Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 грудня 2011 р. N 1249
Київ

Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2008 р. N 978
і від 22 грудня 2010 р. N 1175

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 978 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2891; 2011 р., N 61, ст. 2439), і Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1175 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3492), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2011 р. N 1249

Зміни,
що вносяться до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 978
і від 22 грудня 2010 р. N 1175

1. У Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 978:

1) пункти 1, 4 і 6 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру видачі з урахуванням принципу організаційної єдності експлуатаційного дозволу на провадження на потужностях (об'єктах) діяльності з:

переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання експлуатаційного дозволу здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).";

"4. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності (об'єкти) у разі провадження діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження або виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Оператори потужностей (об'єктів), які провадять діяльність з виробництва, змішування та приготування кормів з використанням м'ясо-кісткового борошна та інших продуктів від жуйних тварин, що можуть спричинити захворювання тварин на губчастоподібну енцефалопатію або її іншу форму, що передається, повинні мати окрему потужність (об'єкт) та отримати експлуатаційний дозвіл на провадження такої діяльності з метою запобігання перехресному зараженню кормів, призначених для жуйних тварин, зазначених продуктів від жуйних тварин та мінімізації ризику в разі ненавмисного включення таких продуктів до складу даних кормів.";

"6. Для отримання експлуатаційного дозволу юридична особа або фізична особа - підприємець подає в дозвільний центр заяву, до якої додається довідка про здатність провадити відповідну діяльність, в якій зазначається інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом такої особи, а також у разі провадження діяльності з:

переробки неїстівних продуктів тваринного походження - перелік таких продуктів;

виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів - перелік таких добавок, преміксів і кормів.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем чи уповноваженою особою або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення. Підпис зазначеної особи скріплюється печаткою (у разі її наявності).";

2) у другому реченні пункту 7 цифри і слова "30 календарних днів" замінити цифрами і словами "10 робочих днів".

2. У Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1175:

1) в абзаці першому пункту 4 слова "та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова "Заява та документи, що додаються до неї" замінити словами "Заява та довідка про готовність до проведення заходу, що додається до неї";

в абзаці другому слова "Зазначені заява та документи" замінити словами "Зазначені заява та довідка";

в абзаці третьому слова "заяві та документах, що додаються до неї" замінити словами "заяві та довідці про готовність до проведення заходу, що додається до неї";

3) в абзаці першому пункту 6 слова "Заява та документи, що додаються до неї" замінити словами "Заява та довідка про готовність до проведення заходу, що додається до неї".