Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2010 р. N 376
Київ

Питання Державного комітету з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 675 від 21.07.20
10
N 937 від 07.09.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675 від 21.07.2010 )

2. Відповідно до статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) уповноважити Державний комітет з питань науково-технічного та інноваційного розвитку установити порядок державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердити форму відповідного свідоцтва, а також перелік документів державного зразка, що дають право особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва.

У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1537 "Про надання Міністерству освіти і науки повноважень щодо державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2098).

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675 від 21.07.2010 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675 від 21.07.2010 )

6. Міністерству освіти і науки привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

( Положення про Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку втратило чинність на підставі Постанови КМ N 675 від 21.07.2010 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 376

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727; 2006 р., N 52, ст. 3508), слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".

2. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751), слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717 "Про Державний фонд фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344):

1) у пункті 1 слова "Міністерства освіти і науки" замінити словами "Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку";

2) у тексті Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень, затвердженого зазначеною постановою ( 1717-2001 ), слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".

4. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747):

1) позицію "Комісія з науки і техніки з метою розвитку" пункту 1, у позиціях "Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма", "Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ)", "Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР)", "Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД)", "Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)", "Секретаріат Договору про Антарктику" та "Український науково-технологічний центр" пункту 3 слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки";

2) позицію "Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО)" пункту 2 доповнити словом ", Держкомнауки";

3) позицію "Робоча група з питань культури, освіти і науки" пункту 3 доповнити словом ", Держкомнауки";

4) позицію "Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)" пункту 3 доповнити словом ", Держкомнауки".

5. У Положенні про Міністерство освіти і науки України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. N 1757 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3410; 2007 р., N 94, ст. 3438; 2008 р., N 16, ст. 416):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності" замінити словами "науково-педагогічної діяльності, наукової діяльності у системі вищої освіти";

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

в абзаці четвертому слова "та науково-технічного" виключити;

в абзаці п'ятому слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

абзац шостий виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 21 слова "забезпечує проведення комплексного аналізу" і "прогнозування" замінити відповідно словами "проводить комплексний аналіз" і "здійснює прогнозування";

у підпункті 22 слова "техніки, пріоритетів інноваційної діяльності" замінити словом "освіти";

у підпункті 23 слова "наукових, науково-технічних програм" замінити словами "програм у сфері освіти і науки";

підпункт 24 виключити;

у підпункті 25 слова "та науково-технічної" виключити;

у підпункті 26 слово ", техніки" замінити словами "і освіти";

підпункт 27 після слова "установ" доповнити словами "у системі освіти";

підпункт 28 виключити;

у підпункті 34 слова "Кабінетові Міністрів України" замінити словами "в установленому порядку";

підпункт 35 виключити;

у підпункті 37 слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

підпункт 40-1 викласти у такій редакції:

"40-1) здійснює повноваження, визначені Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ), у частині охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності;";

4) у підпункті 5 пункту 5 слова "науково-технічного" замінити словом "наукового";

5) у підпунктах 1 і 2 пункту 7 слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

6) у першому реченні абзацу третього пункту 10 слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної".

6. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824):

у позиції "Держінвестицій" цифру "5" замінити цифрою "4";

доповнити додаток ( 954-2008 ) такою позицією:

"Держкомнауки 4".

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937 від 07.09.2011 )

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 376

               ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій, що передаються
до сфери управління Держкомнауки

------------------------------------------------------------------
|Код згідно з ЄДРПОУ| Найменування |
|-------------------+--------------------------------------------|
|16308272 |Український інститут науково-технічної і |
| |економічної інформації |
|-------------------+--------------------------------------------|
|26252929 |Державний фонд фундаментальних досліджень |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736372 |Державна науково-технічна бібліотека України|
|-------------------+--------------------------------------------|
|21574751 |Національний антарктичний науковий центр |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13675648 |Державне підприємство "Державний науковий |
| |дослідний центр "Фонон" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|24590746 |Державне підприємство "Український державний|
| |центр науково-технічної та інноваційної |
| |експертизи" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02700090 |Науково-дослідний інститут "Миколаївська |
| |астрономічна обсерваторія" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13673284 |Державне підприємство "Український науковий |
| |центр розвитку інформаційних технологій" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|22900497 |Державне підприємство "Базовий центр |
| |критичних технологій "Мікротек" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|23254708 |Волинський державний науковий та |
| |інформаційний центр |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13439358 |Державне підприємство "Дніпропетровський |
| |державний центр науково-технічної |
| |і економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736484 |Державне підприємство "Житомирський |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736366 |Державне підприємство "Запорізький державний|
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736490 |Державне підприємство "Івано-Франківський |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|03056656 |Державне підприємство "Київський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736432 |Державне підприємство "Львівський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13927709 |Державне підприємство "Полтавський державний|
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736515 |Державне підприємство "Рівненський державний|
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|31066098 |Державне підприємство "Сумський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736478 |Державне підприємство "Хмельницький |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736538 |Державне підприємство "Черкаський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736544 |Державне підприємство "Чернігівський |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|24931105 |Редакція газети "Світ" |
------------------------------------------------------------------