Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про регулювання містобудівної діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) такі зміни:

1) у частині четвертій статті 34 слова "Реконструкцію або" замінити словами "Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або";

2) у розділі V "Прикінцеві положення":

у підпункті 1 пункту 1 цифри "2012" замінити цифрами "2013";

у пункті 6 слова "Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами та цифрами "До 1 січня 2013 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4052-VI