Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо переліку ділянок надр

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 11 статті 8, пункт 2 статті 9 і пункт 2 статті 9-1 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) виключити.

2. У статті 6 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47):

в абзаці першому частини першої слова "передбачені Переліком ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції" виключити;

у частині другій:

абзац перший виключити;

в абзаці другому слова "включення певної ділянки надр до цього Переліку" замінити словами "проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Конкурс на укладення угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр проводиться за наявності будь-якої з таких умов";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 жовтня 2011 року
N 3959-VI