Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2011 р. N 1235
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
з питань надання безоплатної правової допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання безоплатної правової допомоги зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1235

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання безоплатної правової допомоги

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 "Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 481; Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 135; 2000 р., N 26, ст. 1096; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 46, ст. 3055; 2005 р., N 16, ст. 845):

1) у назві та тексті постанови ( 1072-96 ), крім пункту 2, слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою ( 1072-96 ):

у назві та тексті слово "неповнолітній" у всіх відмінках замінити словом "дитина" у відповідному відмінку;

пункт 22 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інформують дітей або їх законних представників про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

2. Положення про Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. N 1394 (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 556), доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1. Центр інформує ветеранів війни про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).".

3. Пункт 21 Типового положення про притулок для дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 565 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4, ст. 171, N 46, ст. 3055; 2005 р., N 1, ст. 22, N 16, ст. 845; 2007 р., N 48, ст. 1972), після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інформують дітей або їх законних представників про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

4. Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072), доповнити пунктом 37-1 такого змісту:

"37-1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).".

5. Абзац другий пункту 4 Типового положення про центр реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 987 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1324), викласти у такій редакції:

"організовує надання постраждалим особам психологічних і юридичних послуг, інформує таких осіб про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".

6. Абзац п'ятнадцятий пункту 6 Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 87 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168, N 46, ст. 3055, N 16, ст. 845; 2007 р., N 48, ст. 1972), викласти у такій редакції:

"надає дітям або їх батькам, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам, батькам-вихователям, іншим законним представникам консультації з правових питань, а також інформує їх про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".

7. Пункт 8 Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1291 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3326), після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інформування дітей або їх законних представників про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим.

8. Пункт 25 Типового положення про СОС-дитяче містечко, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 310 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 736), доповнити абзацом такого змісту:

"безоплатну правову допомогу відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).".

9. Абзац восьмий пункту 1 переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 10, N 43, ст. 1407), після слів "складної життєвої ситуації" доповнити словами ", у тому числі надання інформації про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).