Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 листопада 2011 р. N 1221
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України та визнання такою,
що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 928

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 928 "Питання щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2126).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1221

Зміни,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. В останньому абзаці пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. N 172 - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 395 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 80) та постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 814 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 829) і від 28 липня 2004 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2016), слова "Мінтрансу та Укрдержрибгоспу" замінити словами "Мінінфраструктури та Держрибагентству".

2. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., N 13, ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621; 2008 р., N 82, ст. 2759; 2011 р., N 61, ст. 2435):

1) абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:

"риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.";

2) у тексті Порядку ( 1069-97 ) слова "Мінсім'ямолодьспорт" і "Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінити відповідно словами "МОНмолодьспорт" і "Держрибагентство" у відповідному відмінку, а слова "Мінтрансзв'язку" і "Мінекономіки" - відповідно словами "Мінінфраструктури" і "Мінекономрозвитку".

3. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1122 "Про надання Державному комітету рибного господарства права на видачу документів міжнародного зразка" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 54; 2006 р., N 20, ст. 1436) слова "Державному комітету рибного господарства" замінити словами "Державному агентству рибного господарства".

4. У Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1126 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 29, ст. 1099):

1) у пункті 3:

в абзаці третьому слова і цифри ", що встановлюється Держкомрибгоспом за погодженням з Мінфіном, справляється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1073" замінити словами "справляється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

в абзаці четвертому слово "Держкомрибгоспом" замінити словами "Мінагрополітики за поданням Держрибагентства";

2) у пункті 4 слова "державні податкові адміністрації" замінити словами "органи державної податкової служби";

3) в абзаці першому пункту 9 слова "Держкомрибгоспом за погодженням з Мінекобезпеки" замінити словами "Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, погодженим з Мінприроди";

4) пункт 13 виключити;

5) в абзаці першому пункту 14 слова "Головрибвод та його органи" замінити словами "Органи рибоохорони";

6) у тексті Порядку ( 1126-98 ) слово "Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінити словом "Держрибагентство" у відповідному відмінку, а слово "Мінекобезпеки" - словом "Мінприроди".

5. У Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р. N 1583 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1797; 2008 р., N 82, ст. 2759):

1) абзац перший пункту 1 після слів "(далі - судна)" доповнити словами "та огляду місць їх базування";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Технічний нагляд за суднами здійснюється щороку територіальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.

Інструкція з проведення технічного нагляду за суднами та огляду місць базування суден затверджується Мінагрополітики за поданням Держрибагентства.";

3) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. За проведення технічного нагляду суден та оформлення відповідних документів справляється плата, розмір якої встановлюється відповідно до законодавства.";

4) абзац другий пункту 7 після слів "його закінчення" доповнити словами і цифрами ", про що судновласник у 10-денний термін письмово повідомляє територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд";

5) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Перед початком проведення технічного нагляду судна його власник пред'являє свій паспорт, у разі потреби - відповідне доручення (копію наказу підприємства, установи та організації або рішення правління про закріплення стернового-моториста за судном), суднові документи та квитанцію про оплату проведення технічного нагляду судна та огляду місця базування.

У стернового-моториста перевіряється наявність посвідчення, зразок якого встановлюється Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, і довідки про проходження медичного огляду.";

6) у пункті 10 слова "комісія перевіряє" замінити словом "перевіряються";

7) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. За результатами нагляду територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд, складає акт технічного огляду судна (додаток 1) та акт огляду місця базування, форму якого затверджує Держрибагентство.

Положення про місце базування суден затверджується Мінагрополітики за поданням Держрибагентства.

Акт технічного огляду судна є підставою для видачі або продовження терміну дії суднового білета. Акт огляду місця базування є підставою для експлуатації місця базування.

На судна, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, що залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони водних біоресурсів, акт технічного огляду судна видається на термін їх залучення, але не більш як на один рік.";

8) у пункті 13:

слова "акта технічного нагляду" замінити словами "акта технічного огляду";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі виявлення порушень правил облаштування місць базування, затверджених Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, експлуатація такого місця базування забороняється, а в акті огляду місця базування зазначається: "не придатне до експлуатації.";

9) у пункті 14 і підпункті 2 пункту 16 слово "нагляду" замінити словом "огляду";

10) пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. У разі неможливості подання судна для технічного нагляду в установлений термін (через несправність або з інших причин) його власник повинен подати територіальному органу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд, письмове повідомлення про неможливість проходження технічного нагляду із зазначенням причини.";

11) пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. Свідоцтво про стабільність і надводний борт та настанова із збереження плавучості і стабільності судна видаються територіальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд.";

12) пункт 19 виключити;

13) у тексті Порядку ( 1583-99 ) слово "Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінити словом "Держрибагентство" у відповідному відмінку;

14) додатки 1 і 3 до Порядку ( 1583-99 ) викласти у такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку здійснення технічного нагляду
за суднами рибного господарства,
що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства

                АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ СУДНА

_____ _____________ ____ р.      ____________________________
(місце нагляду)

   Посадова особа територіального органу Держрибагентства  з
питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного
господарства _____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________ провела технічний нагляд судна

__________________________________________________________________
(тип, реєстраційний номер, назва,

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові судновласника, його адреса)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основні експлуатаційно-технічні характеристики

Довжина ____, ширина ______, висота борту ________,
осадка ______

Матеріал корпусу _________________

Рік і місце побудови ________________________________________

__________________________________________________________________

Вантажопідйомність __________________________________________

Кількість членів екіпажу ____________________________________

Місткість ___________________________________________________

Тип, марка і потужність головного двигуна ___________________

Рік і місце побудови головного двигуна ______________________

Рік і місце останнього ремонту:

корпусу _____________________________________________________

двигуна _____________________________________________________

Нагляд проведено _________ р. на плаву, порожнем, з вантажем
(дата) (непотрібне закреслити)

Внаслідок якого встановлено:

1. Технічний стан корпусу ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Технічний стан двигуна ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Технічний стан суднового устаткування і обладнання _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Комплектність постачання _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Висновок _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Судно допущене до плавання __________________________________
__________________________________________________________________
(район і умови плавання)

__________________________________________________________________

Термін наступного нагляду ____________________________
(дата)


Посадова особа територіального
органу Держрибагентства з питань
державного нагляду за безпекою
мореплавства флоту рибного
господарства ______________________

М.П.";

"Додаток 3
до Порядку здійснення технічного нагляду
за суднами рибного господарства, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства

              НАСТАНОВА
із збереження плавучості і стабільності судна

   Настанова видана  _______________  капітану   (шкіперу)
(дата)

__________________________________ судна _________________________
(прізвище,ім'я та по батькові) (назва)

після того, як посадова особа територіального органу
Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою
мореплавства флоту рибного господарства __________________________
(посада,

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові)

упевнилася у тому, що капітан (шкіпер) судна розуміє зазначену
нижче настанову для збереження стабільності і плавучості судна під
час експлуатації.

Капітан (шкіпер) попереджений про особисту відповідальність
за безпеку судна ____________________________________
(підпис капітана)

Райони і сезони плавання

1. Судну дозволено плавання в районах _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

за сезонами і на відстані від місця захисту ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Заборонено плавання за висоти хвиль ______________ метрів.

У цих умовах, а також у разі загрози обмерзання судно не має
права виходити в рейс або залишатися поза захищеною акваторією.

3. Місцями захисту для судна можуть бути ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вантажопідйомність і надводний борт

4. Знаки надводного борту на носі, міделі і кормі з обох
бортів повинні бути ясно видимі. У разі пошкоджень або коли знаки
загублені, капітан (шкіпер) зобов'язаний невідкладно вжити заходів
для їх відновлення.

5. У всіх випадках завантаження судна на тихій воді нижні
кути надводного борту не повинні заглиблюватися у воду.

6. Як під час рейсу, так і під час сходження з судна на берег
екіпаж зобов'язаний забезпечити водонепроникність усіх люків,
горловин, дверей тощо у надводній частині судна.

7. Забороняється закривати і захаращувати зливи води в
фальшборті з палуби.

8. Судну _________ дозволено перевозити вантаж вагою не
більше _______ кілограмів, з них у трюмі _________ кілограмів, на
палубі ________ кілограмів.

9. У разі завантаження судна не в повному обсязі
співвідношення між вагою вантажу на палубі і вантажу в трюмі
повинно бути таким, щоб на кожні 100 кілограмів вантажу в трюмі
припадало не більше ___________ кілограмів вантажу на палубі.

10. Стабільність судна буде забезпечена лише у разі
дотримання згаданих вище обмежень за умови водонепроникності усіх
люків, горловин, дверей тощо, завантаженості судна згідно з
настановою і обумовленою висотою хвиль.

11. Судно може перевернутись і за висоти хвилі менше
________ метрів, якщо капітан (шкіпер) буде порушувати такі
правила:

під час плавання на попутному хвилюванні, яке випереджає
судно з кормової четвертини за довжини хвилі, яка збігається з
довжиною судна, швидкість судна не повинна перевищувати граничну
швидкість _______ кілометрів на годину. У разі виникнення великих
кутів крену або різких коливань судна відносно курсу необхідно
додатково зменшити швидкість або змінити курс;

у разі, коли судно потрапляє в зону особливого режиму
хвилювання, необхідно обирати курс і швидкість з наміром уникнення
значного заливання палуби.

             Інші вказівки

12. Капітан (шкіпер) судна зобов'язаний:

знати і зберігати на судні свідоцтво і настанову. У разі
втрати цих документів він повинен невідкладно повідомити про це
судновласника;

пред'являти зазначені документи на вимогу портової
адміністрації, представників судновласника і представників органів
контролю.

13. Жодна посадова особа не має права вимагати від капітана
(шкіпера) виходу в рейс без суднових документів, оформлених
належним чином.

14. Відповідальність за порушення згаданих правил
визначається згідно з характером порушень і наслідками, які
виникають у зв'язку з порушеннями.

Настанову видав __________ _______________
(підпис) (прізвище)

Настанову отримав капітан (шкіпер) __________ _______________
(підпис) (прізвище)

М.П.".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2163):

1) у пункті 2 слова "Державний департамент рибного господарства" замінити словами "Державне агентство рибного господарства";

2) в абзаці п'ятому пункту 3 слова "Міністерства аграрної політики" замінити словами "Міністерства аграрної політики та продовольства";

3) у пункті 4 слова "Державному департаменту рибного господарства" замінити словами "Державному агентству рибного господарства";

4) у пункті 5 слова "Міністерству екології та природних ресурсів" замінити словами "Державній екологічній інспекції".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1420 "Про заходи щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1815):

1) у пункті 1 слова "Державний департамент рибного господарства" замінити словами "Державне агентство рибного господарства", а цифри "170/XIX" - цифрами "10-05(2009)";

2) у пункті 2 цифри "0303 79 88 10, 0303 79 88 20, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10, 0304 20 88 20, 0304 20 88 90" замінити цифрами "0302 68 00 00, 0303 62 00 10, 0303 62 00 20, 0303 62 00 90, 0304 12 10 00, 0304 12 90 00, 0304 22 00 10, 0304 22 00 20, 0304 22 00 90, 0304 92 00 00".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2016):

у пункті 5 слова "Міністерству аграрної політики" замінити словами "Міністерству аграрної політики та продовольства";

у тексті постанови ( 963-2004 ) слова "Державний департамент рибного господарства" в усіх відмінках замінити словами "Державне агентство рибного господарства" у відповідному відмінку.

9. У тексті Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 953 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2211), слово "Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінити словом "Держрибагентство" у відповідному відмінку.