Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 жовтня 2011 р. N 1135
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1811; 2007 р., N 83, ст. 3071; 2009 р., N 68, ст. 2349; 2010 р., N 12, ст. 574) зміни, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про визначення допустимої тривалості перерв у наданні послуг та їх періодичності.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1135

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630

1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за винятком часу перерв, визначених відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ).";

2) у другому реченні пункту 23 слова "У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі" замінити словами "У разі перерви в наданні послуг, ненадання або надання їх не в повному обсязі";

3) доповнити пункт 32 підпунктом 19-1 такого змісту:

"19-1) забезпечити проведення оплати послуг з опалення на поточний рахунок із спеціальним режимом використання шляхом зазначення реквізитів такого рахунка в договорі;".

2. Пункт 13 типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

     "13. Плата  за  послуги  вноситься  на рахунок із спеціальним
режимом використання _____________________________________________
(банківські реквізити)
_____________________________________________________________через
__________________________________________________________________
(найменування банківської установи)
_______________________________________________________________.".