Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 січня 2010 р. N 99
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з визначення державного агента із забезпечення
експорту та імпорту зерна і продуктів його
переробки за міжнародними договорами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 від 07.09.20
11 )

Відповідно до статті 79 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 99

Порядок
проведення конкурсу з визначення
державного агента із забезпечення експорту
та імпорту зерна і продуктів його переробки
за міжнародними договорами

1. Цей Порядок установлює процедуру проведення конкурсу з визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами (далі - конкурс).

Конкурс проводиться на підставі рішення Мінагрополітики, згідно з яким визначається дата його проведення, утворюється комісія, затверджується її склад і положення про неї.

До складу комісії включаються представники Мінагрополітики, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту, Держфінінспекції, Держмитслужби, Української аграрної конфедерації та Аграрного союзу України (за згодою). ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011 )

2. Комісія розміщує протягом десяти днів з дати прийняття рішення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Мінагрополітики відповідне оголошення, в якому зазначається дата проведення конкурсу та закінчення приймання документів.

3. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути державні підприємства або господарські товариства, частка держави у статутному фонді яких становить не менш як 75 відсотків (далі - претенденти).

4. Для участі в конкурсі претенденти подають комісії у запечатаному конверті із зазначенням реквізитів такі документи (далі - конкурсна документація):

1) заявку за формою, затвердженою Мінагрополітики;

2) завірені в установленому порядку копії установчих документів;

3) баланс підприємства, а також звіт про фінансові результати за останній звітний рік;

4) довідки про наявність:

- простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- власних виробничих потужностей для приймання та зберігання зерна або копію договорів їх оренди чи договорів про надання послуг з приймання та зберігання зерна зерновими складами;

5) конкурсну пропозицію, яка містить опис операцій з експорту зерна та продуктів його переробки, зокрема схему закупівлі зерна і його доробки на зернових складах, транспортування до портових елеваторів, перевалки та фрахту, інформацію про джерела фінансування закупівлі зерна, перелік партнерів з виконання міжнародного договору та відомості стосовно розміру комісійної винагороди, що включається до загальної суми, на яку укладається контракт.

5. Приймання конкурсної документації закінчується за три дні до дати проведення конкурсу.

Секретар комісії реєструє конкурсну документацію в журналі обліку, форма якого визначається Мінагрополітики, видає претендентові довідку про дату реєстрації і реєстраційний номер зазначеної документації.

Перевірку конкурсної документації здійснює комісія.

6. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії ліквідації;

мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

подали конкурсну документацію, що не відповідає вимогам пункту 4 цього Порядку.

7. Комісія розглядає конкурсну документацію в присутності претендентів, проводить її обговорення та приймає рішення про визначення переможця.

8. Основними критеріями під час визначення переможця є:

досвід провадження господарської діяльності на ринку зерна та продуктів його переробки, обсяг зовнішньоекономічних операцій із зерном за два останніх роки;

наявність виробничих потужностей з приймання та зберігання зерна, інших об'єктів інфраструктури, необхідних для виконання міжнародного договору про експорт та імпорт зерна і продуктів його переробки;

обсяг виконаних робіт і наданих послуг за два попередніх звітних періоди, наявність власних джерел фінансування для забезпечення поточної діяльності підприємства (на підставі форми N 2 балансу підприємства);

наявність не менш як трьох фахівців, зокрема одного юриста та одного спеціаліста з логістики, які працюють на постійній основі і мають досвід проведення зовнішньоекономічних операцій не менше одного року;

найменший розмір комісійної винагороди за обслуговування міжнародних договорів.

9. Рішення комісії про визначення переможця конкурсу оголошується в день проведення засідання.

10. На підставі рішення комісії про визначення переможця конкурсу Мінагрополітики готує та подає у двотижневий строк в установленому порядку проект акта Кабінету Міністрів України про визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами.