Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2004 р. N 576
Київ

Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 911 від 31.08.20
11 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, що додається.

2. Утворити комісію для щорічної підготовки Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні з представників центральних органів виконавчої влади за переліком згідно з додатком.

Дозволити голові комісії затверджувати її персональний склад.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 576

Порядок
підготовки та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні

1. Цей Порядок визначає процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні (далі - Національна доповідь).

2. Підготовка Національної доповіді здійснюється комісією за таким графіком:

січень - уточнення персонального складу комісії на поточний рік; визначення обсягів і складу необхідної інформації, форми її надання; планування та організація збирання інформації;

березень - надіслання Держжитлокомунгоспом центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям листів-запитів щодо підготовки матеріалів;

квітень - підготовка матеріалів центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями;

червень - аналіз та узагальнення матеріалів комісією; підготовка остаточного тексту Національної доповіді та її оприлюднення;

липень - оприлюднення Національної доповіді.

3. До підготовки Національної доповіді залучаються центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації та органи місцевого самоврядування, які надають інформацію з питань:

Держжитлокомунгосп - аналізу стану забезпечення населення питною водою та питним водопостачанням; здійснення заходів щодо захисту та охорони об'єктів централізованого питного водопостачання; роз'яснення населенню порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого питного водопостачання; забруднення питної води, кількість і причини його випадків; накладення штрафів згідно з протоколами, а так само застосування санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

МОЗ - проведення моніторингу дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників стану водних об'єктів, призначених для питного водопостачання, та систем питного водопостачання;

Мінприроди - проведення моніторингу стану водних об'єктів, які є джерелами питного водопостачання в цілому по Україні та в окремих регіонах;

Мінагрополітики, Міноборони, Мінпромполітики, Мінтранс - визначення якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, фінансово-економічного стану підприємств та реформування водного сектору підприємств питного водопостачання, що перебувають у сфері їх управління;

Мінпаливенерго - реформування водного сектору підприємств, що перебувають у сфері його управління і належать до містоутворюючих;

Держводгосп - визначення якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання, що перебувають у сфері його управління, стану поверхневих джерел питного водопостачання і проведення моніторингу якості води в цих джерелах та тенденцій до її змін;

Держгеонадра - стану використання ресурсів та моніторингу підземних вод; ( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 31.08.2011 )

МНС - характеристика надзвичайних ситуацій у сфері питного водопостачання, що виникали протягом звітного року, здійснення заходів і рекомендацій щодо недопущення їх у майбутньому;

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - визначення якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, фінансово-економічного стану та реформування підприємств питного водопостачання, що перебувають у сфері їх управління.

Інформація надається за формою, встановленою Держжитлокомунгоспом.

4. Комісія аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує Національну доповідь за такими розділами:

Джерела питного водопостачання: характеристика поверхневих і підземних джерел, якість води, динаміка та тенденції до її змін згідно з вимогами діючих нормативів і стандартів на питну воду та Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391.

Характеристика систем питного водопостачання: загальна характеристика систем (незалежно від їх форм власності та підпорядкування), характеристика окремих елементів (водозаборів, очисних споруд, насосних станцій, мереж та шахтних колодязів), зміни у них (впровадження нових технологій та обладнання для очищення і знезараження, заміна насосного обладнання, перекладання, санація мереж тощо), виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року.

Характеристика якості питної води: результати моніторингу якості питної води, зафіксовані відхилення від вимог діючих нормативів і стандартів на питну воду в цілому по Україні та в розрізі окремих регіонів, визначення районів, міст, селищ і сіл, де ці показники є найгіршими, а питання забезпечення населення якісною питною водою потребує негайного вирішення, зміни якості питної води в системах питного водопостачання, епідемічні ситуації, пов'язані з якістю питної води, заходи, що здійснювалися для поліпшення забезпечення населення питною водою гарантованої якості.

Характеристика систем водовідведення: загальна характеристика комунальних систем водовідведення, характеристика окремих елементів систем водовідведення (мереж та колекторів, насосних станцій, очисних споруд), зміни в елементах систем водовідведення (перекладання мереж і заміна колекторів, заміна насосного обладнання, впровадження нових технологій та обладнання для очищення стічних вод).

Характеристика якості очищених стічних вод: загальна характеристика якості очищених стічних вод, які скидаються у водойми, та їх вплив на довкілля, виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року.

Стан реформування та розвитку водного сектору: впровадження нових форм управління підприємствами, удосконалення нормативно-правової бази, фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання, шляхи взаємодії з громадськістю, досвід передових підприємств, рекомендації з реформування сектору.

5. Текст Національної доповіді скріплюється підписами членів комісії і в десятиденний строк передається для оприлюднення в засобах масової інформації.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 576

Перелік
центральних органів виконавчої влади,
представники яких беруть участь у підготовці
Національної доповіді про якість питної води
та стан питного водопостачання в Україні

Держжитлокомунгосп (Голова Комітету - голова комісії)

МОЗ (Міністр - заступник голови комісії)

Мінприроди

Мінагрополітики

Міноборони

Мінпаливенерго

Мінпромполітики

Мінтранс

МНС

Держводгосп

Держгеонадра

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 31.08.2011 )