Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2011 р. N 1173
Київ

Питання надання послуг з
вивезення побутових відходів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), статті 35-1 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

1) пункт 1 Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 631 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1812), після слова "електропостачання" доповнити словами ", послуг з вивезення побутових відходів";

2) у Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3138; 2011 р., N 39, ст. 1610):

в абзаці першому пункту 4 слова "органом місцевого самоврядування" виключити;

пункт 33 додатка 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1173

Порядок
проведення конкурсу на надання послуг
з вивезення побутових відходів

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту (далі - конкурс).

2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), "Про відходи" ( 187/98-ВР ), Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 631 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1812), Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3138).

3. Учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти господарювання:

установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

які можуть забезпечити виконання обов'язків, визначених у частині другій статті 21 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ).

Кількість учасників конкурсу не обмежується.

4. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою державною адміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами (далі - організатор конкурсу) у порядку, встановленому законом.

5. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування чи розпорядження місцевої державної адміністрації);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

наявність матеріально-технічної бази;

вартість надання послуг;

досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

наявність ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (у разі проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення вторинної сировини, що утворилася в результаті роздільного збирання побутових відходів);

5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Межі певної території населеного пункту, де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів, визначає організатор конкурсу: для міста - у межах не менше одного району, для селища та села - не менше його загальної території;

8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- відомості про балансоутримувачів будинків;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

- характеристика під'їзних шляхів;

підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

- площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності);

9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

У разі відсутності відповідного об'єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об'єкта поводження з ними;

10) вимоги до конкурсних пропозицій;

11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

6. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального органу Держспоживінспекції, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

7. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його учасників.

8. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 5 цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

9. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

10. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

11. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

12. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

14. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

15. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

довідки про проходження водіями медичного огляду;

документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

16. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

17. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

18. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

19. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

20. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

21. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

22. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

23. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

24. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

25. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

неподання конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 24 цього Порядку.

26. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

27. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 24 цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам наведено у додатку 1.

28. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

29. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

30. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

31. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору, наведеного у додатку 2.

32. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

33. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку

           КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

------------------------------------------------------------------
| Кваліфікаційні вимоги | Критерії відповідності |
|----------------------------------+-----------------------------|
|1. |Наявність в учасника |перевага надається |
| |достатньої кількості |учасникові, який має |
| |спеціально обладнаних |спеціально обладнані |
| |транспортних засобів для |транспортні засоби різних |
| |збирання та перевезення |типів для збирання та |
| |побутових відходів (твердих, |перевезення усіх видів |
| |великогабаритних, ремонтних, |побутових відходів - твердих,|
| |рідких побутових відходів, |великогабаритних, ремонтних, |
| |небезпечних відходів у |рідких побутових відходів, |
| |складі побутових відходів), |небезпечних відходів у |
| |що утворюються у житловій |складі побутових відходів |
| |забудові та на підприємствах,| |
| |в установах та організаціях, |для підтвердження факту |
| |розміщених у межах певної |наявності достатньої |
| |території |кількості спеціально |
| | |обладнаних транспортних |
| | |засобів учасник подає |
| | |відповідні розрахунки з |
| | |урахуванням інформації про |
| | |обсяги надання послуг з |
| | |вивезення побутових відходів,|
| | |наведеної у конкурсній |
| | |документації. Під час |
| | |проведення розрахунків |
| | |спеціально обладнані |
| | |транспортні засоби, рівень |
| | |зношеності яких перевищує |
| | |75 відсотків, не враховуються|
| | | |
| | |перевага надається |
| | |учасникові, який має |
| | |спеціально обладнані |
| | |транспортні засоби, строк |
| | |експлуатації та рівень |
| | |зношеності яких менший |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Можливість здійснювати |наявність власного або |
| |щоденний контроль за |орендованого контрольно- |
| |технічним станом транспортних|технічного пункту |
| |засобів власними силами, | |
| |виконання регламентних робіт | |
| |з технічного обслуговування | |
| |та ремонту спеціально | |
| |обладнаних транспортних | |
| |засобів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Підтримання належного |наявність власного або |
| |санітарного стану спеціально |орендованого обладнання для |
| |обладнаних транспортних |миття контейнерів та |
| |засобів для збирання та |спеціально обладнаних |
| |перевезення побутових |транспортних засобів |
| |відходів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Можливість проводити в |використання власного |
| |установленому законодавством |медичного пункту або |
| |порядку щоденний медичний |отримання таких послуг на |
| |огляд водіїв у належним чином|договірній основі |
| |обладнаному медичному пункті | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Можливість забезпечити |зберігання спеціально |
| |зберігання та охорону |обладнаних транспортних |
| |спеціально обладнаних |засобів забезпечують штатні |
| |транспортних засобів для |працівники або інше |
| |перевезення побутових |підприємство за договором на |
| |відходів на підставі та у |власній або орендованій |
| |порядку, |території виконавця послуг |
| |встановленому законодавством | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Наявність системи контролю |перевага надається |
| |руху спеціально обладнаних |учасникові, що використовує |
| |транспортних засобів під час |супутникову систему навігації|
| |збирання та перевезення | |
| |побутових відходів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Вартість надання послуг з |вартість надання послуг з |
| |вивезення побутових відходів |вивезення твердих, |
| | |великогабаритних, ремонтних, |
| | |рідких побутових відходів, |
| | |небезпечних відходів у |
| | |складі побутових відходів |
| | |порівнюється окремо |
| | | |
| | |перевага надається |
| | |учасникові, що пропонує |
| | |найменшу вартість надання |
| | |послуг |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Досвід роботи з надання |перевага надається |
| |послуг з вивезення побутових |учасникові, що має досвід |
| |відходів відповідно до вимог |роботи з надання послуг з |
| |стандартів, нормативів, норм |вивезення побутових відходів |
| |та правил |відповідно до вимог |
| | |стандартів, нормативів, норм |
| | |та правил понад три роки |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Наявність у працівників |перевага надається |
| |відповідної кваліфікації (з |учасникові, який не має |
| |урахуванням пропозицій щодо |порушень правил безпеки |
| |залучення співвиконавців) |дорожнього руху водіями |
| | |спеціально обладнаних |
| | |транспортних засобів під час |
| | |надання послуг з вивезення |
| | |побутових відходів |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Способи поводження з |перевага надається |
| |побутовими відходами, яким |учасникові, що здійснює |
| |надається перевага, у порядку|поводження з побутовими |
| |спадання: повторне |відходами способом, який |
| |використання; використання як|зазначено у графі |
| |вторинної сировини; отримання|"Кваліфікаційні вимоги" цього|
| |електричної чи теплової |пункту у порядку зростання, і|
| |енергії; захоронення |з більшою кількістю побутових|
| |побутових відходів |відходів |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку

             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на надання послуг з вивезення побутових
відходів на певній території населеного пункту

 ________________________________     _____ ___________ ___ р.
(найменування населеного пункту)

__________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської, селищної,
міської ради; місцевої державної

_________________________________________________________________
адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)

в особі ____________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" (Закону України "Про місцеві державні адміністрації")

(далі - замовник), з однієї сторони, і ___________________________
(найменування суб'єкта господарювання,

__________________________________________________________________
якого визначено виконавцем послуг)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
(назва документа, дата і номер)

затвердженого ____________________________________________________
(найменування органу)

(далі - виконавець), з другої сторони, відповідно до протоколу

засідання конкурсної комісії від ___________ N ___________ та

рішення (розпорядження) від _______________ N ____________________

__________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради; місцевої державної

__________________________________________________________________
адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)

уклали цей договір про нижченаведене.

             Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати
послуги з вивезення побутових відходів на території

_________________________________________________________________,
(найменування відповідного населеного пункту чи його частини)

а замовник зобов'язується виконати обов'язки, передбачені цим
договором (далі - послуги).

2. Характеристика території ________________________________.
(розміри та межі території населеного пункту)

3. Перелік розміщених у межах території об'єктів утворення
побутових відходів

------------------------------------------------------------------
| Назва об'єкта утворення побутових відходів |Показник|
|----------------------------------------------------------------|
|Житлові будинки |
|----------------------------------------------------------------|
|Багатоквартирні житлові будинки: |
|----------------------------------------------------------------|
|загальна кількість будинків | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|будинки з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами| |
|-------------------------------------------------------+--------|
|кількість та місцезнаходження будинків, де створені | |
|об'єднання співвласників багатоквартирних будинків; | |
|житлово-будівельні кооперативи; молодіжні житлові | |
|комплекси; будинки, що належать до відомчого житлового | |
|фонду; гуртожитки; будинки, що є об'єктами будівництва | |
|відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні | |
|механізми і управління майном при будівництві житла та | |
|операціях з нерухомістю" | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|кількість мешканців таких будинків | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|місцезнаходження будинків | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|характеристика залежно від наявності видів благоустрою | |
|(каналізації, центрального опалення, водо- та | |
|газопостачання) | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|кількість будинків, у яких відсутнє централізоване | |
|водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи| |
|зберігаються у вигрібних ямах | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і | |
|належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для | |
|зберігання та збирання різних побутових відходів | |
|----------------------------------------------------------------|
|Одноквартирні житлові будинки: |
|----------------------------------------------------------------|
|загальна кількість будинків | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|кількість мешканців таких будинків | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно | |
|від наявності видів благоустрою (каналізації, | |
|центрального опалення, водо- та газопостачання) | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|кількість будинків, у яких відсутнє централізоване | |
|водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи| |
|зберігаються у вигрібних ямах | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і | |
|належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для | |
|зберігання та збирання різних побутових відходів | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|характеристика під'їзних шляхів | |
|----------------------------------------------------------------|
|Підприємства, установи та організації: |
|----------------------------------------------------------------|
|загальна кількість та перелік підприємств, установ та | |
|організацій, їх місцезнаходження | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, | |
|наявність каналізації, центрального опалення, водо- та | |
|газопостачання) | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|кількість, об'єм, місцезнаходження та належність | |
|контейнерів | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|площа зелених насаджень на території підприємства, | |
|установи та організації (у разі наявності) | |
------------------------------------------------------------------

       Права та обов'язки замовника і виконавця

4. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання
послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка
вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про
відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 95, ст. 3138), умов цього договору, актів
замовника та рішень конкурсної комісії;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги
з вивезення побутових відходів, які надаються виконавцем на
території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця,
що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з
вивезення побутових відходів;

4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг
з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку
іншого виконавця послуг з вивезення побутових відходів на
території, визначеній цим договором.

5. Замовник зобов'язується:

1) погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений
виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення
чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у
розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до
розрахунків, поданих виконавцем;

3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових
відходів, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії актів
законодавства про відходи та організації надання послуг з
вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у
законодавстві про відходи;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з
вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за
належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних із
зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності)
виконавця.

6. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих
витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів;

2) розробити норми надання послуг та подати їх на
затвердження замовнику;

3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої
частини вулиць, шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов'язаний
з виконанням договору;

4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та
режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на
наявних маршрутах.

7. Виконавець зобов'язується:

1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових
відходів із споживачами на території, визначеній цим договором,
відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення
побутових відходів, наведеного у додатку 1 до Правил надання
послуг з вивезення побутових відходів;

2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно
до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил,
Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього
договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та
погодженого замовником графіка надання послуг;

3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити
його із замовником;

4) надавати послуги з вивезення:

__________________________________________________________________
(твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких відходів,

__________________________________________________________________
небезпечних відходів у складі побутових відходів)

згідно з графіком;

5) перевозити побутові відходи на

__________________________________________________________________
(назва об'єкта поводження з побутовими відходами, його
місцезнаходження,
__________________________________________________________________
найменування суб'єкта господарювання, що здійснює
експлуатацію такого об'єкта)

6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані
транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що
пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними
вимог законодавства про дорожній рух;

8) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів
за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

9) допускати представників виконавця до відповідних об'єктів
під час здійснення ними контролю за належною організацією
обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього
документи та інформацію;

10) подавати замовнику до 20 числа місяця, що настає за
звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення
побутових відходів;

11) у строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення
замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю)
порушення виконавцем умов цього договору, усунути виявлені
порушення та письмово повідомити про це замовника.

    Відповідальність сторін за невиконання умов договору

8. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору
сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

Розв'язання спорів

9. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом
проведення переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

10. Сторони звільняються від відповідальності за цим
договором у разі настання обставин непереборної сили (дії
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного
характеру), що унеможливлює його виконання.

Строк дії цього договору

11. Договір діє з ___________ до __________ і набирає
чинності з дня його укладення.

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

12. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за
взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір
розв'язується у судовому порядку.

13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін,
а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника,
яка допускається у разі систематичного порушення виконавцем його
умов (не менш як три порушення, встановлені за результатами
контролю, проведеного замовником чи уповноваженими органами
державного нагляду (контролю).

Одностороння відмова замовника від договору допускається у
разі вчинення виконавцем таких порушень:

недотримання графіка вивезення побутових відходів (за
винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з
органом місцевого самоврядування;

невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм
і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,
актів замовника, рішень конкурсної комісії;

залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли
відповідної підготовки;

більш як два випадки порушення водіями виконавця з власної
вини вимог законодавства про дорожній рух;

незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним
станом транспортних засобів;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
працівника виконавця.

14. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту
набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на
всіх об'єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3
цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках,
передбачених законом.

Прикінцеві положення

15. Цей договір складений у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника,
другий - у виконавця.

16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і є
його невід'ємною частиною.