Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) слова "нотаріально посвідчені" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 листопада 2011 року
N 4018-VI