Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 липня 2010 р. N 675
Київ

Деякі питання діяльності
Державного комітету з питань науки,
інновацій та інформатизації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1079 від 29.11.20
10
N 937 від 07.09.20
11
N 1039 від 12.10.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

( Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1039 від 12.10.2011 )

2. Утворити комісії з ліквідації Державного комітету інформатизації та Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку.

Призначити головою комісії з ліквідації:

Державного комітету інформатизації - першого заступника Голови зазначеного Комітету Семенченка А.І.;

Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку - заступника Голови зазначеного Комітету Шовкалюка В.С.

Головам комісій:

затвердити персональний склад комісій і забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації Державного комітету інформатизації та Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

3. Передати до сфери управління Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації підприємства, установи та організації згідно з додатком.

4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 272 "Про утворення Державного комітету інформатизації України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 791) та пункти 1, 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 р. N 376 "Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1336).

6. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити у тритижневий строк передачу програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу, національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та інших матеріально-технічних цінностей до Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації.

7. Міністерству фінансів забезпечити фінансування видатків на модернізацію та підтримку роботи програмного-технічного комплексу центрального засвідчувального органу у розмірі 2,7646 млн. гривень з резервного фонду державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

( Положення про Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації виключено на підставі Постанови КМ N 1039 від 12.10.2011 )

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 675

               ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій, що передаються
до сфери управління Держкомінформнауки

------------------------------------------------------------------
|Код згідно| Найменування |
| з ЄДРПОУ | |
|----------+-----------------------------------------------------|
|16308272 |Український інститут науково-технічної і економічної |
| |інформації |
|----------+-----------------------------------------------------|
|26252928 |Державний фонд фундаментальних досліджень |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736372 |Державна науково-технічна бібліотека України |
|----------+-----------------------------------------------------|
|21574751 |Національний антарктичний науковий центр |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13675648 |Державне підприємство "Державний науковий дослідний |
| |центр "Фонон" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|24590746 |Державне підприємство "Український державний центр |
| |науково-технічної та інноваційної експертизи" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02700090 |Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна|
| |обсерваторія" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13673284 |Державне підприємство "Український науковий центр |
| |розвитку інформаційних технологій" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|22900497 |Державне підприємство "Базовий центр критичних |
| |технологій "Мікротек" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|23254708 |Волинський державний науковий та інформаційний центр |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13439358 |Державне підприємство "Дніпропетровський державний |
| |центр науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736484 |Державне підприємство "Житомирський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736366 |Державне підприємство "Запорізький державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736490 |Державне підприємство "Івано-Франківський державний |
| |центр науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|03056656 |Державне підприємство "Київський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736432 |Державне підприємство "Львівський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13927709 |Державне підприємство "Полтавський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736515 |Державне підприємство "Рівненський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|

( Позицію 31066098 виключено на підставі Постанови КМ N 1079 від 29.11.2010)

|----------+-----------------------------------------------------|
|02736478 |Державне підприємство "Хмельницький державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736538 |Державне підприємство "Черкаський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736544 |Державне підприємство "Чернігівський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|24931105 |Редакція газети "Світ" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|19246137 |Державне підприємство "Міжнародний науковий |
| |центр технологій програмування "Технософт" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|30855996 |Державне підприємство "Державний центр |
| |інформаційних ресурсів України" |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1079 від 29.11.2010 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 675

Зміни,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596) пунктом 25 такого змісту:

"25. Держкомінформнауки за погодженням з Мінекономіки встановлює граничні ціни (тарифи) на пов'язані з електронним цифровим підписом послуги, що надаються акредитованими центрами сертифікації ключів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 185; 2009 р., N 87, ст. 2930):

у пункті 3 слова "Державним комітетом інформатизації" замінити словами "Державним комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації";

у пункті 5 слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації".

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 160 "Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 247; 2009 р., N 54, ст. 1872) слова "Державним комітетом інформатизації" замінити словами "Державним комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації".

4. У Положенні про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727; 2006 р., N 52, ст. 3508; 2010 р., N 41, ст. 1336):

1) у пункті 3 слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";

2) в абзаці другому пункту 8 слово "Міністерства" замінити словом "Комітету";

3) у тексті Положення ( 469-98 ) слово "МОН" замінити словом "Держкомінформнауки".

5. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751; 2010 р., N 41, ст. 1336), слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717 "Про Державний фонд фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344; 2010 р., N 41, ст. 1336):

1) у пункті 1 слова "Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку" замінити словами "Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації";

2) у тексті Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень, затвердженого зазначеною постановою ( 1717-2001 ), слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521):

1) доповнити перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затверджений зазначеною постановою ( 288-2002 ), позицією "Держкомінформнауки";

2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженому зазначеною постановою ( 288-2002 ):

у графі "Сфера діяльності, в якій виконуватимуться функції технічного регулювання" у позиції "Мінтрансзв'язку" слова "та інформатизація" виключити;

доповнити перелік такою позицією:

"Держкомінформнауки   інформатизація,  електронний  цифровий
підпис та електронний документообіг".

8. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336):

1) у пункті 1:

у позиції "Комітет з питань інформації" слово "Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";

у позиції "Комісія з науки і техніки з метою розвитку" слова "Держкомнауки, Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";

2) у пункті 2:

у позиції "Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)" слово "Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";

у позиції "Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО)" слова "Держкомінформатизації, Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";

3) у пункті 3:

у позиціях "Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма", "Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МНЦТІ)", "Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР)", "Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД)", "Робоча група з питань культури, освіти і науки", "Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)", "Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)", "Секретаріат Договору про Антарктику" та "Український науково-технологічний центр" слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";

у позиції "Робоча група з питань інформаційних технологій" слово "Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки".

9. У Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 665):

1) у тексті Положення ( 326-2004 ) слово "Держкомзв'язку" замінити словом "Держкомінформнауки";

2) у додатку до Положення ( 326-2004 ) слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" замінити словами "Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації".

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2893; 2009 р., N 99, ст. 3426) слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2894; 2010 р., N 2, ст. 67):

1) пункт 2 виключити;

2) у пункті 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 1452-2004 ), слова "Мінтрансзв'язку за поданням Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки".

12. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824; 2010 р., N 41, ст. 1336):

позиції "Держкомінформатизації 1" та "Держкомнауки 4" виключити;

доповнити додаток такою позицією:

------------------------------------------------------------------
|"Держкомінформнауки | 6". | |
------------------------------------------------------------------

13. У Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 343 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 28, ст. 934; 2010 р., N 47, ст. 1529):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомінформнауки.";

2) у пунктах 6-1 і 6-2 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом "Держкомінформнауки".

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937 від 07.09.2011 )

15. В абзаці другому пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1579 "Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи Бібліотека-XXI" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3540) слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації".

16. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1588 "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3482):

в абзаці другому пункту 1 слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації";

у пункті 2 слова "Державному комітетові інформатизації" замінити словами "Державному комітетові з питань науки, інновацій та інформатизації".

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1867):

1) пункт 3 виключити;

2) доповнити Порядок надсилання електронною поштою службових документів, затверджений зазначеною постановою ( 733-2009 ), пунктом 16 такого змісту:

"16. Вимоги до форматів даних і тимчасовий регламент електронного документообігу в органах виконавчої влади затверджує Держкомінформнауки.".

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня 2010 р. N 548 "Про Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1689):

пункт 3 виключити;

у пункті 5:

в абзаці третьому слово "двомісячний" замінити словом "шестимісячний";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"разом з Міністерством фінансів після припинення Державного комітету інформатизації внести проект рішення Кабінету Міністрів України про передачу бюджетних призначень, затверджених за програмою "Керівництво та управління у сфері інформатизації", від Державного комітету інформатизації до Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації.".