Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 листопада 2000 р. N 1755
Київ

Про строк дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, розміри і порядок
зарахування плати за її видачу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 515 від 16.05.20
01
N 561 від 23.05.20
01
N 1143 від 17.08.20
02
N 773 від 16.06.20
04
N 1362 від 15.10.20
04
N 1254 від 21.12.20
05
N 498 від 21.05.20
09
N 14 від 06.01.20
10
N 21 від 13.01.20
10
N 249 від 02.03.20
10
N 1059 від 20.10.20
11 )

( У назві і тексті Постанови слова "термін дії" замінено
словами "строк дії" згідно з Постановою КМ N 249
від 02.03.2010 )

Відповідно до частини четвертої статті 14 та частини першої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, визначених частиною третьою статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), є необмеженим, крім видів господарської діяльності, зазначених в абзаці другому пункту 1-1 та пункті 3 цієї постанови. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 561 від 23.05.2001, N 1362 від 15.10.2004, N 498 від 21.05.2009; в редакції Постанов КМ N 21 від 13.01.2010, N 1059 від 20.10.2011 )

1-1. Установити, що:

строк дії ліцензії на провадження видів господарської діяльності, визначених пунктами 2, 3, 11, 13-17, 26 і 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), становить п'ять років; ( Абзац другий пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 249 від 02.03.2010, N 1059 від 20.10.2011 )

плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами. ( Абзац третій пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1059 від 20.10.2011 ) ( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 21 від 13.01.2010 )

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 773 від 16.06.2004 )

3. Установити, що строк дії ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей, які видаються Міністерством фінансів в процесі переоформлення реєстраційних свідоцтв відповідно до прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження контролю за здійсненням лотерейної діяльності" ( 1969-14 ), становить 12 років. ( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 561 від 23.05.2001 )

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1059 від 20.10.2011 )

( Пункт 4-1 виключено на підставі Постанови КМ N 14 від 06.01.2010 )

5. Установити, що плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії ліцензії, зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1254 від 21.12.2005, N 14 від 06.01.2010; в редакції Постанови КМ N 1059 від 20.10.2011 )

( Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ N 21 від 13.01.2010 )

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 773 від 16.06.2004 )

( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1143 від 17.08.2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. N 1755

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
які втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р. N 6 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 1, ст. 16).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 496 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р. N 6" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 527).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. N 592 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку із запровадженням ліцензування діяльності з виготовлення та реалізації вибухових речовин" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 610).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. N 780 "Про внесення змін і доповнень до розмірів плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 830).

5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1910 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ліцензування підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2090).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1986 "Про внесення змін до розмірів плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2152).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1212 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1355).