Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2009 р. N 1290
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності органів і установ
виконання покарань

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 208 від 09.03.20
11
N 937 від 07.09.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів Української РСР від 25 липня 1972 р. N 346 "Про затвердження Положення про лікувально-трудові профілакторії для примусового лікування і трудового перевиховання хронічних алкоголіків";

постанову Кабінету Міністрів України від 10 липня 1995 р. N 506 "Про внесення змін до деяких рішень Уряду України з питань примусового лікування і трудового перевиховання хронічних алкоголіків і наркоманів".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2009 р. N 1290

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 78 "Про зміни порядку відрахувань із заробітної плати спецконтингенту, що утримується в установах Державного департаменту з питань виконання покарань" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1988 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2154):

1) у назві слова "спецконтингенту, що утримується" замінити словами "засуджених, що утримуються";

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова ", та особам, які утримуються у лікувально-трудових профілакторіях" виключити;

в абзаці третьому слово "спецконтингенту" замінити словом "засуджених".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 336 "Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2004 р. N 102 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 231) і від 1 серпня 2006 р. N 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2233):

1) у додатку 1 до постанови норму N 6 для осіб, які тримаються у лікувально-трудових профілакторіях (на одну особу на добу, грамів), виключити;

2) у пункті 5 додатка 3 до постанови ( 336-92 ) слова "і лікувально-трудових профілакторіях" виключити.

3. У пункті 7 переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146 (ЗП України, 1993 р., N 8, ст. 161; Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1254), слова "лікувально-трудових профілакторіях," виключити.

4. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534 "Про поліпшення умов оплати праці працівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1080 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2248) і від 1 серпня 2006 р. N 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2233):

1) в абзацах першому та п'ятому слова "і перебувають у лікувально-трудових профілакторіях" виключити;

2) в абзаці третьому слова ", лікувально-трудових профілакторіях" виключити.

5. У розділі XVII додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 22; 2003 р., N 21, ст. 917; 2004 р., N 51, ст. 3325) підрозділ "ЛІКУВАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОФІЛАКТОРІЇ ДЛЯ ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ТА НАРКОМАНІЮ" виключити.

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937 від 07.09.2011 )

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1999 р. N 653 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 16, ст. 661; 2001 р., N 47, ст. 2087):

1) абзаци другий і четвертий пункту 1 виключити;

2) пункти 2 і 3 виключити;

3) пункт 6 виключити;

4) у пункті 7:

в абзаці першому слово "спецконтингенту" замінити словом "засуджених";

в абзаці другому слова "спецконтингенту складаються з нарахувань на заробітну плату засуджених та осіб, які тримаються у лікувально-трудових профілакторіях," замінити словами "засуджених складаються з нарахувань на їх заробітну плату";

5) пункт 8 виключити;

6) у тексті постанови ( 653-99 ) слова "кримінально-виконавчої системи" у всіх відмінках замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби" у відповідному відмінку.

8. У Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 352):

1) у розділі 30 виключити позицію

"Лаборант (у тому числі лікар-лаборант), зайнятий в 36"; лікувально-трудових профілакторіях для примусового лікування осіб, хворих на хронічний алкоголізм та наркоманію, а також у виправно-трудових колоніях, спеціально призначених для примусового лікування та утримання зазначених осіб

2) у розділі 32 підрозділ "ЛІКУВАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОФІЛАКТОРІЇ ДЛЯ ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ТА НАРКОМАНІЮ; ВИПРАВНО-ТРУДОВІ КОЛОНІЇ, СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ АЛКОГОЛІКІВ ТА НАРКОМАНІВ" виключити.

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208 від 09.03.2011 )

10. В абзаці шостому підпункту 1 пункту 20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437; 2008 р., N 53, ст. 1772; 2009 р., N 15, ст. 472), слова "або направлення на лікування до лікувально-трудового профілакторію" виключити.

11. У розділі "Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення" Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 842 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2426):

1) в абзаці восьмому слова ", а також осіб, які утримуються в лікувально-трудових профілакторіях" виключити;

2) в абзаці п'ятнадцятому слова "лікувально-трудовими профілакторіями," виключити.

12. У Положенні про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 587 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1475):

1) в абзаці другому пункту 7 слова "одного першого" замінити словами "двох перших";

2) у підпункті 18 пункту 8 слово "першого" замінити словом "перших";

3) в абзаці першому пункту 9 слова "першого заступника" замінити словами "перших заступників".