командування разом з органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органом місцевого самоврядування.

До військового командування належать:

Генеральний штаб Збройних Сил;

командування Сухопутних військ Збройних Сил та Військово-Морських Сил;

оперативні командування, командування військових з'єднань Збройних Сил та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань. ( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896 від 26.08.2009 )

4. За результатами прийнятого рішення складається акт про примусове відчуження майна власника (далі - акт), який оформляється на бланку суворої звітності.

5. В акті зазначаються:

1) назва військового командування, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, що прийняли рішення про примусове відчуження майна;

2) відомості про власника (власників) майна:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код; ( Абзац третій підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

3) відомості про документ, що встановлює право на майно;

4) опис майна, достатній для його ідентифікації, зокрема:

для нерухомого майна - адреса (місцезнаходження);

для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) - відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.

Акт засвідчується підписами керівників військового командування, органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органу місцевого самоврядування, що прийняли рішення про примусове відчуження майна, та скріплюється печаткою.

До акта додається висновок про вартість майна на дату його примусового відчуження.

6. Оформлення документів для примусового відчуження майна здійснюється військовим командуванням.

7. Майно, що підлягає примусовому відчуженню, оцінюється у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність.

Відшкодування вартості відчуженого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету після скасування воєнного стану.

8. Для отримання компенсації за примусово відчужене майно його власник після скасування воєнного стану звертається до військового командування із заявою, до якої додається акт разом з висновком про вартість майна.

9. Розмір компенсації власнику за примусово відчужене майно коригується з урахуванням офіційно визначених індексів інфляції за період від місяця, в якому здійснено таке відчуження, до місяця, в якому проводиться відшкодування вартості.

10. Спори, пов'язані з відшкодуванням вартості примусово відчуженого майна, розв'язуються в судовому порядку.