Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 листопада 2011 р. N 1225
Київ

Про затвердження Порядку проведення
обов'язкового технічного контролю
транспортних засобів Збройних Сил

Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів Збройних Сил, що додається.

2. Міністерству оборони привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1225

Порядок
проведення обов'язкового технічного контролю
транспортних засобів Збройних Сил

1. Цей Порядок визначає основні завдання та процедуру проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів Збройних Сил (далі - транспортні засоби), зареєстрованих військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах (далі - військова інспекція).

2. Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу Збройних Сил (далі - технічний контроль) проводиться після здійснення його ідентифікації та включає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

3. Технічному контролю підлягають легкові, вантажні, спеціалізовані, спеціальні автомобілі, автобуси, тягачі колісні, тягачі-транспортери, шасі, трактори, майстерні рухомі для технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, мотоцикли, причепи та напівпричепи, що закріплені за органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил (далі - військові частини) і включені до річного плану експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

4. Основними завданнями підрозділів військової інспекції під час здійснення технічного контролю є:

установлення правомірності використання транспортних засобів, наявності технічного талона транспортного засобу Збройних Сил (далі - технічний талон), свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, визначення відповідності номерних знаків вимогам стандартів;

виявлення фактів пошкодження, підроблення або відсутності ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу, порушення вимог щодо його переобладнання, порядку встановлення і використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв;

проведення перевірки відповідності конструкції, обладнання та технічного стану транспортного засобу вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища;

запобігання вчиненню злочинів та адміністративних правопорушень.

5. Технічний контроль проводиться підрозділами військової інспекції, в яких зареєстровані транспортні засоби, в парках військових частин з використанням обладнання, що дає змогу перевірити технічний стан транспортних засобів щодо їх відповідності вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Для технічного контролю використовуються:

прилади для визначення ефективності гальмової робочої системи;

прилади для вимірювання сумарного люфту в рульовому керуванні;

прилади для перевірки та регулювання параметрів зовнішніх світлових приладів;

прилади для визначення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах двигуна або їх димності;

прилади для вимірювання коефіцієнта світлопропускання скла;

пристрої для вимірювання та регулювання тиску повітря в шинах;

піднімальні пристрої транспортних засобів, його осей (мостів), естакади або оглядові канави.

6. Технічний контроль проводиться з такою періодичністю:

один раз на рік (з 15 квітня до 15 червня) - для легкових, вантажних та спеціалізованих автомобілів (крім зазначених в абзаці 3 цього пункту), тягачів колісних, тягачів-транспортерів, тракторів, шасі (спеціальних колісних, автомобільних базових озброєння і військової техніки), майстерень рухомих для технічного обслуговування та ремонту, мотоциклів, причепів та напівпричепів;

два рази на рік (з 1 до 25 травня та з 1 до 25 листопада) - для автобусів, вантажних автомобілів, призначених для перевезення пасажирів (особового складу), спеціалізованих автомобілів для перевезення небезпечних вантажів.

7. За 15 днів до початку проведення технічного контролю командир військової частини подає до підрозділу військової інспекції, в зоні діяльності якого перебуває військова частина, письмову заявку на проведення технічного контролю транспортних засобів військової частини. Відповідний підрозділ військової інспекції на підставі поданих заявок складає графік проведення технічного контролю.

Дата проведення технічного контролю оголошується наказом по військовій частині, у якому зазначаються мета, завдання, строки та місце його проведення, транспортні засоби, що підлягають такому контролю, і особовий склад, що залучається до його проведення.

8. Технічний контроль передбачає проведення посадовою особою військової інспекції перевірки таких документів:

технічний талон;

витяг з наказу командира військової частини про закріплення водіїв за транспортними засобами;

дозвіл на установлення і використання на транспортному засобі спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв;

свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів (для транспортного засобу, що використовується для перевезення таких вантажів).

9. Під час технічного контролю посадовою особою військової інспекції заповнюється діагностична карта транспортного засобу Збройних Сил згідно з додатком 1.

Діагностична карта зберігається в підрозділі військової інспекції, який провів технічний контроль, до проведення чергового технічного контролю транспортного засобу.

10. На кожний транспортний засіб, що пройшов технічний контроль і визнаний технічно справним, посадова особа військової інспекції складає протокол перевірки його технічного стану за формою згідно з додатком 2, який видається водієві транспортного засобу.

У технічному талоні технічно справного транспортного засобу посадовою особою військової інспекції робиться запис "технічно справний", що засвідчується її підписом, та зазначається строк проведення чергового технічного контролю.

11. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу є документом суворої звітності. Порядок забезпечення військової інспекції такими бланками визначається Міноборони.

12. Використання транспортного засобу, який не пройшов технічний контроль, забороняється.

13. За результатами технічного контролю посадовою особою військової інспекції оформляється акт проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів військової частини згідно з додатком 3 у двох примірниках, один з яких зберігається у військовій частині, другий - у підрозділі військової інспекції.

На підставі зазначеного акта видається наказ командира військової частини про проведення технічного контролю транспортних засобів військової частини.

14. Результати технічного контролю узагальнюються військовою інспекцією з метою визначення рівня справності транспортних засобів Збройних Сил, установлення причин їх незадовільного технічного стану та вжиття заходів щодо проведення технічного контролю транспортних засобів, які не пройшли його у визначений строк.

Додаток 1
до Порядку

            ДІАГНОСТИЧНА КАРТА
транспортного засобу Збройних Сил
________________________________________________________
(тип, марка, модель, номерний знак)
________________________________________________________

Належність транспортного засобу Збройних Сил (далі -
транспортний засіб) _____________________________________________.
(військова частина та її підпорядкованість)

Рік випуску транспортного засобу ________, двигун N ________,
шасі (рама) N ____________, кузов N _____________.

Дата проведення технічного контролю транспортного засобу ____
__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
| Технічна несправність та | Відмітка про |Примітка|
| невідповідність вимогам | невідповідність | |
| законодавства, що є | установленим технічним | |
| підставами для заборони | вимогам* | |
|експлуатації транспортного | | |
| засобу і визнання його | | |
| таким, що не пройшов | | |
| технічний контроль | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Гальмова система |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Зміна конструкції | | |
|гальмової системи, | | |
|застосування гальмової | | |
|рідини, вузлів або окремих | | |
|деталей, що не передбачені | | |
|для даної моделі | | |
|транспортного засобу або не| | |
|відповідають вимогам | | |
|підприємства-виробника | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|2. Перевищення допустимих | | |
|значень гальмового шляху | | |
|під час дорожніх | | |
|випробовувань робочої | | |
|гальмової системи | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|3. Порушення герметичності | | |
|гідравлічного гальмового | | |
|приводу | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|4. Порушення герметичності | | |
|пневматичного або | | |
|пневмогідравлічного | | |
|гальмового приводу | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|5. Несправність манометра | | |
|пневматичного або | | |
|пневмогідравлічного | | |
|гальмового приводу | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|6. Стоянкова гальмова | | |
|система за умови | | |
|відключеного від трансмісії| | |
|двигуна не забезпечує | | |
|нерухомий стан | | |
|транспортного засобу | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|7. Не фіксується важіль | | |
|(рукоятка) стоянкової | | |
|гальмової системи в | | |
|робочому положенні | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|8. Невідповідність | | |
|установленим вимогам | | |
|величини бокового заносу | | |
|під час перевірки | | |
|функціонування робочої | | |
|гальмової системи | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|9. Невідповідність вимогам | | |
|часу спрацьовування | | |
|гальмових механізмів під | | |
|час перевірки | | |
|функціонування робочої | | |
|гальмової системи | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Рульове керування |
|----------------------------------------------------------------|
|10. Сумарний люфт у | | |
|рульовому керуванні | | |
|перевищує граничні значення| | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|11. Не передбачені | | |
|конструкцією відчутні | | |
|взаємні переміщення деталей| | |
|і вузлів рульового | | |
|керування або переміщення | | |
|їх відносно кузова (шасі, | | |
|кабіни, рами) | | |
|транспортного засобу | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|12. Зіпсований або | | |
|відсутній передбачений | | |
|конструкцією підсилювач | | |
|рульового керування або | | |
|рульовий демпфер (для | | |
|мотоциклів) | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|13. У системі рульового | | |
|керування встановлено | | |
|деталі із слідами | | |
|залишкової деформації та | | |
|іншими дефектами, а також | | |
|застосовано деталі і робочу| | |
|рідину, що не відповідають | | |
|моделі транспортного засобу| | |
|або вимогам | | |
|підприємства-виробника | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Зовнішні світлові прилади |
|----------------------------------------------------------------|
|14. Кількість, тип, колір, | | |
|розміщення і режим роботи | | |
|зовнішніх світлових | | |
|приладів не відповідають | | |
|вимогам конструкції | | |
|транспортного засобу | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|15. Порушено регулювання | | |
|фар | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|16. Не горить лампа лівої | | |
|фари в режимі ближнього | | |
|світла | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|17. Сила світла фар не | | |
|відповідає вимогам | | |
|законодавства | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|18. На світлових приладах | | |
|установлені розсіювачі або | | |
|використовуються розсіювачі| | |
|і лампи, що не відповідають| | |
|типу світлового приладу | | |
|----------------------------------------------------------------|

|      Склоочисники та склоомивачі вітрового скла      |
|----------------------------------------------------------------|
|19. Не працюють | | |
|склоочисники | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|20. Не працюють передбачені| | |
|конструкцією транспортного | | |
|засобу склоомивачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Колеса та шини |
|----------------------------------------------------------------|
|21. Шини легкових і | | |
|вантажних автомобілів з | | |
|дозволеною максимальною | | |
|масою до 3,5 тонни мають | | |
|залишкову висоту | | |
|малюнка протектора менш як | | |
|1,6 міліметра, вантажних | | |
|автомобілів з дозволеною | | |
|максимальною масою понад | | |
|3,5 тонни - | | |
|1 міліметр, автобусів - | | |
|2 міліметри, мотоциклів - | | |
|0,8 міліметра | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|22. Шини мають місцеві | | |
|пошкодження (порізи, | | |
|розриви тощо), які | | |
|оголюють корд, а також | | |
|розшарування каркаса, | | |
|відшарування протектора і | | |
|боковини | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|23. Шини за розміром або | | |
|допустимим навантаженням не| | |
|відповідають моделі | | |
|транспортного засобу | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|24. На одну вісь | | |
|транспортного засобу | | |
|встановлено діагональні | | |
|шини разом з радіальними, | | |
|морозостійкі і | | |
|неморозостійкі, ошиповані і| | |
|неошиповані, шини різного | | |
|розміру чи конструкції, а | | |
|також шини різних моделей з| | |
|різними малюнками | | |
|протектора для легкових | | |
|автомобілів, різними типами| | |
|малюнків протектора - для | | |
|вантажних автомобілів | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|25. На передню вісь | | |
|транспортного засобу | | |
|встановлено радіальні шини,| | |
|а на іншу (інші) - | | |
|діагональні | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|26. На передній осі | | |
|автобуса встановлено шини з| | |
|відновленим протектором, а | | |
|на інших осях - шини, | | |
|відновлені за другим | | |
|класом ремонту | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|27. Відсутній болт (гайка) | | |
|кріплення або наявні | | |
|тріщини диска та ободів | | |
|коліс | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Двигун |
|----------------------------------------------------------------|
|28. Вміст шкідливих речовин| | |
|у відпрацьованих газах або | | |
|їх димність перевищують | | |
|установлені стандартами | | |
|норми | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|29. Негерметична паливна | | |
|система | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|30. Несправна система | | |
|випускання відпрацьованих | | |
|газів | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інші елементи конструкції |
|----------------------------------------------------------------|
|31. Відсутні передбачене | | |
|конструкцією транспортного | | |
|засобу скло, дзеркала | | |
|заднього виду | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|32. Не працює звуковий | | |
|сигнал | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|33. Коефіцієнти | | |
|світлопропускання вітрового| | |
|скла та скла, розташованого| | |
|ліворуч і праворуч від | | |
|водія, менше норми, яка | | |
|становить відповідно 0,75 і| | |
|0,7 | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|34. На скло встановлено | | |
|додаткові предмети або | | |
|нанесено покриття, які | | |
|обмежують оглядовість з | | |
|місця водія і погіршують | | |
|його прозорість | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|35. Не працюють передбачені| | |
|конструкцією замки дверей | | |
|кузова або кабіни, запори | | |
|бортів вантажної платформи,| | |
|горловин цистерн і | | |
|паливних баків, механізм | | |
|регулювання положення | | |
|сидіння водія, аварійні | | |
|виходи, пристрої для | | |
|приведення їх у дію, привід| | |
|керування дверима, | | |
|спідометр, тахограф, | | |
|пристрій для обігрівання | | |
|та обдування скла | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|

|36. Пошкоджено корінний  |              |    |
|лист або центральний болт | | |
|ресори | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|37. Пошкоджено тягово- | | |
|зчіпний або опорно-зчіпний | | |
|пристрій тягача і причіпної| | |
|ланки у складі автопоїзда, | | |
|а також передбачені їх | | |
|конструкцією страхувальні | | |
|троси (ланцюги) | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|38. Порушено вимоги щодо | | |
|наявності: | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|медичної аптечки | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|знака аварійної зупинки | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|противідкотних опор на | | |
|вантажних автомобілях з | | |
|дозволеною повною масою | | |
|понад 3,5 тонни і автобусах| | |
|з дозволеною повною масою | | |
|понад 5 тонн | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|працездатного вогнегасника | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|ременів безпеки та | | |
|підголівників у | | |
|транспортних засобах, у | | |
|яких їх установка | | |
|передбачена конструкцією | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|39. Ремені безпеки не в | | |
|робочому стані або мають | | |
|видимі надриви на лямках | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|40. Відсутні або несправні | | |
|фари і задні габаритні | | |
|ліхтарі транспортного | | |
|засобу, що перевозить | | |
|великогабаритний, | | |
|великоваговий чи | | |
|небезпечний вантаж, а також| | |
|проблискові маячки, | | |
|світлоповертальні | | |
|елементи, розпізнавальні | | |
|знаки, передбачені | | |
|законодавством | | |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|41. Номерні знаки не | | |
|відповідають вимогам | | |
|стандартів, записам у | | |
|технічному талоні | | |
------------------------------------------------------------------

______________
* У разі виявлення певної технічної несправності або
невідповідності вимогам законодавства, що є підставами для
заборони експлуатації транспортного засобу, напроти відповідної
позиції ставиться відмітка "+".

               ВИСНОВОК
Транспортний засіб _________________________________________.
(технічно справний/несправний)
Вилучений технічний талон** ________________________________.
(серія, номер)

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу Військової служби правопорядку)

____________________ __________ ________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)
____________________ __________ ________________________


_______________
** Заповнюється у разі визнання транспортного засобу технічно
несправним.

Додаток 2
до Порядку

             ПРОТОКОЛ N _____
перевірки технічного стану транспортного засобу
від ____ _____________ 20___ року

Дата проведення обов'язкового  ____ _________________ 20___ року
технічного контролю
транспортного засобу, під час
якого він визнаний технічно
справним

Транспортний засіб належить __________________________________
(найменування військової частини,
установи Збройних Сил)

Номер кузова, шасі (рами) __________________________________

Тип, марка, модель __________________________________
транспортного засобу

Серія та номер технічного __________________________________
талона транспортного засобу

Дата відомчої реєстрації __________________________________
транспортного засобу

Вміст оксиду вуглецю та __________________________________
вуглеводнів у відпрацьованих
газах або рівень димності
двигуна транспортного засобу

Дата проведення чергового __________________________________
обов'язкового технічного
контролю

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху
__________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу
Військової служби правопорядку)

____________________ __________ ________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 3
до Порядку

                АКТ
проведення обов'язкового технічного контролю транспортних
засобів військової частини _________________________
(умовне найменування)

____ __________ 20__ року

   Мною, ______________________________________________________,
(посада, військове звання, прізвище, ініціали)
посадовою особою ______________________________________ військової
(найменування структурного підрозділу)

інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у
Збройних Силах за участю посадових осіб військової частини,
відповідальних за використання транспортних засобів Збройних Сил
(далі - транспортні засоби), _____________________________________
(посада, військове звання, прізвище,
ініціали)
__________________________________________________________________

проведено обов'язковий технічний контроль транспортних засобів
військової частини _______________________:
(умовне найменування)

------------------------------------------------------------------------------------
|Тип і |Номерний| Номер | Рік | Протокол | Серія, | Висновок про|
|марка | знак | | ви- | перевірки | номер | результати |
|транс-| | |пуску| технічного |технічного|обов'язкового|
|порт- | | | | стану | талона | технічного |
| ного | | | |транспортного| | контролю |
|засобу| | | | засобу | | (справний/ |
| | |---------------------| |-------------| | несправний) |
| | | шасі |кузова|двигуна| | дата |номер| | |
| | |(рами)| | | | скла- | | | |
| | | | | | | дення | | | |
------------------------------------------------------------------------------------

   Обов'язковому технічному контролю підлягає __________________
(кількість)
транспортних засобів.

Подано для проведення обов'язкового технічного контролю
_____________ транспортних засобів.
(кількість)

Пройшли обов'язковий технічний контроль ________ транспортних
(кількість)
засобів, з числа тих, що підлягали обов'язковому технічному
контролю.

Транспортні засоби що, не пройшли обов'язковий технічний
контроль:

------------------------------------------------------------------
| Марка та номерний знак | Підстави для заборони |
| транспортного засобу | використання транспортного |
| | засобу |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. Підставами для заборони використання транспортних
засобів є:

1) технічні несправності, у разі виявлення яких
відповідно до вимог пункту 31.4 Правил дорожнього руху,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
10 листопада 2001 р. N 1306 (Офіційний вісник України,
2001 р., N 41, ст. 1852), передбачено заборону
експлуатації транспортного засобу;

2) відсутність технічного талона транспортного засобу,
свідоцтва про допущення транспортного засобу до
перевезення небезпечних вантажів, дозволу на
установлення та використання на транспортному засобі
спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв;

3) невідповідність номерних знаків вимогам стандартів,
даних про транспортний засіб (тип, марка, модель,
пасажиромісткість, рік випуску, ідентифікаційні номери
його складових частин - кузова, шасі, рами, двигуна)
записам у технічному талоні.

Посадова особа ___________________________________ військової
(найменування структурного підрозділу)
інспекції


____________________ __________ ________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

Посадові особи військової частини _____________________, які
(умовне найменування)
ознайомлені з актом:

____________________ __________ ________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Командир військової частини _____________________
(умовне найменування)

____________________ __________ ________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)