Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.09.2011 N 3099/5

Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства юстиції України

З метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 1506-17 ) та у зв'язку зі зміною структури апарату Міністерства юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2011 N 367/к, наказую:

1. У назві наказу Міністерства юстиції України від 20.05.2010 N 1085/5 "Питання проведення експертизи на наявність корупціогенних норм" слова "експертизи на наявність корупціогенних норм" та у пункті 1 слова "експертизу на наявність у них корупціогенних норм" замінити словами "антикорупційна експертиза" у відповідному відмінку.

2. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 23.06.2010 N 1380/5 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм" (далі - Наказ) та до Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2010 N 1380/5 (далі - Методологія), такі зміни:

2.1. У назві та пункті 1 Наказу слова "Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм" в усіх відмінках замінити словами "Методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів" у відповідному відмінку.

2.2. У пункті 2 Наказу слова "ці Методичні рекомендації" замінити словами "цю Методологію".

2.3. У пунктах 1.1, 1.4, 1.14, 4.2, 4.11 Методології слова "ці Методичні рекомендації" в усіх відмінках замінити словами "ця Методологія" у відповідних відмінках.

2.4. У пункті 1.2 Методології слова "Експертиза на наявність корупціогенних норм" замінити словами "Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів".

3. Внести зміни до Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції на 2011 рік, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2011 N 15/7, виклавши його у новій редакції, що додається.

4. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя (Фесенко І.М.):

4.1. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції, територіальних органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Фесенко І.М.

Міністр О.В.Лавринович

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
13.01.2011 N 15/7

(у редакції наказу
Міністерства
юстиції України
30.09.2011 N 3099/5)

План заходів
щодо попередження та профілактики
корупційних правопорушень
в центральному апараті Міністерства
юстиції, територіальних органах
юстиції та органах, що координуються
через Міністра юстиції на 2011 рік

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями центрального апарату Міністерства, територіальних органів юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції покладених на них обов'язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Департамент кадрової роботи
та державної служби, Головне
управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі
Департамент взаємодії
з органами влади, Державна
архівна служба України,
Державна виконавча служба
України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Постійно

2. Відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 1506-17 ) забезпечити подання державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в центральному апараті Міністерства, територіальних органів юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції.

Департамент кадрової роботи
та державної служби, Головне
управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Департамент взаємодії
з органами влади, Державна
архівна служба України,
Державна виконавча служба
України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

До 1 жовтня 2011 року

3. Здійснювати на засіданнях колегії територіальних органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції розгляд питань стосовно виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Департамент взаємодії
з органами влади, Державна
архівна служба України,
Державна виконавча служба
України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба
України, Державна служба з
питань захисту персональних
даних України.

Постійно

4. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 1506-17 ).

Департамент кадрової роботи
та державної служби, Головне
управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Департамент взаємодії
з органами влади,
Державна архівна служба
України, Державна виконавча
служба України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Постійно

5. Передбачити у навчальних планах підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції вивчення питання шляхів забезпечення доброчесності на державній службі.

Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників юстиції,
Департамент взаємодії
з органами влади, Державна
архівна служба України,
Державна виконавча служба
України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Постійно

6. Здійснювати заходи щодо роз'яснення нового антикорупційного законодавства.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя, Центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
юстиції, Головне управління
юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні
управління юстиції
в областях, мм. Києві та
Севастополі, Департамент
взаємодії з органами влади,
Державна архівна служба
України, Державна виконавча
служба України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Постійно

7. Організовувати навчання стосовно проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Центр перепідготовки
та підвищення кваліфікації
працівників юстиції.

Вересень 2011 року
Жовтень 2011 року
Листопад 2011 року

8. Проводити семінарські заняття з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.

Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників юстиції,
Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя, Департамент
взаємодії з органами влади,
Державна архівна служба
України, Державна виконавча
служба України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Протягом року

9. З метою залучення неурядових громадських організацій до проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, забезпечити проведення заходів стосовно висвітлення методики здійснення вказаної експертизи.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя.

Протягом року

10. Здійснювати моніторинг практики проведення структурними підрозділами центрального апарату Міністерства юстиції експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм та надавати методичну допомогу у здійсненні вказаної експертизи.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя, Структурні
підрозділи центрального
апарату Міністерства
юстиції, які здійснюють
правову експертизу проектів
нормативно-правових актів.

Постійно

11. Забезпечувати в межах компетенції всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Структурні підрозділи
центрального апарату
Міністерства, Головне
управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Державна архівна служба
України, Державна виконавча
служба України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба
України, Державна служба
з питань захисту
персональних даних України.

Постійно

12. Визначити категорії посад з підвищеним корупційним ризиком в органах, що координуються через Міністра юстиції

Департамент взаємодії
з органами влади,
Державна архівна служба
України, Державна
виконавча служба України,
Державна пенітенціарна
служба України, Державна
реєстраційна служба
України, Державна служба
з питань захисту
персональних даних України.

До 31 грудня 2011 року

13. Запровадити журнали "Відгуків та пропозицій" і телефонні "Лінії довіри" в органах, що координуються через Міністра юстиції.

Департамент взаємодії
з органами влади,
Державна архівна служба
України, Державна
виконавча служба України,
Державна пенітенціарна
служба України, Державна
реєстраційна служба
України, Державна служба
з питань захисту
персональних даних України.

До 31 грудня 2011 року

14. Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян через журнал "Відгуків та пропозицій" і телефонну "Лінію довіри", та здійснювати заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурного підрозділу головного управління юстиції, до якого надійшли такі пропозиції.

Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Департамент взаємодії з
органами влади, Державна
архівна служба України,
Державна виконавча служба
України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба
України, Державна служба
з питань захисту
персональних даних України.

Постійно

15. Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення працівниками органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 1506-17 ), що надходять на електронну адресу для отримання повідомлень про випадки корупції в органах юстиції. Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя, Департамент
взаємодії з органами влади,
Державна архівна служба
України, Державна виконавча
служба України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Щоквартально

16. Узагальнити та проаналізувати практику реагування на корупційні правопорушення, недодержання керівниками різних рівнів порядку притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та факти невжиття заходів щодо запобігання подібних випадків, з метою вироблення заходів по усуненню умов, що сприяють цьому.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя, Департамент
кадрової роботи та державної
служби, Головне управління
юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній
Республіці Крим, головні
управління юстиції
в областях, мм. Києві
та Севастополі, Департамент
взаємодії з органами влади,
Державна архівна служба
України, Державна виконавча
служба України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

До 15 січня 2012 року

17. У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції, проводити службові розслідування (перевірки).

Департамент кадрової роботи
та державної служби, Головне
управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Департамент взаємодії
з органами влади, Державна
архівна служба України,
Державна виконавча служба
України, Державна
пенітенціарна служба
України, Державна
реєстраційна служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Постійно

18. Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.

Департамент кадрової роботи
та державної служби,
Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управлінь
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі;
Департамент взаємодії
з органами влади,
Державна архівна служба
України,
Державна виконавча служба
України,
Державна пенітенціарна
служба України,
Державна реєстраційна
служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Постійно

19. Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя для подальшого узагальнення.

Департамент кадрової роботи
та державної служби,
Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управлінь
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі;
Департамент взаємодії
з органами влади,
Державна архівна служба
України,
Державна виконавча
служба України,
Державна пенітенціарна
служба України,
Державна реєстраційна
служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Щоквартально до 1 числа
місяця наступного
за звітним періодом

20. Під час проведення комплексних та цільових перевірок територіальних органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів.

Департамент кадрової роботи
та державної служби,
Департамент взаємодії
з органами влади,
Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі.

Протягом року, відповідно
до планів перевірок

21. Надавати територіальним органам юстиції та органам, що координуються через Міністра юстиції методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Департамент реєстрації
та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності,
Департамент взаємодії
з органами влади,
Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі.

Постійно

22. Забезпечити своєчасне подання до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя аналітичної інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення.

Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
структурні підрозділи
центрального апарату
Міністерства,
Державна архівна служба
України,
Державна виконавча служба
України,
Державна пенітенціарна
служба України,
Державна реєстраційна служба
України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

До 31 грудня 2011 року

23. Забезпечувати своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Міністерством юстиції, територіальними органами юстиції та органами, що координуються через Міністра юстиції, по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в рубриці "Антикорупційні ініціативи".

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Департамент кадрової роботи
та державної служби,
Департамент реєстрації
та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності,
Департамент організаційного
та ресурсного забезпечення,
Відділ прес-служби, Центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
юстиції,
Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Департамент взаємодії
з органами влади,
Державна архівна служба
України,
Державна виконавча
служба України,
Державна пенітенціарна
служба України,
Державна реєстраційна
служба України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

Щоквартально до 15 числа
останнього місяця
відповідного кварталу

24. Забезпечити інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та значні кроки держави щодо зменшення рівня корупції.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Департамент реєстрації
та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності,
Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управління
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі.

Постійно

25. Забезпечувати наповнення антикорупційної рубрики в періодичному виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України".

Департамент реєстрації
та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності,
Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Департамент кадрової роботи
та державної служби.

Постійно

26. Забезпечити підготовку проекту Плану щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції на 2012 рік.

Департамент антикорупційного
законодавства та
законодавства про
правосуддя,
Департамент кадрової роботи
та державної служби,
Департамент реєстрації
та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності,
Департамент організаційного
та ресурсного забезпечення,
Центр перепідготовки
та підвищення кваліфікації
працівників юстиції,
Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці
Крим, головні управлінь
юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі,
Департамент взаємодії
з органами влади,
Державна архівна служба
України,
Державна виконавча
служба України,
Державна пенітенціарна
служба України,
Державна реєстраційна служба
України,
Державна служба з питань
захисту персональних
даних України.

До 20 грудня 2011 року.